go to top icon

Musical Fidelity

Όλα τα προϊόντα Musical Fidelity

Φίλτρα
43  Προϊόντα

In 1990, Musical Fidelity made the first-ever Super Integrated amplifier: the A1000. lt received a rapturous welcome and, even today, second hand, is selling at high prices. The A1000 was the first of a long line of Super Integrated Amplifiers from Musical Fidelity. Its children: the NuVista M3, Tri Vista 300, kW500, M6/500i, NuVista 800 and NuVista 600 all were equally enthusiastically welcomed to the audiophile world. The M8xi is the latest and the best of the breed. General Description The M8xi is a separate preamp with two monobloc power amps sharing a common chassis. Each has its own heat sink and separate transformer. Genuinely dual mono. The preamp has its own separate power supply and is mounted close to the input sockets. Consequently, PCB tracks are very short. This elegant idea ensures that both channels' signals are ultra-low impedance the instant they get into the amplifier. This is a significant detail. Each channel has twelve big bipolar transistors - 200 amps peak to peak is easily available. The metalwork is high quality. The front panel is a custom made fine line extrusion of milspec aluminum. The custom made heat sinks have outstanding dissipation characteristics and finish. The M8xi construction has a feeling of solidity and quality. New Circuitry Over the last 5 years our power amp circuitry has reached a high state of development. In our never-ending quest for improving performance and customer value we have been looking for ways to improve our designs. One of the prime directives was to keep the low feedback configuration unchanged .. continue with low feedback! The problem was how to improve efficiency and performance without affecting the sound quality. If I say so myself, I think we have come up with a brilliant solution. Our new M8xi power amp design gives higher power, lower distortion, and better sound quality. Incredible but true. The output stage efficiency has been increased thus yielding about 10% more power for similar power supply voltage. More importantly, the whole driver stage is pure Class A. We believe that this innovative approach has a substantial effect on the sound quality. The sound stage appears wider whilst the micro and macro dynamics have more impact. This effect is particularly noticeable on well-recorded piano. I am sure you all know the piano is a percussive instrument but in truth, this is rarely audible on most Hi-Fi systems. Using an M8xi a piano‘s percussive nature becomes instantly obvious and jumps out of the loudspeaker. lt is a surprising and satisfying improvement to the sound quality. Vocals have more subtly, detail and presence. Large scale music has depth, width, and incredibly dynamic presentation. All in all the M8xi is a consummate all-rounder. Mostly it sounds like a small Class A amplifier with huge power. The DAC The M8xi also features a 5 input DAC. DACs are increasingly common in integrated amplifier designs to add convenience when connecting a variety of digital sources, so the decision was taken to build-in a DAC that would perform to a high standard, independently of the amplifier. For added integrity, the DAC features its own power supply. Based around the Texas Instruments PCM5242 TI low-distortion and low-noise DAC chip, which is also employed in many other premium products in the hi-fi industry as well as in previous Musical Fidelity products, the M8xi has 2 x coaxial (S/PDIF), 2 x optical (S/PDIF) and 1 x asynchronous USB Type-B inputs. The coaxial and the USB inputs are capable of supporting hi-res audio streams up-to 24-bit / 192kHz, and the optical input is capable of supporting up-to 24-bit / 96kHz. For maximal performance, all data streams are up-sampled and re-clocked by an internal converter to reduce jitter and remove unwanted artifacts in the sound. Technical Performance The M8xi delivers 550 + 550wpc into 8 ohms. It is extremely stable and very linear. The distortion is low too; lower than 0.005% in the audible frequency range of 20 Hz to 20 kHz. The M8xi has remarkable linearity and consistency. lt is unconditionally stable and will drive any loudspeaker in existence easily with ample power reserve. Our Approach to Technical Measurements In our view an amplifier should be completely neutral. lt is ‚a straight wire with gain‘. Easy to say but hard and complex to do. We want to stress that we do not believe that the technical performance is an end in itself. lt is a method of validating the total amplifier system concept. The aim of our circuit/PCB designs is to have low feedback and achieve complete neutrality, transparency, and great technical performance. The proof that we are on the right track is the technical performance. We think that technical performance cannot be summed up by the distortion at 1 kHz. Our view is that an amplifier has to be able to satisfy a wide range of technical requirements before it can be neutral. Linearity Almost all loudspeakers have complex impedance and loading curves. An amplifier must be able to maintain its voltage virtually, regardless of loading. If an amplifier cannot maintain its voltage across the spectrum, then the ultimate frequency response and distortion will be nonlinear. This is not neutrality. Distortion The overwhelming majority of amplifier manufacturers only talk about distortion at 1 kHz. We believe that this is only a fraction of the story. From our perspective, an amplifier must have very low distortion from 20 Hz- 20 kHz and beyond. We believe that an amplifier‘s high-frequency performance proves the total performance of the circuit and PCB layout. The M8xi distortion hardly changes from 10 kHz to 50 kHz. An outstanding achievement and validation of the circuit design and PCB layout. Noise Ratio Amplifiers should be quiet. If they are not, low-level detail is irretrievably lost. Also, the dynamic range is seriously compromised. Dynamic range is not just how much power an amplifier will produce, it is also how quiet it can be. Dynamic range is the total from the quietest to the loudest. The M8xi excels in this respect. Precision Volume Control The M8xi has a precision volume control. This ensures perfect tracking right down to very low levels which is unattainable with standard potentiometers. This outstanding precision is achieved by laser-trimmed substrate resistors. Sound Quality The M8xi is effortless, fluid, and dynamic. lt doesn‘t sound ‚loud‘. lt just sounds right. The dynamics are handled with no drama or fuss. They come and they go. There is no distortion; just pure undiluted music. lt sounds like a superb small Class A amplifier but with limitless headroom. Perfection!

7.250 €
36 Δόσεις 250,30€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

In 1990, Musical Fidelity made the first-ever Super Integrated amplifier: the A1000. lt received a rapturous welcome and, even today, second hand, is selling at high prices. The A1000 was the first of a long line of Super Integrated Amplifiers from Musical Fidelity. Its children: the NuVista M3, Tri Vista 300, kW500, M6/500i, NuVista 800 and NuVista 600 all were equally enthusiastically welcomed to the audiophile world. The M8xi is the latest and the best of the breed. General Description The M8xi is a separate preamp with two monobloc power amps sharing a common chassis. Each has its own heat sink and separate transformer. Genuinely dual mono. The preamp has its own separate power supply and is mounted close to the input sockets. Consequently, PCB tracks are very short. This elegant idea ensures that both channels' signals are ultra-low impedance the instant they get into the amplifier. This is a significant detail. Each channel has twelve big bipolar transistors - 200 amps peak to peak is easily available. The metalwork is high quality. The front panel is a custom made fine line extrusion of milspec aluminum. The custom made heat sinks have outstanding dissipation characteristics and finish. The M8xi construction has a feeling of solidity and quality. New Circuitry Over the last 5 years our power amp circuitry has reached a high state of development. In our never-ending quest for improving performance and customer value we have been looking for ways to improve our designs. One of the prime directives was to keep the low feedback configuration unchanged .. continue with low feedback! The problem was how to improve efficiency and performance without affecting the sound quality. If I say so myself, I think we have come up with a brilliant solution. Our new M8xi power amp design gives higher power, lower distortion, and better sound quality. Incredible but true. The output stage efficiency has been increased thus yielding about 10% more power for similar power supply voltage. More importantly, the whole driver stage is pure Class A. We believe that this innovative approach has a substantial effect on the sound quality. The sound stage appears wider whilst the micro and macro dynamics have more impact. This effect is particularly noticeable on well-recorded piano. I am sure you all know the piano is a percussive instrument but in truth, this is rarely audible on most Hi-Fi systems. Using an M8xi a piano‘s percussive nature becomes instantly obvious and jumps out of the loudspeaker. lt is a surprising and satisfying improvement to the sound quality. Vocals have more subtly, detail and presence. Large scale music has depth, width, and incredibly dynamic presentation. All in all the M8xi is a consummate all-rounder. Mostly it sounds like a small Class A amplifier with huge power. The DAC The M8xi also features a 5 input DAC. DACs are increasingly common in integrated amplifier designs to add convenience when connecting a variety of digital sources, so the decision was taken to build-in a DAC that would perform to a high standard, independently of the amplifier. For added integrity, the DAC features its own power supply. Based around the Texas Instruments PCM5242 TI low-distortion and low-noise DAC chip, which is also employed in many other premium products in the hi-fi industry as well as in previous Musical Fidelity products, the M8xi has 2 x coaxial (S/PDIF), 2 x optical (S/PDIF) and 1 x asynchronous USB Type-B inputs. The coaxial and the USB inputs are capable of supporting hi-res audio streams up-to 24-bit / 192kHz, and the optical input is capable of supporting up-to 24-bit / 96kHz. For maximal performance, all data streams are up-sampled and re-clocked by an internal converter to reduce jitter and remove unwanted artifacts in the sound. Technical Performance The M8xi delivers 550 + 550wpc into 8 ohms. It is extremely stable and very linear. The distortion is low too; lower than 0.005% in the audible frequency range of 20 Hz to 20 kHz. The M8xi has remarkable linearity and consistency. lt is unconditionally stable and will drive any loudspeaker in existence easily with ample power reserve. Our Approach to Technical Measurements In our view an amplifier should be completely neutral. lt is ‚a straight wire with gain‘. Easy to say but hard and complex to do. We want to stress that we do not believe that the technical performance is an end in itself. lt is a method of validating the total amplifier system concept. The aim of our circuit/PCB designs is to have low feedback and achieve complete neutrality, transparency, and great technical performance. The proof that we are on the right track is the technical performance. We think that technical performance cannot be summed up by the distortion at 1 kHz. Our view is that an amplifier has to be able to satisfy a wide range of technical requirements before it can be neutral. Linearity Almost all loudspeakers have complex impedance and loading curves. An amplifier must be able to maintain its voltage virtually, regardless of loading. If an amplifier cannot maintain its voltage across the spectrum, then the ultimate frequency response and distortion will be nonlinear. This is not neutrality. Distortion The overwhelming majority of amplifier manufacturers only talk about distortion at 1 kHz. We believe that this is only a fraction of the story. From our perspective, an amplifier must have very low distortion from 20 Hz- 20 kHz and beyond. We believe that an amplifier‘s high-frequency performance proves the total performance of the circuit and PCB layout. The M8xi distortion hardly changes from 10 kHz to 50 kHz. An outstanding achievement and validation of the circuit design and PCB layout. Noise Ratio Amplifiers should be quiet. If they are not, low-level detail is irretrievably lost. Also, the dynamic range is seriously compromised. Dynamic range is not just how much power an amplifier will produce, it is also how quiet it can be. Dynamic range is the total from the quietest to the loudest. The M8xi excels in this respect. Precision Volume Control The M8xi has a precision volume control. This ensures perfect tracking right down to very low levels which is unattainable with standard potentiometers. This outstanding precision is achieved by laser-trimmed substrate resistors. Sound Quality The M8xi is effortless, fluid, and dynamic. lt doesn‘t sound ‚loud‘. lt just sounds right. The dynamics are handled with no drama or fuss. They come and they go. There is no distortion; just pure undiluted music. lt sounds like a superb small Class A amplifier but with limitless headroom. Perfection!

7.250 €
36 Δόσεις 250,30€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The M6 500i is a very high performance, high powered super integrated amplifier. Twenty-five years ago, the Musical Fidelity A1000 started the complete super integrated amplifier genre. Over the last two and half decades we have continued to refine our original concept.

4.650 €
36 Δόσεις 160,53€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The M6 500i is a very high performance, high powered super integrated amplifier. Twenty-five years ago, the Musical Fidelity A1000 started the complete super integrated amplifier genre. Over the last two and half decades we have continued to refine our original concept.

4.100 €
36 Δόσεις 141,55€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The M3x ViNYL is a phono stage, designed to be without any practical limits. Connectivity is straight forward. You have an input and an output. Neither of them can be overloaded at the input or limited in the output driving capacity. It can be set for either MM or MC and exact loading. It offers state-of-the art technical and sonic performance just like the M6x ViNYL, but at a cheaper entry level to the epitome of the true spirit of high-end audio. Design Philosophy The M3x ViNYL has been switched, just like in its bigger brother the M6x ViNYL, to an entirely discrete circuitry, which results in better technical measurements and better sound. It is equipped with one single-ended input and output. But the important question is: what is so special about discrete circuits? Although it is Musical Fidelity’s lowest price amplifier, it embodies our hallmark values of uncoloured, stress-free sound, outstanding technical performance and great value for money. The Advantage of Discrete Circuits A discrete circuit is composed of electronic components which are disparate, individual devices, also called discrete components. These can be “passive” components, like resistors, capacitors and inductors, as well as “active” components, which in our case are transistors. The opposite to this would be an integrated circuit, which uses operational amplifiers (Op-Amps) in the signal chain. In our industry we employ specialised Op-Amps built for audio applications, which allow us to produce very small and efficient electronics, as well as saving the time of design engineers. However, countless hours of listening tests and years of experience have shown us that even the very best Op-Amps do not tend to be so neutral, natural, dynamic or vivid – all of which are characteristics of the Musical Fidelity “sound”. For that reason, we’re rediscovering our passion for traditional, discrete designs. Where standard phono pre-amplifiers with integrated circuits have a few tens or hundreds of components, discrete designs will employ hundreds or thousands of components by comparison. That makes for an extended design process, but in our opinion results in the best sound for your money. Toroidal Power Transformer The special audio transformer with low core saturation decreases the level of electromagnetic radiation, which is essential because otherwise any phono amplifier will never be able to work correctly. Together with the distance between transformer and amplification section and the electromagnetic shielding, we are creating an incredibly high signal to noise ratio. If we are working with the few hundreds of microvolts from a phono cartridge, everything is playing its role; every decibel of signal to noise ratio is crucially important. For the first time, we have implemented our new proprietary power supply solution that has zero standby power consumption. Absolutely zero! It is a super green product and we are sure, there isn’t any other product in existence with an ecological standby function like this. Split Passive EQ Many other phono stages are using a single equalization network in a global feedback loop. By means of an EQ network, the amplified signal from the output of the phono preamp is brought back to the input of the phono preamp. This is the before mentioned feedback loop, and the results, as you can imagine, are not in accordance with the high standards in Musical Fidelity design philosophy. The M3x ViNYL uses split passive equalization in separate amplification stages without global negative feedback loops for its RIAA curve. This is more costly to design and implement but ensures the most accurate representation of the ideal EQ curve. Split passive equalization allows for better impedance matching and lower deviation from the ideal RIAA curve. High-Tech Mechanical and Electrical Engineering - Hand Made in the EU M3x ViNYL has a steel chassis and a thick, heavy aluminium frontplate, which brings outstanding rigidity to the entire system and at the same time splendid isolation against outside interference. Key factor in keeping signal to noise ratios on the highest possible leveld is the huge distance between power transformer and amplifier section. The quality of the outside chassis finish, which is beyond beautiful, as well as the electronics inside - all wired by hand - is maintained by the highest manufacturing standards which we now achieve by fully switching the production to be entirely Made in the EU! M3si In Brief MM and MC input Exact loading options for any cartridge Fully discrete circuit board design Special low core saturation toroidal transformer custom designed for phono stage requirements Environmental friendly - absolutely zero standby power consumption Split Passive RIAA and DECCA EQ Heavy aluminium frontplate with steel chassis Minimal electromagnetic interference from power supply to phono preamp Big chassis design enables huge distance between power transformer and amplifier section Made in the EU

1.450 €
36 Δόσεις 50,06€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The M3x ViNYL is a phono stage, designed to be without any practical limits. Connectivity is straight forward. You have an input and an output. Neither of them can be overloaded at the input or limited in the output driving capacity. It can be set for either MM or MC and exact loading. It offers state-of-the art technical and sonic performance just like the M6x ViNYL, but at a cheaper entry level to the epitome of the true spirit of high-end audio. Design Philosophy The M3x ViNYL has been switched, just like in its bigger brother the M6x ViNYL, to an entirely discrete circuitry, which results in better technical measurements and better sound. It is equipped with one single-ended input and output. But the important question is: what is so special about discrete circuits? Although it is Musical Fidelity’s lowest price amplifier, it embodies our hallmark values of uncoloured, stress-free sound, outstanding technical performance and great value for money. The Advantage of Discrete Circuits A discrete circuit is composed of electronic components which are disparate, individual devices, also called discrete components. These can be “passive” components, like resistors, capacitors and inductors, as well as “active” components, which in our case are transistors. The opposite to this would be an integrated circuit, which uses operational amplifiers (Op-Amps) in the signal chain. In our industry we employ specialised Op-Amps built for audio applications, which allow us to produce very small and efficient electronics, as well as saving the time of design engineers. However, countless hours of listening tests and years of experience have shown us that even the very best Op-Amps do not tend to be so neutral, natural, dynamic or vivid – all of which are characteristics of the Musical Fidelity “sound”. For that reason, we’re rediscovering our passion for traditional, discrete designs. Where standard phono pre-amplifiers with integrated circuits have a few tens or hundreds of components, discrete designs will employ hundreds or thousands of components by comparison. That makes for an extended design process, but in our opinion results in the best sound for your money. Toroidal Power Transformer The special audio transformer with low core saturation decreases the level of electromagnetic radiation, which is essential because otherwise any phono amplifier will never be able to work correctly. Together with the distance between transformer and amplification section and the electromagnetic shielding, we are creating an incredibly high signal to noise ratio. If we are working with the few hundreds of microvolts from a phono cartridge, everything is playing its role; every decibel of signal to noise ratio is crucially important. For the first time, we have implemented our new proprietary power supply solution that has zero standby power consumption. Absolutely zero! It is a super green product and we are sure, there isn’t any other product in existence with an ecological standby function like this. Split Passive EQ Many other phono stages are using a single equalization network in a global feedback loop. By means of an EQ network, the amplified signal from the output of the phono preamp is brought back to the input of the phono preamp. This is the before mentioned feedback loop, and the results, as you can imagine, are not in accordance with the high standards in Musical Fidelity design philosophy. The M3x ViNYL uses split passive equalization in separate amplification stages without global negative feedback loops for its RIAA curve. This is more costly to design and implement but ensures the most accurate representation of the ideal EQ curve. Split passive equalization allows for better impedance matching and lower deviation from the ideal RIAA curve. High-Tech Mechanical and Electrical Engineering - Hand Made in the EU M3x ViNYL has a steel chassis and a thick, heavy aluminium frontplate, which brings outstanding rigidity to the entire system and at the same time splendid isolation against outside interference. Key factor in keeping signal to noise ratios on the highest possible leveld is the huge distance between power transformer and amplifier section. The quality of the outside chassis finish, which is beyond beautiful, as well as the electronics inside - all wired by hand - is maintained by the highest manufacturing standards which we now achieve by fully switching the production to be entirely Made in the EU! M3si In Brief MM and MC input Exact loading options for any cartridge Fully discrete circuit board design Special low core saturation toroidal transformer custom designed for phono stage requirements Environmental friendly - absolutely zero standby power consumption Split Passive RIAA and DECCA EQ Heavy aluminium frontplate with steel chassis Minimal electromagnetic interference from power supply to phono preamp Big chassis design enables huge distance between power transformer and amplifier section Made in the EU

1.450 €
36 Δόσεις 50,06€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The V90-BLU5 HD is a sophisticated Bluetooth receiver ideal for streaming Hi-Res music formats from smartphones, tablets, MACs and PCs right to your favourite HiFi system. It comes with an improved Bluetooth 5.0 standard for increased range and transmission bandwidth and aptX HD support. Compared to the majority of Bluetooth receivers that use the integrated DAC on the Bluetooth chip itself, the V90-BLU5 HD goes the true high-end way. It is using a separate DAC with re-clocking and upsampling, based on the first-class Burr-Brown chip PCM1781D. Bluetooth has never sounded this good, and you will finally have the proper integration for high-end systems, where Bluetooth is used for serious listening. Retain all the warmth, detail, transparency and dynamics in your music, which is unfortunately so often missing in other Bluetooth implementations.

360 €
36 Δόσεις 12,43€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Exact and preccise loading for MM and MC cartridges -RCA and balanced outputs -3 Inputs, load settings are stored for each input individually.

1.499 €
36 Δόσεις 51,75€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Exact and preccise loading for MM and MC cartridges -RCA and balanced outputs -3 Inputs, load settings are stored for each input individually.

1.499 €
36 Δόσεις 51,75€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

After years of patient research and development, we are proud to launch our MX-DAC with DSD. With its technical innovation, superb technical performance and excellent build quality, the new MX DAC offers truly outstanding value for money.The MX-DAC is a tremendous performer. It has ultra low distortion, very wide bandwidth and low noise. The technical performance of the MX-DAC is on a par with any other DAC at any price. Jitter is about 12pps, s/n ratio is -116dB (‘A’ weighted), linearity is +0.2dB at -116dB, stereo separation is -104dB at 1kHz, frequency response is ruler flat and distortion is 0.00025% at 1kHz and 0.0003% at 20kHz. These technical figures are state-of-the-art and show that our implementation is almost perfect, to ensure completely neutral and accurate digital-to-analogue conversion of any digital input.The MX DAC has inputs for: 2 x coax (up to 24bit 192 kHz PCM), 2 x optical (up to 24bit 192kHz PCM) and asynchronous USB up to 24bit 192 kHz PCM as well as DSD 64 and DSD 128.Also, all inputs whether from coax, optical or USB, are processed in the DSD domain. This desirable feature gives a warmth and humanity to the sound that simple digital conversion doesn’t achieve. The MX DAC has both single ended and balanced outputs.The new MX range has beautiful aesthetics and wonderful build quality. The front panel and housing are both from exclusive custom-made extrusions using mil-spec aluminium.Χαρακτηριστικά:DAC StructureSample rate converter: SRC4392 up-sampling data to 192kHzDigital to Analogue converter: PCM1795 32 bit / 192kHz Multi-bit Sigma-Delta typePerformanceOutput Voltage: 2 Volts RMS single-ended (RCA)Output Voltage: 4 Volts RMS balanced (XLR)PCM THD:

720 €
12 Άτοκες Δόσεις 60,00€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The Fono MM phono stage has been designed to be effective, easy to use, and above all, to reproduce music. The Fono MM uses a fully discrete, cascaded, complementary amplifier input stage, a configuration designed to optimise the performance of your moving magnet cartridge. Now housed in a brand new redesigned case to match the new Fono MC and Rega’s latest range of electronic components offering a modern and sleek look guaranteed to integrate in to any hi-fi system.The aesthetic design of the Fono MM was as important as the quality of its electrical capabilities, so it benefits from the same aluminium case as the Rega Neo and Fono MC amplifier, giving it a design which offers a familiar feel and moreover brings it in line with its illustrious bigger brothers. The RIAA equalization has been split into two stages to minimise interaction. Polyester capacitors have been used in the signal path and polypropylene capacitors are used in the RIAA equalization circuits.Key Features * Dedicated Moving Magnet stage* Simple connectivity and operation* Custom case design* Two stage RIAA Equalization

349 €
Άτοκες Δόσεις 116,33€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Το V90-LPS είναι ένας εξαιρετικός phone stage / ενισχυτής σχεδιασμένος για να αποτελέσει το ιδανικό interface μεταξύ πικάπ υψηλών επιδόσεων και Hi-Fi ενισχυτών. Η διαδρομή του σήματος, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει καθαρότητα και διαφάνεια για να εξασφαλίσει ότι η μουσική θα ακούγεται ακριβώς όπως θα ήθελε ο καλλιτέχνης.Στεγαζόμενο σε ένα κομψό, ελκυστικό "κουτί" το V90-LPS πετυχαίνει high-end επιδόσεις σε  απίστευτη τιμή και είναι ο ιδανικός σύντροφος για ένα ευρύ φάσμα από πικάπ. Οι ξεχωριστές είσοδοι Moving Magnet (ΜΜ) και κινητού πηνίου (MC)  είναι ρυθμισμένες για να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή απόδοση και να μεταφέρουν μια εκπληκτικά ρεαλιστική ηχητική απόδοση.Ενώ το V90-LPS προσφέρει μια εξαιρετική μουσική εμπειρία, αποτελεί επίσης καταπληκτικό  "value for money". Οι ακροατές μπορούν να προσβλέπουν σε ατέλειωτες ώρες απολαυστικής ακρόασης, πράγμα που συνήθως πετυχαίνεται μόνο από πολύ πιο ακριβά προϊόντα.Χαρακτηριστικά:PerformanceInput impedance: 47kOhm (MM), 100Ohm (MC)Input sensitivity: 3.0mV (MM), 400µV (MC) - for 300mV outTotal harmonic distortion: 0.01% (MM/MC) - @ 1kHz, 300mV outFrequency Response: +0, –0.1dB, 20Hz to 20 kHzSignal / Noise ratio (A weighted): >80dB (MM), >80dB (MC)Input overload margin: 15dB (MM), 22dB (MC)RIAA response: +/- 0.25dBΣυνδέσεις:MM: 1 pair RCA socketsMC: 1 pair RCA socketsLine level outputs: 1 pair RCA socketsPower input: 1.3mm DC power socketOutputs1x line level RCA (phono)GeneralDimensions (inc. terminals & feet) - WxHxD (mm): 170 x 47 x 102Weight (unpacked / packed): 600g / 1.1 kgSupplied Accessories1x 12v 500mA DC power supply  

204 €
36 Δόσεις 7,04€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The M2si integrated amplifier takes our peerless premium-amp experience and applies it to a more affordable price point. It boasts trickle-down technology from our mighty and legendary Titan flagship, plus other high-end touches such as solid metal controls. The M2si delivers 76 watts per channel into 8 ohms and 137 watts into 4 ohms. This means the M2si will drive a wide range of speakers, even power-hungry models. Further flexibility is provided by the M2si's excellent connectivity, which includes six line-level inputs and switchable home-theatre throughput. It features a Class A preamp stage with its own, independant power supply, coupled with a discrete pair of power amps. In effect, this means the M2si offers the performance benefits of a pre/power configuration with the compact convenience of a one-box design. Its performance is rock-solid, it's sonically well-rounded and it's comfortable with a wide array of speakers. And it's all served up in an elegant, no-nonsense package. Specifications: Output Power 72 Watts per channel into 8 Ohms (18dBW) Voltage 22 Volts RMS, 20Hz to 20 kHz; onset of clipping 62 Volts peak to peak Current 25 Amps peak to peak Damping factor 36 Output devices 1 pair per channel Line input THD+N < 0.014 % typical, 20Hz to 20 kHz Signal / noise ratio > 96dB ‘A’-weighted Input impedance 40 k Ohms Frequency response +0, –0.1dB, 10Hz to 20 kHz Connections Line level inputs 6 pairs line level RCA connectors Line level outputs 1 pair line level RCA connectors, constant level TAPE outputs 1 pair line level RCA connectors, preamp outputs for e.g. bi-amping Speaker outputs 2 pairs 4mm banana plug/binding posts Power requirement Mains voltages 115/230VAC 50/60Hz (factory pre-set) 100VAC 50/60Hz (alternative) Consumption 320 Watts maximum Weight Unit only, unboxed 9.2 kg (20¼ lbs) In shipping carton 13 kg (30⅔ lbs) Dimensions Wide 440 mm (17⅓”) High, including feet 100 mm (4”) Deep (front to back) including terminals 400 mm (15¾”)

1.130 €
Άτοκες Δόσεις 376,67€ / μήνα
Άμεσα Διαθέσιμο

The M2si integrated amplifier takes our peerless premium-amp experience and applies it to a more affordable price point. It boasts trickle-down technology from our mighty and legendary Titan flagship, plus other high-end touches such as solid metal controls. The M2si delivers 76 watts per channel into 8 ohms and 137 watts into 4 ohms. This means the M2si will drive a wide range of speakers, even power-hungry models. Further flexibility is provided by the M2si's excellent connectivity, which includes six line-level inputs and switchable home-theatre throughput. It features a Class A preamp stage with its own, independant power supply, coupled with a discrete pair of power amps. In effect, this means the M2si offers the performance benefits of a pre/power configuration with the compact convenience of a one-box design. Its performance is rock-solid, it's sonically well-rounded and it's comfortable with a wide array of speakers. And it's all served up in an elegant, no-nonsense package. Specifications: Output Power 72 Watts per channel into 8 Ohms (18dBW) Voltage 22 Volts RMS, 20Hz to 20 kHz; onset of clipping 62 Volts peak to peak Current 25 Amps peak to peak Damping factor 36 Output devices 1 pair per channel Line input THD+N < 0.014 % typical, 20Hz to 20 kHz Signal / noise ratio > 96dB ‘A’-weighted Input impedance 40 k Ohms Frequency response +0, –0.1dB, 10Hz to 20 kHz Connections Line level inputs 6 pairs line level RCA connectors Line level outputs 1 pair line level RCA connectors, constant level TAPE outputs 1 pair line level RCA connectors, preamp outputs for e.g. bi-amping Speaker outputs 2 pairs 4mm banana plug/binding posts Power requirement Mains voltages 115/230VAC 50/60Hz (factory pre-set) 100VAC 50/60Hz (alternative) Consumption 320 Watts maximum Weight Unit only, unboxed 9.2 kg (20¼ lbs) In shipping carton 13 kg (30⅔ lbs) Dimensions Wide 440 mm (17⅓”) High, including feet 100 mm (4”) Deep (front to back) including terminals 400 mm (15¾”)

1.130 €
Άτοκες Δόσεις 376,67€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Το V90 DAC είναι ο τέλειος τρόπος για να αναβαθμίσετε την απόδοση του συστήματος σας . Συσκευασμένο σε μία συμπαγή αλλά και διακριτική θήκη , συνδιάζει κομψότητα, σχεδίαση και τεχνική αρτιότητα, για να προσφέρει απαράμιλλη μουσική απόλαυση.Προσφέροντας ψηφιακές εισόδους Coax, Toslink και USB , το V90 - DAC είναι ο ιδανικός "σύντροφος"  συνδεδεμένο με  ένα ευρύ φάσμα συσκευών μουσικής αναπαραγωγής. Από PC και MAC υπολογιστές ,  music streamers και set-top boxes, μέχρι πιο συμβατικές συσκευές, όπως CD και ψηφιακό ραδιόφωνο το V90 - DAC προσφέρει ποιότητα ήχου high-end σε προσιτή τιμή .Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Jitter:

310 €
36 Δόσεις 10,70€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The V90-LPS is an outstanding phone stage / amplifier designed to provide the ideal interface between high performance turntables and Hi-Fi amplifiers. Its signal path has been designed to offer a clean and transparent connection for your music to ensure it is heard exactly as the artist intended.Housed in a sleek, attractive case the V90-LPS balances high-end performance with incredible value and is the perfect partner for a wide range of turntables. It’s separate Moving Magnet (MM) and Moving Coil (MC) inputs are each tuned to offer the best possible performance from their respective cartridges and convey a startlingly realistic audio performance. While the V90-LPS offers an outstanding musical experience it also represents amazing value for money. Listeners can look forward to hours of listening pleasure that is usually only delivered by considerably more expensive products.Specifications:PerformanceInput impedance: 47kOhm (MM), 100Ohm (MC)Input sensitivity: 3.0mV (MM), 400µV (MC) - for 300mV outTotal harmonic distortion: 0.01% (MM/MC) - @ 1kHz, 300mV outFrequency Response: +0, –0.1dB, 20Hz to 20 kHzSignal / Noise ratio (A weighted): >80dB (MM), >80dB (MC)Input overload margin: 15dB (MM), 22dB (MC)RIAA response: +/- 0.25dBConnectionsMM: 1 pair RCA socketsMC: 1 pair RCA socketsLine level outputs: 1 pair RCA socketsPower input: 1.3mm DC power socketOutputs1x line level RCA (phono)GeneralDimensions (inc. terminals & feet) - WxHxD (mm): 170 x 47 x 102Weight (unpacked / packed): 600g / 1.1 kgSupplied Accessories1x 12v 500mA DC power supply  

180 €
36 Δόσεις 6,21€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας
Bstock

The LX2-LPS is Musical Fidelity&#39;s new baby. A high quality flexible MM/MC phono stage with adjustable impedance and excellent technical performance. Housed in beautifully detailed and handsome metalwork it is the epitome of understated high class elegance.We designed it for reference level listening so it is unerringly accurate and faithful to the input. Its purpose in life is to give you your music as its artists and producers intended: nothing more, and nothing less. The critical elements of a phono stage are: accurate RIAA, low noise, low distortion, and overload margin. Technical PerformanceMusical Fidelity&#39;s RIAA correction is famous for its predictable and consistent accuracy. The LX2-LPS accuracy is ±0.25dB 20Hz-20kHZ, also it extends to 45kHz so there is no overshoot ringing.This results in absolutely clear high frequencies with no intermodulation or other distracting anomalies.The noise ratio on both MM (better than 82dB) and MC (better than 72dB) is outstanding and virtually inaudible at any volume setting. That is unless you are a half deaf head-banger.But then I don&#39;t expect that MF&#39;s refinement and subtly would be quite your thing!The LX LPS distortion is vanishingly low, typically less than 0.007% across the audio band.Overload margin is exemplary. Simply put, it is virtually impossible for any real world cartridge to overload it.As we all know nothing is perfect, but the LX2-LPS gets very near. Technical Specifications:MMInput Impedance: 47 KΩInput Sensitivity: 3.0mVTotal Harmonic Distortion: 0.01%Signal to Noise Ratio: >80dBInput Overload Margin: 15dBMCInput Impedance: 100 ΩInput Sensitivity: 300μVTotal Harmonic Distortion: 0.01%Signal to Noise Ratio: >70dBInput Overload Margin: 22dBGeneralRIAA Response ±0.25dBPower Requirement 12-24V 100mA regulatedConnectionsMoving Magnet Input: 1pr RCA socketsMoving Magnet Loading: 1pr RCA socketsMoving Coil Input: 1pr RCA socketsMoving Coil Loading: 1pr RCA socketsPower Input: DC Jack (1.3mm inner pin, outer diam. 3.5mmDimensionsLength (including terminals) 197 mmWidth 172 mmHeight (including feet) 46.5 mmWeight(Unpacked / packed): 1.05 kg/ 1.50 kgIncluded accessoriesPower Supply

339 €
Άτοκες Δόσεις 113,00€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

  ↵Musical Fidelity has extensive experience making super headphone amps, the LX2-HPA builds on our decades of experience to deliver a great performer with beautiful, restrained and tasteful aesthetics. Technical PerformanceA headphone amplifier is like a small power amp, relative to the load (the headphones) the technical requirements are similar: Excellent load tolerance, high stability margins, low distortion, wide bandwidth, low noise, excellent channel separation.The LX2-HPA will easily drive any commercially produced headphone. It&#39;s high current delivery and excellent stability margins result in completely uncoloured neutral performance.Distortion at less than 0.0035%, wide band is vanishingly low and certainly inaudible.Bandwidth extends to about 80kHz and even at 40kHz the distortion remains well below 0.05%. A remarkable achievement.The outstanding noise ratio of better than 112dB means that the music comes from a true &#39;black velvet&#39; background field.Stereo separation is excellent and assures a rock solid imaging experience. Talk about &#39;adventures in inner space! OverallThe LX2-HPA gives a sensual monitor level listening experience. Completely uncoloured sound delivered with virtually limitless dynamic range from a black velvet background, and perfectly placed spatial imagery. Technical Specifications:SpecificationsInput Impedance: 47KΩInput Sensitivity: 3.0mVTotal Harmonic Distortion: 0.01%Signal / Noise Ratio: >80dBGeneralPower Requirement: 12 - 24V 100mA RegulatedConnectionsRCA Input: 1pr RCA socketsRCA Output: 1pr RCA socketsHeadphone Output (6.3mm): 1 stereo jack socket (6.3mm)Headphone Output (3.5mm): 1 stereo jack socket (3.5mm)Power Input: DC Jack (1.3mm inner pin, outer diam. 3.5mmDimensionsLength (including terminals) 197mmWidth 172mmHeight (including feet) 46.5 mmWeightUnit alone: 1.05KgUnit with packing: 1.50KgIncluded accessoriesPower Supply: 12V 500mA

310 €
Άτοκες Δόσεις 103,33€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

  ↵Musical Fidelity has extensive experience making super headphone amps, the LX2-HPA builds on our decades of experience to deliver a great performer with beautiful, restrained and tasteful aesthetics. Technical PerformanceA headphone amplifier is like a small power amp, relative to the load (the headphones) the technical requirements are similar: Excellent load tolerance, high stability margins, low distortion, wide bandwidth, low noise, excellent channel separation.The LX2-HPA will easily drive any commercially produced headphone. It&#39;s high current delivery and excellent stability margins result in completely uncoloured neutral performance.Distortion at less than 0.0035%, wide band is vanishingly low and certainly inaudible.Bandwidth extends to about 80kHz and even at 40kHz the distortion remains well below 0.05%. A remarkable achievement.The outstanding noise ratio of better than 112dB means that the music comes from a true &#39;black velvet&#39; background field.Stereo separation is excellent and assures a rock solid imaging experience. Talk about &#39;adventures in inner space! OverallThe LX2-HPA gives a sensual monitor level listening experience. Completely uncoloured sound delivered with virtually limitless dynamic range from a black velvet background, and perfectly placed spatial imagery. Technical Specifications:SpecificationsInput Impedance: 47KΩInput Sensitivity: 3.0mVTotal Harmonic Distortion: 0.01%Signal / Noise Ratio: >80dBGeneralPower Requirement: 12 - 24V 100mA RegulatedConnectionsRCA Input: 1pr RCA socketsRCA Output: 1pr RCA socketsHeadphone Output (6.3mm): 1 stereo jack socket (6.3mm)Headphone Output (3.5mm): 1 stereo jack socket (3.5mm)Power Input: DC Jack (1.3mm inner pin, outer diam. 3.5mmDimensionsLength (including terminals) 197mmWidth 172mmHeight (including feet) 46.5 mmWeightUnit alone: 1.05KgUnit with packing: 1.50KgIncluded accessoriesPower Supply: 12V 500mA

310 €
Άτοκες Δόσεις 103,33€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The LX2-LPS is Musical Fidelity&#39;s new baby. A high quality flexible MM/MC phono stage with adjustable impedance and excellent technical performance. Housed in beautifully detailed and handsome metalwork it is the epitome of understated high class elegance.We designed it for reference level listening so it is unerringly accurate and faithful to the input. Its purpose in life is to give you your music as its artists and producers intended: nothing more, and nothing less. The critical elements of a phono stage are: accurate RIAA, low noise, low distortion, and overload margin. Technical PerformanceMusical Fidelity&#39;s RIAA correction is famous for its predictable and consistent accuracy. The LX2-LPS accuracy is ±0.25dB 20Hz-20kHZ, also it extends to 45kHz so there is no overshoot ringing.This results in absolutely clear high frequencies with no intermodulation or other distracting anomalies.The noise ratio on both MM (better than 82dB) and MC (better than 72dB) is outstanding and virtually inaudible at any volume setting. That is unless you are a half deaf head-banger.But then I don&#39;t expect that MF&#39;s refinement and subtly would be quite your thing!The LX LPS distortion is vanishingly low, typically less than 0.007% across the audio band.Overload margin is exemplary. Simply put, it is virtually impossible for any real world cartridge to overload it.As we all know nothing is perfect, but the LX2-LPS gets very near. Technical Specifications:MMInput Impedance: 47 KΩInput Sensitivity: 3.0mVTotal Harmonic Distortion: 0.01%Signal to Noise Ratio: >80dBInput Overload Margin: 15dBMCInput Impedance: 100 ΩInput Sensitivity: 300μVTotal Harmonic Distortion: 0.01%Signal to Noise Ratio: >70dBInput Overload Margin: 22dBGeneralRIAA Response ±0.25dBPower Requirement 12-24V 100mA regulatedConnectionsMoving Magnet Input: 1pr RCA socketsMoving Magnet Loading: 1pr RCA socketsMoving Coil Input: 1pr RCA socketsMoving Coil Loading: 1pr RCA socketsPower Input: DC Jack (1.3mm inner pin, outer diam. 3.5mmDimensionsLength (including terminals) 197 mmWidth 172 mmHeight (including feet) 46.5 mmWeight(Unpacked / packed): 1.05 kg/ 1.50 kgIncluded accessoriesPower Supply

339 €
Άτοκες Δόσεις 113,00€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The M8 is a pre-amplifier without limits. From its performance to its connectivity, via quality fit and finish, the M8 makes a superlative centrepiece for almost any system. The M8 has a wide array of inputs including a low noise MM/MC phono stage, 2 balanced inputs (1 with home theatre bypass option), 3 line inputs (one with home theatre bypass option) and a fully configured tape in/out loop.The M8 Pre-amp has very high input overload margins. This means that it has a completely stress free sound. The outputs are very low impedance and high current so that it can drive virtually any power amp in existence through any length cable (balanced or single ended).Technical measurements are testament to the M8’s exceptional engineering: from ultra-low distortion to virtually perfect frequency response, and ultra low noise. The M8’s will drive any power amplifier over any length of cable. Although, obviously, it’s perfect partner is a pair of M8-700m monobloc amplifiers.Listening to the M8 Pre with the M8-700m monobloc is quite an experience. The music is reproduced with no stress, no colouration and sense of relaxation and transparency that are music to the ears and balm to the soul.Προδιαγραφές:Genuinely fully balanced preampEight versatile inputs – 1 XLR Balanced, switchable MM/MC Phono, CD, Tuner, Aux 1, Aux 2, TapeSingle ended and balanced outputs as well as a fixed output for tape recordHome theatre bypass available in both single ended and balanced inputsOutstanding cutting edge performanceAmazing load driving ability, will easily drive any power amplifier with any cable of almost any lengthExcellent design, he-man build qualityXαρακτηριστικά:THD(+ noise) - single ended:

4.100 €
36 Δόσεις 141,55€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The new M8-700m monobloc power amp is fully balanced, and offers a staggering 700 watts per monobloc, with stellar sound quality and technical performance.The M8-700m has extremely low distortion, typically 0.001% at 1 kHz. At 20 kHz distortion is still below 0.005%. Distortion at 50 kHz (a ridiculous and unreasonable measurement, but revealing of the total amplifier performance nonetheless) is 0.02%. At 100 kHz, it is about 0.06%. These extraordinary measurements, and the extremely low high-frequency distortion, are highly significant sonically. The noise ratio of the M8-700m is extremely low at -120 dB A-weighted.The M8-700m has huge power reserves, producing 700 watts RMS into 8 ohms and just on 1300 watts into 4 ohms. It is an absolute powerhouse. The power, low distortion and the extremely low noise contribute to its fabulous, effortless sound.The M8-700m is extremely powerful and dynamic. The sound is sweet, clear and uncoloured. Dynamics are massive and are delivered with instantaneous speed, both starting and stopping. The M8-700m sound stage is huge, wide and deep. It creates large amounts of air and space, and is holographic in its presentation.Similar in size and design package to the M6 500i, the M8-700m offers a compelling combination of fully balanced circuitry, extraordinary technical performance, exquisite sound, intelligent packaging and value for money makes a compelling case.Προδιαγραφές:Fully balanced, monster power 700W per monoblocStaggering technical performanceHuge peak current deliveryIncredible load driving ability, will drive any loudspeaker with any cableExcellent design, he-man build qualityXαρακτηριστικά:Power output: 700 Watts per channel into 8 Ohms (28 dBW)THD(+ noise): 120dBFrequency Response: +0, –1dB, 10Hz to 80kHz2x RCA Phono Line Level1x Line level XLR Balanced1x Trigger input 3.5mm (1/8”) mono jack ±4.5 to ±15V DCDimensions - WxHxD (mm): 440 x 160 x 460Weight (unpacked / packed): 30 kg / 35.5   

7.400 €
36 Δόσεις 255,47€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The new M8-700m monobloc power amp is fully balanced, and offers a staggering 700 watts per monobloc, with stellar sound quality and technical performance.The M8-700m has extremely low distortion, typically 0.001% at 1 kHz. At 20 kHz distortion is still below 0.005%. Distortion at 50 kHz (a ridiculous and unreasonable measurement, but revealing of the total amplifier performance nonetheless) is 0.02%. At 100 kHz, it is about 0.06%. These extraordinary measurements, and the extremely low high-frequency distortion, are highly significant sonically. The noise ratio of the M8-700m is extremely low at -120 dB A-weighted.The M8-700m has huge power reserves, producing 700 watts RMS into 8 ohms and just on 1300 watts into 4 ohms. It is an absolute powerhouse. The power, low distortion and the extremely low noise contribute to its fabulous, effortless sound.The M8-700m is extremely powerful and dynamic. The sound is sweet, clear and uncoloured. Dynamics are massive and are delivered with instantaneous speed, both starting and stopping. The M8-700m sound stage is huge, wide and deep. It creates large amounts of air and space, and is holographic in its presentation.Similar in size and design package to the M6 500i, the M8-700m offers a compelling combination of fully balanced circuitry, extraordinary technical performance, exquisite sound, intelligent packaging and value for money makes a compelling case.Προδιαγραφές:Fully balanced, monster power 700W per monoblocStaggering technical performanceHuge peak current deliveryIncredible load driving ability, will drive any loudspeaker with any cableExcellent design, he-man build qualityXαρακτηριστικά:Power output: 700 Watts per channel into 8 Ohms (28 dBW)THD(+ noise): 120dBFrequency Response: +0, –1dB, 10Hz to 80kHz2x RCA Phono Line Level1x Line level XLR Balanced1x Trigger input 3.5mm (1/8”) mono jack ±4.5 to ±15V DCDimensions - WxHxD (mm): 440 x 160 x 460Weight (unpacked / packed): 30 kg / 35.5   

7.400 €
36 Δόσεις 255,47€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The M8-500s can drive just about any loudspeaker you choose. It is, of course, the perfect partner/visually and sonically for the M8 preampHowever some customers do not have the space for two large monoblocs and do not necessarily need that much power. For them we have designed the M8-500s. Pairing it with the matching M8 Preamp gives an amplification system fit of the highest levels of reproduction.The unit features two monoblock high current bridged amplifiers with generous supplies for the absolute best in transients and dynamics. With their high output current rating, these are enough to drive even the most demanding loudspeakers with ease. Low distortion and very quiet they will deliver all music types exactly as the artist originally intended. The resultant performance achieved by this unit is among the best in the world. It has excellent signal to noise ratio, low distortion, wide bandwidth and dynamic range, with extraordinary resolution and fine detail.  Xαρακτηριστικά:Power output: 500 Watts per channel into 8 Ohms (27 dBW)THD(+ noise): 120dB &#39;A&#39; weightedFrequency Response: +0, –1dB, 10Hz to 80kHz1x RCA Phono Line Level1x Line level XLR Balanced1x Trigger input 3.5mm (⅛”) mono jack ±4.5 to ±15V DC1x RCA Phono Line Level (loop output)1x Line level XLR Balanced (loop output)1x Trigger output 3.5mm (⅛”) mono jack 12V DCDimensions - WxHxD (mm): 440 x 160 x 460Weight (unpacked / packed): 29 kg / 34.5 kg 

4.100 €
36 Δόσεις 141,55€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The M6scd is a superb performer. It uses a 32 bit DAC with 192 kHz up-sampling and delivers outstanding technical and musical performance. It also has a range of digital inputs: 2 x coax, 2 x optical and asynchronous USB. This makes it particularly useful for set top boxes and/or TV sound improvement.The M6scd is a top notch CD player and digital hub in one beautifully engineered box.Προδιαγραφές:CD player and digital hubExcellent technical performanceGreat CD readabilityMultiple digital inputs – 2 x coax, 2 x optical, and asynchronous USBVery low jitterExcellent, hunky build qualityXαρακτηριστικά:Jitter: 117dBTHD(+ noise):

2.890 €
36 Δόσεις 99,77€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The M8-500s can drive just about any loudspeaker you choose. It is, of course, the perfect partner/visually and sonically for the M8 preampHowever some customers do not have the space for two large monoblocs and do not necessarily need that much power. For them we have designed the M8-500s. Pairing it with the matching M8 Preamp gives an amplification system fit of the highest levels of reproduction.The unit features two monoblock high current bridged amplifiers with generous supplies for the absolute best in transients and dynamics. With their high output current rating, these are enough to drive even the most demanding loudspeakers with ease. Low distortion and very quiet they will deliver all music types exactly as the artist originally intended. The resultant performance achieved by this unit is among the best in the world. It has excellent signal to noise ratio, low distortion, wide bandwidth and dynamic range, with extraordinary resolution and fine detail.  Xαρακτηριστικά:Power output: 500 Watts per channel into 8 Ohms (27 dBW)THD(+ noise): 120dB &#39;A&#39; weightedFrequency Response: +0, –1dB, 10Hz to 80kHz1x RCA Phono Line Level1x Line level XLR Balanced1x Trigger input 3.5mm (⅛”) mono jack ±4.5 to ±15V DC1x RCA Phono Line Level (loop output)1x Line level XLR Balanced (loop output)1x Trigger output 3.5mm (⅛”) mono jack 12V DCDimensions - WxHxD (mm): 440 x 160 x 460Weight (unpacked / packed): 29 kg / 34.5 kg 

4.650 €
36 Δόσεις 160,53€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The M6scd is a superb performer. It uses a 32 bit DAC with 192 kHz up-sampling and delivers outstanding technical and musical performance. It also has a range of digital inputs: 2 x coax, 2 x optical and asynchronous USB. This makes it particularly useful for set top boxes and/or TV sound improvement.The M6scd is a top notch CD player and digital hub in one beautifully engineered box.Προδιαγραφές:CD player and digital hubExcellent technical performanceGreat CD readabilityMultiple digital inputs – 2 x coax, 2 x optical, and asynchronous USBVery low jitterExcellent, hunky build qualityXαρακτηριστικά:Jitter: 117dBTHD(+ noise):

2.890 €
36 Δόσεις 99,77€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The M3scd has been designed to give outstanding CD reproduction and to be a digital hub.In addition to CD it has 3 digital inputs: coax, optical and asynchronous USB. This makes it particularly useful for set top boxes and/or TV sound improvement. The technical performance is excellent; it has very low distortion, extremely low jitter, excellent signal-to-noise ratio, extremely flat frequency response, exemplary linearity and excellent channel separation.All in all the M3scd gives excellent CD replay and can act as a versatile digital hub at the same time.Προδιαγραφές:CD player and digital hubExcellent technical performanceVery good CD readabilityMultiple digital inputs - coax, optical and asynchronous USBVery low jitterExcellent build quality and convenient sizeXαρακτηριστικά:Jitter: 117dBTHD(+ noise):

1.450 €
36 Δόσεις 50,06€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The M3scd has been designed to give outstanding CD reproduction and to be a digital hub.In addition to CD it has 3 digital inputs: coax, optical and asynchronous USB. This makes it particularly useful for set top boxes and/or TV sound improvement. The technical performance is excellent; it has very low distortion, extremely low jitter, excellent signal-to-noise ratio, extremely flat frequency response, exemplary linearity and excellent channel separation.All in all the M3scd gives excellent CD replay and can act as a versatile digital hub at the same time.Προδιαγραφές:CD player and digital hubExcellent technical performanceVery good CD readabilityMultiple digital inputs - coax, optical and asynchronous USBVery low jitterExcellent build quality and convenient sizeXαρακτηριστικά:Jitter: 117dBTHD(+ noise):

1.450 €
36 Δόσεις 50,06€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The M8 is a pre-amplifier without limits. From its performance to its connectivity, via quality fit and finish, the M8 makes a superlative centrepiece for almost any system. The M8 has a wide array of inputs including a low noise MM/MC phono stage, 2 balanced inputs (1 with home theatre bypass option), 3 line inputs (one with home theatre bypass option) and a fully configured tape in/out loop.The M8 Pre-amp has very high input overload margins. This means that it has a completely stress free sound. The outputs are very low impedance and high current so that it can drive virtually any power amp in existence through any length cable (balanced or single ended).Technical measurements are testament to the M8’s exceptional engineering: from ultra-low distortion to virtually perfect frequency response, and ultra low noise. The M8’s will drive any power amplifier over any length of cable. Although, obviously, it’s perfect partner is a pair of M8-700m monobloc amplifiers.Listening to the M8 Pre with the M8-700m monobloc is quite an experience. The music is reproduced with no stress, no colouration and sense of relaxation and transparency that are music to the ears and balm to the soul.Προδιαγραφές:Genuinely fully balanced preampEight versatile inputs – 1 XLR Balanced, switchable MM/MC Phono, CD, Tuner, Aux 1, Aux 2, TapeSingle ended and balanced outputs as well as a fixed output for tape recordHome theatre bypass available in both single ended and balanced inputsOutstanding cutting edge performanceAmazing load driving ability, will easily drive any power amplifier with any cable of almost any lengthExcellent design, he-man build qualityXαρακτηριστικά:THD(+ noise) - single ended:

4.650 €
36 Δόσεις 160,53€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The MX-VYNL is a fully balanced, very high performance phono stage, able to operate with virtually any moving coil or moving magnet cartridge. With both traditional RCA inputs and our unique XLR fully balanced connection the MX-VYNL can be connected to 2 turntables simultaneously.The MX-VNYL offers a wide range of input impedance settings for moving coil cartridges as well as several capacitance settings for moving magnet units. Unlike many of our competitors units the MX-VYNL allows easy adjustment of these settings while playing. This allows easy experimentation and tuning to find the optimum setting for all your equipment.The MX-VYNL also includes our renowned RIAA correction that offers extremely accurate results to beyond 80kHz. That may sound extreme, but there is a good deal of information above 20 kHz that needs correction. If it isn’t corrected, it will show itself as ringing and overshoot.With both extraordinarily low noise and exceptional overload margin the MX-VYNL can comfortably handle even the most demanding of cartridges and satisfy the most discerning of listeners.Χαρακτηριστικά:Fully balanced XLR and traditional RCA inputsFully balanced XLR and traditional RCA outputsFully isolated inputs allow for switching between two turntables at onceAdjustable input impedance on MC whilst it is playingAdjustable capacitance on MM whilst it is playingVery wide overload marginAccurate RIAA to beyond 80kHzIncredible noise ratioLow impedance outputState of the art SMD technologyBeautiful aesthetics and build quality

840 €
Άτοκες Δόσεις 140,00€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The MX-VYNL is a fully balanced, very high performance phono stage, able to operate with virtually any moving coil or moving magnet cartridge. With both traditional RCA inputs and our unique XLR fully balanced connection the MX-VYNL can be connected to 2 turntables simultaneously.The MX-VNYL offers a wide range of input impedance settings for moving coil cartridges as well as several capacitance settings for moving magnet units. Unlike many of our competitors units the MX-VYNL allows easy adjustment of these settings while playing. This allows easy experimentation and tuning to find the optimum setting for all your equipment.The MX-VYNL also includes our renowned RIAA correction that offers extremely accurate results to beyond 80kHz. That may sound extreme, but there is a good deal of information above 20 kHz that needs correction. If it isn’t corrected, it will show itself as ringing and overshoot.With both extraordinarily low noise and exceptional overload margin the MX-VYNL can comfortably handle even the most demanding of cartridges and satisfy the most discerning of listeners.Χαρακτηριστικά:Fully balanced XLR and traditional RCA inputsFully balanced XLR and traditional RCA outputsFully isolated inputs allow for switching between two turntables at onceAdjustable input impedance on MC whilst it is playingAdjustable capacitance on MM whilst it is playingVery wide overload marginAccurate RIAA to beyond 80kHzIncredible noise ratioLow impedance outputState of the art SMD technologyBeautiful aesthetics and build quality

840 €
Άτοκες Δόσεις 140,00€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Το πρώτο πικ-απ της Musical Fidelity είναι το Round Table. Είναι ένα υψηλής ποιότητας και πιστότητας ολοκληρωμένο πικ-απ και ταυτόχρονα ανταγωνιστικό σε τιμή μοντέλο με βάση τα στάνταρ της παγκόσμιας αγοράς.Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι, για πρώτη φορά σε κατασκευή πικ-απ, όλα τα καταστρώματά του, ένα προς ένα, έχουν σχεδιαστεί και τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το προϊόν να είναι τέλεια ισοσταθμισμένο και το κέντρο βάρους του να βρίσκεται με ακρίβεια στο σημείο περιστροφής του κεντρικού εδράνου. Το Round Table έχει κατασκευαστεί με υλικά άριστης ποιότητας για εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και συνεχούς αναπαραγωγής σε υψηλές επιδόσεις, καθώς το σύστημα ανάρτησης και ο πολύ υψηλής ποιότητας βραχίονας του, χρησιμοποιούνται συνήθως σε αντίστοιχης κατηγορίας προϊόντα υψηλότερης τιμής.  Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Nominal speed 33/45 rpm, outside belt drive system, manual speed changeSpeed Variance 33rpm: ± 0.30 %, 45rpm: ± 0.20 %Wow and flutter 33rpm: ± 0.10%, 45rpm: ± 0.09%Signal to noise ratio Mechanical noise: - 39 dBElectrical noise: -65dBDownforce range 0 - 25 mNTonearm 9&#39;&#39; straight shape massive aluminium constructionSupplied counterweights no. 82, weight 114g (± 1g), for cartridges from 5 to 13gEffective tonearm mass 14gEffective tonearm length 230mm (tonearm mounting distance 212mm)Overhang 18mmPower requirement 15V 0.8A (Adaptor supplied)Consumption >0.25 Watts standby 5 Watts maximumAdaptor mains voltage 90-264 VAC 47-63HzUnit only, unboxed 6 kg (131/5 lbs)In shipping carton 8 kg (173/5 lbs)

730 €
Άτοκες Δόσεις 121,67€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Η Musical Fidelity έπειτα από χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή υψηλής ποιότητας ενισχυτών ακουστικών σχεδίασαν απο την αρχή τον νέο MX-ΗΡΑ. Ως εκ τούτου, αυτός ο πλήρως ισορροπημένος ενισχυτής ακουστικών προσφέρει μια εξαιρετική ακουστική εμπειρία.Ο νέος Musical Fidelity MX-HPA είναι ένας fully balanced ενισχυτής ακουστικών υψηλής ποιότητας, με διακριτά τρανζίστορ σε τάξη Α όπου μπορεί να οδηγήσει συγχρόνως δύο ζεύγη ακουστικών οπoιουδήποτε είδους ανεξαρτήτως ωμικής αντίστασης και ευαισθησίας.Οι τεχνικές προδιαγραφές του MX-ΗΡΑ όπως θα δείτε αναλυτικά παρακάτω είναι εκπληκτικές. Χαρακτηριστικά:OutputPower 1.8 Watts per channel into 8 Ohms (27dBW)Maximum output voltage 19 Volts RMS, 20Hz to 20 kHzOnset of clipping (54 Volts peak-to-peak) balancedLine inputTHD+N >0.005% typical, 20Hz to 20 kHzSignal / noise ratio >120dB ‘A’-weightedInput impedance 50k OhmsFrequency response +0, –0.1dB, 10Hz to 20 kHzGain, LO position (volume max) 18db (8x)Gain, HI position (volume max) 24dB (15x)ConnectionsLine level inputs1 pair line level XLR (balanced) connectors1 pairs line level RCA connectorsHeadphone outputs1 pair 3-pin XLR/¼” stereo Jack combined socketsPower requirementMains voltages 90-250VAC 50-60Hz universal worldwide supplyConsumption >0.25 Watts standby (Orange LED lit)15 Watts maximum (Blue LED lit, full power output)GeneralDimensions - WxHxD (mm): 220 (82/3”) x 53 (2”) x 240 mm (9½”)Weight (unpacked / packed): 2.2 kg (5 lbs) / 3.7 kg (8¼ lbs)

720 €
Άτοκες Δόσεις 120,00€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

After years of patient research and development, we are proud to launch our MX-DAC with DSD. With its technical innovation, superb technical performance and excellent build quality, the new MX DAC offers truly outstanding value for money.The MX-DAC is a tremendous performer. It has ultra low distortion, very wide bandwidth and low noise. The technical performance of the MX-DAC is on a par with any other DAC at any price. Jitter is about 12pps, s/n ratio is -116dB (‘A’ weighted), linearity is +0.2dB at -116dB, stereo separation is -104dB at 1kHz, frequency response is ruler flat and distortion is 0.00025% at 1kHz and 0.0003% at 20kHz. These technical figures are state-of-the-art and show that our implementation is almost perfect, to ensure completely neutral and accurate digital-to-analogue conversion of any digital input.The MX DAC has inputs for: 2 x coax (up to 24bit 192 kHz PCM), 2 x optical (up to 24bit 192kHz PCM) and asynchronous USB up to 24bit 192 kHz PCM as well as DSD 64 and DSD 128.Also, all inputs whether from coax, optical or USB, are processed in the DSD domain. This desirable feature gives a warmth and humanity to the sound that simple digital conversion doesn’t achieve. The MX DAC has both single ended and balanced outputs.The new MX range has beautiful aesthetics and wonderful build quality. The front panel and housing are both from exclusive custom-made extrusions using mil-spec aluminium.Χαρακτηριστικά:DAC StructureSample rate converter: SRC4392 up-sampling data to 192kHzDigital to Analogue converter: PCM1795 32 bit / 192kHz Multi-bit Sigma-Delta typePerformanceOutput Voltage: 2 Volts RMS single-ended (RCA)Output Voltage: 4 Volts RMS balanced (XLR)PCM THD:

720 €
12 Άτοκες Δόσεις 60,00€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Το πρώτο πικ-απ της Musical Fidelity είναι το Round Table. Είναι ένα υψηλής ποιότητας και πιστότητας ολοκληρωμένο πικ-απ και ταυτόχρονα ανταγωνιστικό σε τιμή μοντέλο με βάση τα στάνταρ της παγκόσμιας αγοράς.Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι, για πρώτη φορά σε κατασκευή πικ-απ, όλα τα καταστρώματά του, ένα προς ένα, έχουν σχεδιαστεί και τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το προϊόν να είναι τέλεια ισοσταθμισμένο και το κέντρο βάρους του να βρίσκεται με ακρίβεια στο σημείο περιστροφής του κεντρικού εδράνου. Το Round Table έχει κατασκευαστεί με υλικά άριστης ποιότητας για εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και συνεχούς αναπαραγωγής σε υψηλές επιδόσεις, καθώς το σύστημα ανάρτησης και ο πολύ υψηλής ποιότητας βραχίονας του, χρησιμοποιούνται συνήθως σε αντίστοιχης κατηγορίας προϊόντα υψηλότερης τιμής.  Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Nominal speed 33/45 rpm, outside belt drive system, manual speed changeSpeed Variance 33rpm: ± 0.30 %, 45rpm: ± 0.20 %Wow and flutter 33rpm: ± 0.10%, 45rpm: ± 0.09%Signal to noise ratio Mechanical noise: - 39 dBElectrical noise: -65dBDownforce range 0 - 25 mNTonearm 9&#39;&#39; straight shape massive aluminium constructionSupplied counterweights no. 82, weight 114g (± 1g), for cartridges from 5 to 13gEffective tonearm mass 14gEffective tonearm length 230mm (tonearm mounting distance 212mm)Overhang 18mmPower requirement 15V 0.8A (Adaptor supplied)Consumption >0.25 Watts standby 5 Watts maximumAdaptor mains voltage 90-264 VAC 47-63HzUnit only, unboxed 6 kg (131/5 lbs)In shipping carton 8 kg (173/5 lbs)

730 €
Άτοκες Δόσεις 121,67€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Το V90-LPS είναι ένας εξαιρετικός phone stage / ενισχυτής σχεδιασμένος για να αποτελέσει το ιδανικό interface μεταξύ πικάπ υψηλών επιδόσεων και Hi-Fi ενισχυτών. Η διαδρομή του σήματος, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει καθαρότητα και διαφάνεια για να εξασφαλίσει ότι η μουσική θα ακούγεται ακριβώς όπως θα ήθελε ο καλλιτέχνης.Στεγαζόμενο σε ένα κομψό, ελκυστικό "κουτί" το V90-LPS πετυχαίνει high-end επιδόσεις σε  απίστευτη τιμή και είναι ο ιδανικός σύντροφος για ένα ευρύ φάσμα από πικάπ. Οι ξεχωριστές είσοδοι Moving Magnet (ΜΜ) και κινητού πηνίου (MC)  είναι ρυθμισμένες για να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή απόδοση και να μεταφέρουν μια εκπληκτικά ρεαλιστική ηχητική απόδοση.Ενώ το V90-LPS προσφέρει μια εξαιρετική μουσική εμπειρία, αποτελεί επίσης καταπληκτικό  "value for money". Οι ακροατές μπορούν να προσβλέπουν σε ατέλειωτες ώρες απολαυστικής ακρόασης, πράγμα που συνήθως πετυχαίνεται μόνο από πολύ πιο ακριβά προϊόντα.Χαρακτηριστικά:PerformanceInput impedance: 47kOhm (MM), 100Ohm (MC)Input sensitivity: 3.0mV (MM), 400µV (MC) - for 300mV outTotal harmonic distortion: 0.01% (MM/MC) - @ 1kHz, 300mV outFrequency Response: +0, –0.1dB, 20Hz to 20 kHzSignal / Noise ratio (A weighted): >80dB (MM), >80dB (MC)Input overload margin: 15dB (MM), 22dB (MC)RIAA response: +/- 0.25dBΣυνδέσεις:MM: 1 pair RCA socketsMC: 1 pair RCA socketsLine level outputs: 1 pair RCA socketsPower input: 1.3mm DC power socketOutputs1x line level RCA (phono)GeneralDimensions (inc. terminals & feet) - WxHxD (mm): 170 x 47 x 102Weight (unpacked / packed): 600g / 1.1 kgSupplied Accessories1x 12v 500mA DC power supply  

204 €
36 Δόσεις 7,04€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Το V90 DAC είναι ο τέλειος τρόπος για να αναβαθμίσετε την απόδοση του συστήματος σας . Συσκευασμένο σε μία συμπαγή αλλά και διακριτική θήκη , συνδιάζει κομψότητα, σχεδίαση και τεχνική αρτιότητα, για να προσφέρει απαράμιλλη μουσική απόλαυση.Προσφέροντας ψηφιακές εισόδους Coax, Toslink και USB , το V90 - DAC είναι ο ιδανικός "σύντροφος"  συνδεδεμένο με  ένα ευρύ φάσμα συσκευών μουσικής αναπαραγωγής. Από PC και MAC υπολογιστές ,  music streamers και set-top boxes, μέχρι πιο συμβατικές συσκευές, όπως CD και ψηφιακό ραδιόφωνο το V90 - DAC προσφέρει ποιότητα ήχου high-end σε προσιτή τιμή .Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Jitter:

310 €
36 Δόσεις 10,70€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Υψηλής κλάσης προενισχυτής με διακριτά εξαρτήματα σε τάξη Α. Ο Μ6 PRE είναι πλήρως διαφορική σχεδίαση (fully balanced) και περιλαμβάνει και υψηλής ποιότητας προενισχυτή phono που υποστηρίζει κεφαλές κινητού μαγνήτη και κινητού πηνίου. Επίσης, διαθέτει ενσωματωμένο DAC και θύρα USB, ώστε να μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή σας.Επίσης υπάρχει και home theater bypass λειτουργία για την ενσωμάτωση του σε υψηλού επιπέδου home cinema συστήματα. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Pre-Amplifier:THD(+ noise) - single ended:

1.650 €
36 Δόσεις 56,96€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

At Musical Fidelity we think of the M6si as being a destination product. The M6si offers such excellent performance, facilities and power that unless you are seeking the most exotic high-end sound quality you would never need another amplifier. We believe it’s that good.Internally, the M6si is configured as 2 independent monobloc power amps with a separate pre amp. It is, in fact, a pre amp with 2 monobloc power amps that just happen to share the same casework. The M6si has 220wpc. It has very low distortion, outstanding noise ratio and extremely flat frequency response. Its inputs are phono (MM/MC), 4 line level, 1 balanced XLR and 1 USB ‘B’ up to 24bit 96kHz asynchronous.The M6 combination of high power, high current and extraordinary stability means that it can drive any loudspeaker with ease.In use it is hard to hear any practical difference between the M6si and other much more expensive amplifiers. In proper blind listening comparisons, the M6si performs incredibly well. If we sound rather enthusiastic it’s because we are. Προδιαγραφές:220WPCExcellent technical performanceAmazing load driving ability, unconditional stability will drive any loudspeakerWide range of useful inputs including asynchronous USB and switchable MM / MC PhonoPreamp outputInternally it is a separate preamp with two independent monobloc power amps; effectively a separates system in a boxExcellent, hunky build qualityXαρακτηριστικά:Power output: 220 Watts per channel into 8 OhmsTHD (+ noise): 107dB ‘A’ - weightedFrequency Response: +0, –0.1dB, 10Hz to 20 kHz4x Line Level RCA1x Line Level XLR Balanced1x USB type ‘B’ connector - asynchronous data stream at up to 24-bit/96kHz1 x switchable phono inputSensitivity: 3mV nominal (MM), 0.4mV nominal (MC)Signal / noise ratio: >84dB ‘A’-weightedInput impedance: 47k Ohms (MM and MC)Frequency response: RIAA/IEC ±0.5dB 20Hz-20kHzDimensions - WxHxD (mm): 440 x 125 x 400Weight (unpacked / packed): 16.6 kg/ 21.3 kg

2.890 €
36 Δόσεις 99,77€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

At Musical Fidelity we think of the M6si as being a destination product. The M6si offers such excellent performance, facilities and power that unless you are seeking the most exotic high-end sound quality you would never need another amplifier. We believe it’s that good.Internally, the M6si is configured as 2 independent monobloc power amps with a separate pre amp. It is, in fact, a pre amp with 2 monobloc power amps that just happen to share the same casework. The M6si has 220wpc. It has very low distortion, outstanding noise ratio and extremely flat frequency response. Its inputs are phono (MM/MC), 4 line level, 1 balanced XLR and 1 USB ‘B’ up to 24bit 96kHz asynchronous.The M6 combination of high power, high current and extraordinary stability means that it can drive any loudspeaker with ease.In use it is hard to hear any practical difference between the M6si and other much more expensive amplifiers. In proper blind listening comparisons, the M6si performs incredibly well. If we sound rather enthusiastic it’s because we are. Προδιαγραφές:220WPCExcellent technical performanceAmazing load driving ability, unconditional stability will drive any loudspeakerWide range of useful inputs including asynchronous USB and switchable MM / MC PhonoPreamp outputInternally it is a separate preamp with two independent monobloc power amps; effectively a separates system in a boxExcellent, hunky build qualityXαρακτηριστικά:Power output: 220 Watts per channel into 8 OhmsTHD (+ noise): 107dB ‘A’ - weightedFrequency Response: +0, –0.1dB, 10Hz to 20 kHz4x Line Level RCA1x Line Level XLR Balanced1x USB type ‘B’ connector - asynchronous data stream at up to 24-bit/96kHz1 x switchable phono inputSensitivity: 3mV nominal (MM), 0.4mV nominal (MC)Signal / noise ratio: >84dB ‘A’-weightedInput impedance: 47k Ohms (MM and MC)Frequency response: RIAA/IEC ±0.5dB 20Hz-20kHzDimensions - WxHxD (mm): 440 x 125 x 400Weight (unpacked / packed): 16.6 kg/ 21.3 kg

2.890 €
36 Δόσεις 99,77€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The M3si integrated amplifier produces high quality sound, has an extensive range of useful inputs and offers high reliability, compact size and a fair price. With its strong 85 watts per channel, the M3si will drive a huge variety of appropriate loudspeakers. It has inputs for phono (MM), 4 line inputs and USB ‘B’ up to 24bit 96 kHz.The M3si’s sound is effortless, clear and sweet. It projects wide and deep images and has plenty of power to deliver excellent dynamic range. The M3si is unconditionally stable and will drive any appropriate loudspeaker with ease.Although it is Musical Fidelity’s lowest price amplifier, it embodies our hallmark values of uncoloured, stress-free sound, outstanding technical performance and great value for money. Προδιαγραφές:85WPCExcellent technical performancePreamp outputUnconditional stability, will drive any loudspeakerWide range of useful inputsincluding asynchronous USB and MM phonoExcellent build quality and convenient sizeXαρακτηριστικά:Power output: 85 Watts per channel into 8 OhmsTHD(+ noise): 98dB ‘A’-weightedFrequency Response: +0, –0.1dB, 10Hz to 20 kHz4x Line Level RCA / Phono1x USB type ‘B’ connector - Asynchronous data stream at up to 24-bit/96kHz1x MM Phono inputSensitivity (nominal): 3mV (suitable for cartridges giving 1.5mV or more including high output MC types)Signal / noise ratio: >70dB ‘A’-weightedInput impedance: 50k OhmsFrequency response: RIAA/IEC ±1dB, 20Hz to 20 kHzDimensions - WxHxD (mm): 440 x 100 x 400Weight (unpacked / packed): 9.2 kg/ 13 kg

1.450 €
36 Δόσεις 50,06€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The M3si integrated amplifier produces high quality sound, has an extensive range of useful inputs and offers high reliability, compact size and a fair price. With its strong 85 watts per channel, the M3si will drive a huge variety of appropriate loudspeakers. It has inputs for phono (MM), 4 line inputs and USB ‘B’ up to 24bit 96 kHz.The M3si’s sound is effortless, clear and sweet. It projects wide and deep images and has plenty of power to deliver excellent dynamic range. The M3si is unconditionally stable and will drive any appropriate loudspeaker with ease.Although it is Musical Fidelity’s lowest price amplifier, it embodies our hallmark values of uncoloured, stress-free sound, outstanding technical performance and great value for money. Προδιαγραφές:85WPCExcellent technical performancePreamp outputUnconditional stability, will drive any loudspeakerWide range of useful inputsincluding asynchronous USB and MM phonoExcellent build quality and convenient sizeXαρακτηριστικά:Power output: 85 Watts per channel into 8 OhmsTHD(+ noise): 98dB ‘A’-weightedFrequency Response: +0, –0.1dB, 10Hz to 20 kHz4x Line Level RCA / Phono1x USB type ‘B’ connector - Asynchronous data stream at up to 24-bit/96kHz1x MM Phono inputSensitivity (nominal): 3mV (suitable for cartridges giving 1.5mV or more including high output MC types)Signal / noise ratio: >70dB ‘A’-weightedInput impedance: 50k OhmsFrequency response: RIAA/IEC ±1dB, 20Hz to 20 kHzDimensions - WxHxD (mm): 440 x 100 x 400Weight (unpacked / packed): 9.2 kg/ 13 kg

1.450 €
36 Δόσεις 50,06€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας