. go to top icon

Synthesizers

Φίλτρα
105  Προϊόντα
Σελ
από 3

Ψηφιακό delay unit για εφαρμογή σε EuroRack.0.11ms (Short point), 24bit ανάλυση. Διαθέτει ένα μεγάλο εύρος από εναλλαγές στο delay που μπορούν να καθοριστούν είτε manual είτε μέσω CV και θύρες In/Out/Return και Send.

570 €
36 Δόσεις 19,68€ / μήνα
Διαθέσιμο στην αποθήκη

Interval based synthesizer και sequencer για δημιουργία αλγοριθμικών μελωδιών.Εφαρμόζεται σε EurorackΟ έλεγχος γίνεται με τρείς διαφορετικόυς τρόπους (MIDI-Control Voltage και μέσω εξωτερικού σήματος)Διαθέτει 100 factory scales και 100 UserTone Raw Sequencer4 αναθέσιμα-user κουμπιά18 presetsCV και Clock inputsAudio outputMicro USB για σύνδεση με to Eventide Manager Software καθώς και θύρα για Micro SD Card

663 €
36 Δόσεις 22,89€ / μήνα
Διαθέσιμο στην αποθήκη

A Full-Spectrum Sound Experienceopsix is a digital synth unlike any other, with sounds to match. Instantly explore hundreds of fresh, cutting-edge sounds to inspire your next musical project! Go even further with the power of customization right at your fingertips. Front panel colored controls provide easy access for dramatic shifts in sound characteristics, from icy, sparkling chimes to fuzzy, deep basses. The opsix is an entirely new tool that reveals a world of frequency exploration and a wide range of dynamic possibilities.Get Illuminated with the Operator MixerAt the heart of every sound is opsix’s Operator Mixer – a simple set of six faders and knobs that invite exploration. Each part lights up red to indicate a sound or blue for a modulator. Changing the position of these controllers opens up new sound-shaping possibilities to breathe fresh life into your musical ideas. This straightforward, hands-on workflow is part of what makes opsix so unique, just like the sounds it offers.Direct Hands-On ControlWhether you’re tweaking a preset or building a patch from the ground up, the six data entry knobs on the right give you quick access to the parameters you need and seamlessly sync with the large OLED display, giving you a clear, focused direction to your workflow. Coupled with the mixer, it makes creating fresh sounds super easy and, most importantly, fun! Select from a full range of analog-style filters, from the radical Korg MS-20 low-pass/high-pass filter to the powerful yet smooth Korg PolySix low-pass filter that gives your sound a vintage feel. There are also two- or four-pole low-pass, high-pass, band-pass, and band-reject filters with resonance. There’s even a built-in spectrum analyzer and oscilloscope that gives you visual feedback via the screen on the music you’re making.Six in One SynthesisThe core of opsix is nothing short of exponential. Since waveforms can be arranged and modulated in nearly infinite ways, opsix can easily do the sonic work that is similar to numerous types of synthesis:SubtractiveRemoving parts of the sound to get the sound you want; the most widely-used synthesis. opsix uses up to six envelopes and multi-modeled filters to achieve many cutting-edge and classic tones.Semi-ModularRerouting signal paths to change the sound. A spin through the Algorithms section will dramatically reshape the base sound by changing how the six mixer parts work together, and no patch cables are needed.Analog (Modeling)Analog-style controls and plenty of stackable waveforms take you from digital to analog-sounding in no time. Enjoy deep basses, crisp leads, thick pad sounds, fuzzy brass tones, and so much more.WaveshapingAdding intentional distortion to the waveforms to achieve aggressive overtones that are either harmonic or inharmonic. This will help you achieve gritty, bitey tones dripping with character.AdditiveStacking waveforms and blending their harmonics is key to an expansive range of harmonious, dissonant, and tension-driven sounds. With six operators available, the complete FM experience is possible, including the ability to go back in time for classic sounds you have heard throughout recording history.Classic FMLast but certainly not least, opsix’s highly flexible and powerful architecture starts with true six-Operator FM. As a result, it easily delivers signature sounds you have surely heard on thousands of hits from the ‘80s on through today, and with far more polyphony than other standalone FM synths available today.With all of these ways to realize and explore sounds, opsix is uniquely suited as a “future-modern-classic” synth!Altered RealityWhat started as a legacy synthesis has evolved into something completely different. opsix is FM-based, but the similarities to the classic synthesis end there. The Altered FM architecture delivers sounds across a vast spectrum, far wider than any single synthesis has been able to cover before, thanks to new sound components; new waveforms, filters, shaping, effects, LFOs, envelopes, modulations, and more, all translating to its broad assortment of sounds.Powerful Effects Processingopsix provides three blocks of 30 types of high-definition effects that you can use together to enhance your sounds even further. There’s everything from a great mix of usable standard effects like chorus, phaser, delay, and compressor to some world-class shimmering reverbs that will elevate your sound to the next level.Polyphonic Motion Sequencingopsix features an incredible step sequencer that rivals groove boxes for flexibility and power. Press the PLAY button on any sound and experience the complexity of the sequences! Every Program has its unique sequence stored with it, or create your very own. You can record up to six notes per step and edit each note's velocity, gate time, and playback timing. Create long phrases or make subtle shifts in timing to emulate strums or drum rolls, something that’s not possible on a typical 16-step sequencer. The motion sequencer of the opsix also lets you record changes of up to six parameters, creating smooth motion changes in sound within a phrase or building rhythms that change dramatically with each step.Monster Modulation MatrixThe opsix’s modulation possibilities are genuinely mind-blowing. With six operator modes and 40 preset algorithms, plus the ability to create your own, opsix offers you dynamic sonic options. This synthesis is supercharged with the processors that come at the end of the signal chain. The MOD section works separate from the operators, with three EGs and three LFOs; and 12 virtual patches for a wide variety of routing possibilities. Use these features for a huge range of modulation to create swirling soundscapes or add rhythmic motion to your sounds.Throw the DiceUse the Randomize feature if you’re in the mood for unexpected sonic discoveries. Press the button marked with the die icon to completely scramble the synth’s parameters, generating a new, unique sound. You can use the Randomize feature for all parameters or just for the operators, the algorithm, or the sequences. You might strike gold with your roll, but if not, just try again or use the result as a starting point for your next new sound.Free Librarian SoftwareThe opsix Sound Librarian lets you view and organize data on an opsix connected to a computer via USB, and transfer sound data back and forth between the opsix and the computer.Free bundle of music softwareThe opsix comes with a diverse variety of music software from Izotope including “Ozone Elements” which lets you not only create songs but also master them using AI, “Skoove” which will help you improve your keyboard playing skills, as well as software synths from KORG and other brands. In other words, the moment you get your hands on this synthesizer you'll have a variety of tools to help you take your music to the next level.Special crossgrade to opsix native (software)We have prepared a package for those who have the opsix to crossgrade to opsix native (software) at a special price. They can obtain a coupon code via opsix librarian software, which allow them to purchase it at a special price of $49.99 from the KORG Shop. Users will become able to use opsix on stage and opsix native in a DAW, making it usable in various environments. * Requires opsix Sound Librarian v1.0.1 or later.opsix nativeopsix is a digital synth unlike any other, with sounds to match. Instantly explore hundreds of fresh, cutting-edge sounds to inspire your next musical project! Go even further with the power of customization right at your fingertips. The operator mixer, which dramatically changes the characteristics of the sound, and the flexible sound engine that goes far beyond the realm of FM instruments, as symbolized by the word "Altered," are retained, as is the software's unique ability to provide a bird's eye view of all parameters. The user interface further expands the potential of this synthesizer. opsix native is a plug-in version of opsix synthesizer with the exact same sound engine as opsix. Use it for different purposes, such as production on a DAW.

511 €
36 Δόσεις 17,64€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

A paradigm shift in drum machines.drumlogue marks a paradigm shift in drum machines. It offers the raw power and rich sounds of Analog, the flexibility of Digital voices, and drumlogue’s SDK for fully customizable User Custom Synthesizers. On top of that, its heavy-duty, dynamic sequencer, customizable effects, and intuitive controls will make drumlogue a must-have in your studio to create music for any genre or style. It’s time to take your beats and entire musical process to a whole new creative level with incredible sounds, effects, customization, and sequencing. Let drumlogue support your craft on your musical journey!Raw Analog Powerdrumlogue was conceived to provide the ultimate analog sound for your beats, and delivers fantastically; featuring completely newly developed analog circuits by legendary Korg analog synth team engineer Junichi Ikeuchi (ARP 2600 M, MS-20 mini, ARP Odyssey…) , the depth and richness of its sound is on a whole new level. These new analog circuits - (Bass Drum, Snare Drum, Low Tom and High Tom) - will not just provide a solid foundation for your track, but make it stand out with an elevated harmonic richness and a thick low end. Blending simplicity and ease of use, the most important controls for each of these parts have dedicated knobs on the front panel that can be tweaked at any time without any menu diving necessary, so you can quickly and intuitively fine tune your sound on the fly. For further sound exploration, each part provides many more parameters accessible through the powerful onboard sound editing system. Last but not least, each part on drumlogue - analog or digital - has a dedicated volume knob that will make your mixing process incredibly smooth and easy.Digital FlexibilityAs the perfect partner for its analog section, drumlogue provides 7 digital parts; 6 sample based and 1 synthesis based (Multi-Engine). The sample based parts can play any of the preloaded PCM banks on drumlogue. You can also import your own User Samples to its memory, making drumlogue an extremely versatile machine with virtually limitless sonic possibilities. To start with, the 64 preloaded drum kits of drumlogue will provide you with a wide variety of sounds spanning several genres so you can easily kick-start your tracks. For additional sounds, samples can easily be easily loaded into the drumlogue just by connecting your drumlogue to your computer via USB and simply drag-dropping your samples onto the main memory.Multi-Engine and logue SDKThe popular Multi Engine from prologue and minilogue xd is now more powerful than ever. In addition to the Variable Phase Modulation (VPM) and Noise generator engines, the Multi Engine features a new User Custom slot that can play full-fledged synth voices that provide vast sonic possibilities, never before heard on a drum machine. Custom Synthsdrumlogue’s synth voices are not simply static waveforms. Custom synths can be built to not only generate sound, even implementing built in filters, LFOs, MIDI controlled polyphony or other parameters is now possible The only restriction for third party developers is their creativity (and CPU usage!), giving you unbound sound exploration.Exclusive Sinevibes Synth Plugin “Nano”Korg has collaborated with popular logueSDK plugin developer “Sinevibes” to include a brand new synth plugin “Nano” as a factory preset on drumlogue. This exclusive plugin explores the power behind the expanded Multi Engine and will give all drumlogue users a taste of this new platform. “Nano” is a full-fledged virtual analog synth with a wide array of features and plenty of customizable parameters. The synth engine has dual oscillators with optional ring modulation, a 4-pole state-variable filter with soft clipping distortion, built-in EG and built-in multi-waveform LFO. Leads, basses, percussive sounds or cinematic effects, you decide how to use this incredible sonic potential!A True Sequencing Powerhousedrumlogue harnesses all of its sonic power to an extremely powerful internal sequencer that is flexible and easy to use. Tired of the same old beats? drumlogue's heavy duty 64 step sequencer makes it easy and intuitive to create complex rhythm patterns and polyrhythms that elevate your music creation process with innovative features such as per-step probability, per-step alternate trigger patterns, per-step micro offsets, per-track groove patterns and much more. Thanks to its clear OLED display, it is also very easy to visually follow and edit your sequences. drumlogue is both great in the studio and playing live. With its Chain mode, creating long and interesting patterns is straightforward and clearly displayed. In Loop mode you can switch between several variations to play your sequence in new and interesting ways. The Motion and Accent recording functions are intuitive and fast and if you want to try new things on your track, the Randomization function is there to help you. These functions and many more on the drumlogue will support and spice up your live performances!Effects and customizationdrumlogue includes several high-quality effects across three categories that can be used simultaneously: Delay, Reverb and Master effects. The send amounts for delay and reverb effects can be set independently for each part, and multiple return points are available. The master effects allow you to add that final polish to your sound and bring it all together. Master effects can be bypassed on a per-part basis, making it possible to send the effect to specific audio parts. A sidechain bus is also available to master effects which can make use of it. In addition to the included multiple and varied Delay, Reverb and Master effects, drumlogue can also load custom third party Delay / Reverb / Master Effects. Each effect can implement up to 24 parameters, all easily accessed in the well laid out menu. drumlogue has an audio input, so you can process other instruments through drumlogue’s effect chain, making it an ideal companion for your studio setup. Connectivitydrumlogue has a variety of inputs, outputs and connections, integrating seamlessly with your rig. drumlogue's USB-A port allows connectivity with other USB MIDI class compliant devices for additional customizable control. For example, control each part’s volume with the nanoKONTROL2 faders, or trigger sounds using the velocity sensitive pads on the nanoPAD2, adding extra levels of expression and integration.drumlogue has four individual audio outputs, in addition to the headphone and L/MONO and R outputs. You can assign any part to any output to expand routing options for external processing or multitrack recording. drumlogue easily syncs to your other gear via MIDI IN/OUT, SYNC IN/OUT, or to a computer-based DAW via USB.Ease of Usedrumlogue is not only powerful, but extremely easy to use. Designed with simplicity and accessibility in mind, the most important parameters for your main drum parts all have dedicated knobs on the front panel that can be adjusted on the fly, as well as dedicated volume pots for each part that will speed up your mixing process. Its wide and clear OLED screen coupled with its simple UI with 4 dedicated encoder knobs makes the navigation process fast and smooth.Form Factor, DesignUnlike most drum machines, drumlogue’s main panel is slanted offering great ergonomics and improved visibility. With its sturdy aluminum body, brushed hairline finish, and wooden side panels, drumlogue’s sleek and optimized design will add to your musical inspiration.

620 €
36 Δόσεις 21,40€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Patch, Tweak, Build, ExploreKORG, in collaboration with noted publisher Bjooks, (“PUSH TURN MOVE”, “PATCH & TWEAK” series...) is proud to present a fascinating KORG and ARP synth exploration experience in the form of this special, limited edition Bundle. This bundle combines the NTS-2, a powerful new tool optimized for a variety of studio tasks, and the “PATCH & TWEAK with KORG” book, a comprehensive look at semi-modular synthesis through the lens of KORG and ARP’s iconic synthesizers. Along with a multitude of artist interviews, patch tips, tutorials, historical explorations, and more, this book will teach you how to put the NTS-2’s power to work in your studio as a companion to your synthesizers and audio gear. Synth beginners and seasoned musicians alike will find the journey not just educational, but also inspirational and full of new discoveries.Important Notice: The “PATCH & TWEAK with KORG” book on its own (*) is readily available for purchase at www.bjooks.com and from resellers internationally.  (*) Warning: The contents of the book sold by BJOOKS and the book that will be included in KORG’S Bundle are exactly the same however the book cover is slightly different cosmetically (the one included in the bundle has a metallic finish). The NTS-2 oscilloscope, side panels, and stickers are not included.An interactive bundle experienceThe NTS-2 Kit and “PATCH & TWEAK with KORG” book were conceived and developed to complement each other, providing not only fundamental knowledge, but also the tools to guide and inspire synth lovers through their music journey. The Nu:Tekt NTS-2 is a DIY multifunctional tool for musicians. Building on a 4-channel oscilloscope that makes it easy to monitor and analyze audio and Control Voltage signals alike, the NTS-2 also includes a flexible waveform generator and spectrum analyzer, as well as tuner functions that make it the ideal addition to any studio. “PATCH & TWEAK with KORG”' is the latest title in the “PATCH & TWEAK” series from noted publisher Bjooks. It’s a comprehensive guide to semi-modular synthesis and the music that it has inspired, presented with a focus on the MS-20 Mini, the groundbreaking volca modular, the reimagined ARP 2600 M, and the SQ-1 and SQ-64 sequencers. Dozens of tutorials, tips, and tricks cover everything from the basics to advanced sound design methods. Interviews with famous and emerging artists, insights from KORG and ARP engineers, and detailed timelines of KORG synthesizers and ARP’s legendary keyboards, make this book a must-have for any synth enthusiast. The book features a wide variety of tips and tricks that use the NTS-2’s many functions to expand the power of your studio – just look for the NTS-2 icon!NTS-2: The modern musician's Swiss Army knifeThe NTS-2 kit is compact and easy to assemble (*), but don’t let its size fool you – it packs a real punch! The NTS-2 is an oscilloscope, tuner, FFT, and spectrum analyzer that is accurate, intuitive, and incredibly useful. But that’s not all – using its dual stereo IN, dual stereo THRU/OUT, and two separate OUTPUTs, you can wire it into your synth rig and use its dual waveform generators to give yourself an extra pair of oscillators or LFOs! It’s the ideal tool for every synth lover and modular user – from beginner to pro. (*) No soldering needed, the assembly process requires less than 20 minutesThe best companion for synth learnersEven though synthesizers are musical instruments first and foremost, learning about them is easier and more intuitive if we can use our eyes to supplement our ears. Studying waveforms, frequency and time relationships, audio signals, and control voltages become clear and immediate if we can see how they change and interact, not just listen to what they’re doing. Seeing these signals come alive in full color as we patch and tweak gives our learning process a huge boost! The oscilloscope, a tool for visualizing signals and voltages, has been around for many years – but as scientific instruments, they might not seem like something a musician could easily use. Not anymore – for the first time, an oscilloscope has been designed with the musician in mind! The NTS-2’s interface is simple, clean, and easy to use; rather than twiddling knobs and trying to understand obscure parameters, you can look at your signals and understand them in a matter of seconds. That way, your artistic focus can remain where it belongs: on making your music.A useful toolset for musiciansThe NTS-2 includes a variety of useful studio functions, all in a pocket-sized, elegant package that you can take anywhere.4 CHANNEL OSCILLOSCOPE:With its dual stereo inputs, you can study up to four signals at once, comparing and overlapping them with ease. A variety of display modes let you see your data in color, a huge advantage over the old oscilloscopes you’ve seen in science fiction movies! Its user interface is clear and quick, thanks to its dedicated menu buttons and clickable encoder knob, and its 240 x 320 pixel 2.8” color LCD is a joy to watch.FFT / SPECTRUM ANALYZER:To further dive into analyzing any signal, the NTS-2 also comes with a dedicated FFT (Fast Fourier Transform) mode with a real-time Spectrum Analyzer. These handy tools have always been out of reach for the synth musician because they either required expensive hardware or a nearby computer. Now you can carry them in your pocket!DUAL WAVEFORM GENERATOR:But the NTS-2 is much more than just an oscilloscope. The flexible Wave Generator mode has 2 oscillators with dedicated outputs, so you can test your synth rig or just get creative! Each oscillator can create a variety of waveforms – sine, square, triangle, sawtooth, pulse, and noise – whose shape and phase can be adjusted to suit many applications. These sounds can be used in the audio range or as control voltage sources, and they can be set to cycle continuously or act as one-shot impulses; that means you can turn them into LFOs, envelopes, triggers, and control voltage generators, as well as sound sources. Attaching the NTS-2 to any patchable synthesizer instantly expands its power in useful ways, making it an analog synth player’s dream tool.TUNER:And of course, coming from KORG, this multi-functional utility kit wouldn’t be complete without a precise and easy-to-use Tuner with multiple display modes! Being able to receive and monitor up to 4 input signals at the same time, the NTS-2 is an analog synth player’s dream tool.Connectivity and ease of useThe NTS-2 offers plenty of ways to connect to your studio, despite its small footprint. Besides its 4-channel input and dual waveform output features, its dual stereo THRU/OUT ports let you leave it wired into your system. It’s much easier to understand what you’re doing if you can see the signals and use them at the same time, rather than constantly plugging and unplugging cables. This handy function lets you maintain your signal flow at all times – even when the NTS-2 has been powered off.Speaking of power, the NTS-2 maximizes portability and flexibility by using either batteries or a USB-C power supply, depending on your needs.Nu:Tekt DIY funAs with other Nu:Tekt products, the NTS-2 is a DIY (Do It Yourself) kit that is extremely easy and quick to assemble (see assembly video below). When you open the bundle with “Patch & Tweak with KORG”, you’ll find something extra: an exclusive set of transparent side panels for your NTS-2, letting it stand up at one of two different mounting angles for easy use in any studio or stage rig, as well as a BJOOKS and KORG Sticker set.Meet Bjooks and the “PATCH & TWEAK” seriesBjooks is known for the highly-acclaimed industry-standard books such as “PUSH TURN MOVE”, “PATCH & TWEAK”, “PEDAL CRUSH”, “PATCH & TWEAK with Moog”, and “SYNTH GEMS 1”. Each of these books received rave 5-star reviews and have become go-to references within electronic music. Combining a high-quality design with diverse artist interviews and overviews of gear, these books have earned their place in the hearts, hands, and studios of musicians and producers all over the world. “PATCH & TWEAK with KORG” is part of Bjooks’ acclaimed “PATCH & TWEAK” series. These uniquely designed titles give a clear explanation of the fundamental building blocks of synthesis through the lens of a particular set of musical instruments, presenting patch ideas, gear setups, artist interviews, and valuable historical knowledge.What is “PATCH & TWEAK with KORG”?“PATCH & TWEAK with KORG” is a detailed look at semi-modular synthesis. It is based around KORG and ARP’s popular range of patchable synthesizers – the MS-20 mini, ARP 2600 M, and volca modular, as well as the SQ-1 and SQ-64 sequencers and the NTS-2 Oscilloscope. You can explore the principles of semi-modular synthesis through these beautiful machines, and supercharge your creativity with dozens of tips, techniques, and patches. Synth novices, experienced professionals, KORG enthusiasts, and ARP lovers alike will find this book an essential resource.MODULAR SYNTHESIS CONCEPTS & IDEAS:Going through the basic concepts of oscillators, LFOs, envelope generators, sequencing, etc., each chapter ramps up to more advanced tips and tricks. The designs and features of the different KORG semi-modular synths are explained and visualized, with clearly-labeled patch diagrams and useful color-coding that makes it easy to follow along.CREATIVE & MUSICAL TIPS:Come up close with artists and their relationship with the KORG semi-modular products: their creative processes, patch tips, and integration with their other gear. These interviews will ignite your imagination and inspire you to explore new sonic territory.FEATURES & EXPANSION:This book creates a deep understanding of how these instruments interface with the outside world – ideas largely unexplored in manuals and online demos. Now that you have these instruments, how do you integrate them effectively with the gear you already have? What should your next steps be to maximize their power? You’ll learn lots of these strategies, and much more.KORG & ARP HISTORY:Here’s your opportunity to get the full story of the KORG and ARP synthesizers, with detailed timelines, beautiful pictures, and plenty of information. Interviews with members of the KORG and ARP teams will shed light on the product creation process, and you’ll enjoy their never-heard stories, anecdotes, and behind-the-scenes information.“PATCH & TWEAK with KORG” covers: • Analog and semi-modular synthesis basics • The three Korg semi-modulars, with plenty of tips and techniques • Extending the power of your rig with external gear • Techniques and tricks for the Korg sequencers • The powerful NTS-2 and all of its studio tools • Interviews, favorite tricks, and patches from artists and producers • Insider interviews with KORG engineers • The history and synthesizers of ARP Instruments • A photo tour of KORG synthesizers through the years 

236 €
36 Δόσεις 8,15€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Get down. Way Down.Get juice and squelch. Throbbing Drive. Greasy fatness. Liquid ooze. And all in genuine analog warmth and studio quality clarity. KORG’s minilogue – with its completely unique analog signal path, compact format, easy-to-play slim keys, and extensive sound capabilities – is one of the most popular, best selling synthesizers in music history. Now welcome the incredible limited edition minilogue bass; designed and voiced to add inspirational bass into your music. minilogue bass features programs created by a specially selected group of bass playing and programming pros from around the world so you get a big variety of rich, analog synth bass sounds that will inspire you and help your music stand out. Now’s the time to step outside the box and get down with the limited edition minilogue bass.Featuring bass preset programs developed with pro bassists and synth programmersAll of the programs on the minilogue bass have been optimized by professional bass players and synth programmers to fit perfectly into any recording or performance although they can all be edited and customized to your taste. You can change the thickness of the sound using the VCOs and voice mode, the brightness of the sound using the filter and so on. All of the 100 presets were newly created just for the minilogue bass and you can save up to 200 of your own sounds (100 preset programs and 100 user programs). In addition, all the programs for the original minilogue will also work perfectly in the minilogue bass giving you access to a huge library of sounds covering all possible music and sound genres.A powerful sound that’s only possible using authentic analog circuitryThe minilogue bass analog synthesizer circuitry generates sound that can’t be recreated on digital hardware and software synths, notably thickness, loudness and a massive sonic pallet of additional harmonics. And the intuitive, editable panel interface allows quick changes when playing live or in the studio. The minilogue bass includes two VCOs, a VCF, two EGs, a VCA and an LFO and features the unique wave shaping pioneered in the minilogue for generating oscillator harmonics, as well as multiple ways to modulate the sound including cross modulation, oscillator sync and a surprisingly powerful ring modulator. The high-pass filter features delay to expand the sonic possibilities.Eight voice modesThe four-voice polyphonic structure and eight voice modes inherited from the minilogue make it less likely that each sound will get cut off when you play, and also create an even more robust sound when you stack voices. You can trigger various effects with the press of a button, such as UNISON (which produces thick bass and lead sounds), MONO (which adds a sub-oscillator that plays an octave lower and works great for bass), and DELAY that you can trigger while delaying the sound. Voice mode: POLY: works as a four-voice poly synth DUO: works as a poly synth with two voices stacked in unison UNISON: plays all voices in unison, as a mono synth MONO: operates as a mono synth with sub-oscillator CHORD: plays chords DELAY: voices 2–4 play in delayed sequence after voice 1 plays ARP: plays the arpeggiator (maximum of 4 voices) SIDE CHAIN: lowers the volume of the previously-played voice when a new voice is played16-step sequencer onboardThe minilogue bass features an onboard sequencer that can memorize what you play in 16 steps. This polyphonic sequencer also includes motion sequence functionality, which memorizes the motions of up to four knobs or switches. With the sequencer, you can do real-time recording with overdub and step recording, and automatically play back repeated phrases while you use the keyboard to change the root position.Oscilloscope for visualizing the soundThe built in OLED (Organic EL Display) features an oscilloscope function which displays sound as waveforms. Being able to view changes in the parameters in real time provides great visual feedback as well as being addictive fun!Designed with a visually striking presenceThe top panel of the minilogue bass sports a rather unusual character representing a visual sense of a swelling synth bass sound. What’s more, the black and red inverted colors on the keys help to reduce the “hard to play” feeling some musicians have towards “black and white keys” providing an approachable and enjoyable instrument. The red-colored wood rear panel completes the high-toned and stylish design of the minilogue bass.minilogue bass Sound LibrarianThe minilogue bass Sound Librarian lets you easily reorder and organize the programs inside your minilogue bass and has the functionality to save your program library on your computer. In addition to managing your programs, it is used to load factory and bonus libraries distributed by KORG. Also note that you can load in any of your existing minilogue sounds into minilogue bass through the Librarian.

769 €
36 Δόσεις 26,55€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

True Analog 6-Voice Polyphonic Synthesizer with 4 FX Engines, 2 OSCs and LFOs per Voice, 3 ADSR Generators, 8-Channel Modulation Matrix, 32-Step Control Sequencer and Tablet Remote ControlDEEPMIND 6With the creation of DEEPMIND 6, the ultimate true analog, 6-voice polyphonic synthesizer is finally a reality. DEEPMIND 6 allows you to conjure up virtually any sound you can imagine with unparalleled finesse and ease. Thanks to its 4 FX engines, dual analog OSCs and LFOs per voice, 3 ADSR Generators, 8-Channel Modulation Matrix and onboard 32-Step Control Sequencer, the DEEPMIND 6 gives you complete control over your soundscape. Plus, DEEPMIND 6 features comprehensive remote control via iPad*/PC/Mac and selected Android* Apps over USB or MIDI – for a custom-tailored workflow that lets your creative spirit soar to new heights.Classic Polyphonic SynthesizerThe inspired synthesizer tracks laid down in the 1970s and '80s are etched in the annals of progressive rock and pop music forever, making them truly classic in every sense of the word. DEEPMIND 6’s pure analog signal path with legendary IR3109-style VCFs, stereo VCAs, and 12-voice polyphony lets you recreate all that magic or design the powerful, original sounds that just might make you a legend in your own right.The FX RacksWe also included 4 simultaneous FX engines with over 33 world-class TC ELECTRONIC, MIDAS and KLARK TEKNIK algorithms – including Reverb, Chorus, Flanger, Phaser, Delay, Multiband Distortion, and many more. Custom-designed and physically modeled after some of the most iconic and sought-after processors, DEEPMIND 6’s FX were essentially “rebuilt” in the digital domain – and put right at your fingertips. All effects run inside the low-latency environment of the DEEPMIND 6, ensuring flawless performance and flexible routing.

726 €
36 Δόσεις 25,06€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

A Three-Generation LegacyThe Sequential Pro 1 and Pro 2 mono synths achieved nearly legendary status in their time. So it was only natural that we build on their strengths with an even more worthy successor. Enter the Pro 3, Sequential’s 2-VCO + wavetable mono/paraphonic synth — a new benchmark for raw sonic power and unrivalled versatility.The Power of 3The Pro 3 boasts three oscillators, three vintage filters, three LFOs, four loopable envelopes, a massive 32-slot mod matrix, and a 16 x 16 x 4 sequencer. Throw in dual digital effects and four control voltage ins and outs, and you’ve got a hugely powerful instrument that’s as exciting to program as it is to play.A Next-Generation ClassicThe Pro 3 is a hybrid of solid, old-school analog synthesis paired with versatile digital technology. Its two voltage controlled oscillators provide warmth and presence while its third wavetable oscillator provides digital edge and grit. With 32 tables of 16 waves each and wave morphing, tonal possibilities are immense. Tuned feedback with grunge, and analog distortion deliver industrial-grade nastiness on demand.Three Filters Based on Vintage DesignsAt the heart of the Pro 3’s ballsy sound are its vintage-style filters. Filter 1 is a 4-pole low-pass design based on the Prophet-6 filter. Filter 2 is a classic transistor ladder filter with optional resonance compensation to preserve its low-end punch. Filter 3 is a classic 2-pole, state-variable design based on the OB-6 filter that can be continuously varied between low-pass, notch, and high-pass operation, with an optional band-pass mode. An additional Drive control provides still more punch when you really want to get down and dirty.Expressive SequencingPossibly the Pro 3’s most powerful performance tool is its sequencer. With 16 tracks, 16 steps, and 4 phrases, it features both real-time and step input, ratcheting, variable gate and sequence lengths, multiple playback modes, and paraphonic operation. It also syncs to MIDI clock and external audio input, and inputs/outputs control voltages. In addition to notes, sequence tracks can control any parameter in the 171-destination modulation matrix.Plays Well with ModularsThe Pro 3’s flexible architecture opens the door to not only processing external audio, but also to interfacing with modular synths through its 4 rear-panel control voltage inputs/outputs and a dedicated gate output. Control voltages can be assigned and routed from within the modulation matrix and can run at audio rates for extreme modulation effects. Some of the many parameters that can be sent to the CV outputs include oscillators, LFOs, envelopes, and sequencer tracks, allowing the Pro 3 to become the central hub of a modular or multi-synth setup.Effects, Envelopes, LFOs, an Arpeggiator, and Extreme ModulationThe Pro 3’s Effects section provides delays, reverbs, time-domain effects such as chorus/phasing/flanging and more. There are four loopable five-stage envelope generators, three syncable LFOs with slew and phase offset, a full-featured arpeggiator, and a 32-slot modulation matrix with dozens of modulation sources and over a hundred destinations.Monophonic and Paraphonic OperationThe Pro 3 was designed to be a super-powerful monosynth, but it is also a versatile 3-voice paraphonic synth. This makes playing 3-note chords not only possible, but with creative use of effects and some per-oscillator modulation, very expressive. Put all of this sonic power in a three-octave, semi-weighted keyboard with velocity and channel aftertouch, add backlit pitch and mod wheels and a location-sensitive touch slider, and you’ve got one of the most inspiring synths ever made.

2.040 €
36 Δόσεις 70,43€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

ΠεριγραφήΝέο FM Synth με βάση το θρυλικό DX της Yamaha, 4-operator FM Sound Engine που παρέχει δυναμικούς και εφραστικούς ήχους, δύο προγραμματιζόμενα effects blocks με επτά (7) εφέ ανά block ( VCM Touch Wah, VCM Flanger, VCM Phaser, Chorus, Delay, Reverb και Distortion ), Multi-touch control interface, 32 θέσεις αποθήκευσης ήχων, HQ mini keys 37 πλήκτρα, USB ''to host'', 2W στερεοφωνικά ηχεία, phrase looper.

379 €
36 Δόσεις 13,08€ / μήνα
Διαθέσιμο στην αποθήκη

The Subsequent 37 is a (2-note) paraphonic analog synthesizer that builds upon the award-winning design of the ultra-powerful Sub 37 Tribute Edition. Its control panel is home to 40 knobs and 74 switches, placing a vast array of analog sound-design tools and onboard sequencing options immediately at your command. The Subsequent 37 improves upon its source through the implementation of a number of user-requested sonic and functional enhancements. Each enhancement maintains the magic and character of its predecessor while also providing access to new dimensions of sound and improved playability. The SUBSEQUENT 37 mixer section has double the headroom of that in the Sub 37 Tribute Edition. This provides access to a new range of classic clean tones in both mono and duo performance modes. Leveraging the mixer’s newfound flexibility, gain-staging in the Ladder filter has been reshaped to boost harmonic saturation and analog compression, resulting in an overall richer low end. Completing the sonic evolution of the SUBSEQUENT 37 is a re-tuned Multidrive circuit that extends well beyond the grit and growl of the original Sub 37. “We are really excited to incorporate community feedback into the evolution of an instrument. Adding CV interconnectivity was the starting point, but we have also increased the headroom in the mixer and significantly extended the range of Multidrive, giving the Subsequent 37 CV expanded sonic capability and modular control." - Cyril Lance, Moog Chief Engineer In addition to the sound engine augmentation, each SUBSEQUENT 37 comes with an upgraded keybed for improved playability, a high-powered headphone amplifier strong enough to drive the most demanding headphones, and a software plugin/editor for both Windows and Mac platforms. Specifications: SOUND ENGINE: Analog POLYPHONY: Selectable Monophonic or Paraphonic (can be poly-chained) KEYBED: 37 Note Semi-weighted with After Pressure LCD: 128 X 64 pixel LCD with white backlight CONTROLLERS: Pitch Bend, Mod Wheel, After Pressure, Velocity SOUND SOURCES: 2 Variable Waveshape Oscillators, 1 Square Wave Sub Oscillator, 1 Analog Noise Generator, 1 External Input/Filter Feedback OSCILLATOR CALIBRATION RANGE: 22Hz-6.8KHz. Note range at 8’ = 18 - 116 GLIDE MODULE: Assign to Osc1/Osc2/Both. Type - LCR, LCT, EXP, Gated, Legato

1.999 €
36 Δόσεις 69,01€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Το DrumBrute είναι ένα επαγγελματικό αναλογικό drum machine, βασισμένο στην εμφάνιση και στον ήχο του Brute. Το DrumBrute, διαθέτει 17 αναλογικούς ήχους ντράμς, μοναδικά εφέ, μοντέρνο step sequencer, ευκολία στη χρήση και δυνατότητα σύνδεσης με οποιαδήποτε συσκευή είναι διαθέσιμη στη συνδεσμολογία που χρησιμοποιείτε.

338 €
36 Δόσεις 11,67€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Emi-Modular Sequencing Συνθεσάιζερ Γνωρίστε το απόλυτο sequencer-synth. Όλα όσα ξέρετε και αγαπάτε στο το MiniBrute, αλλά ενσωματώνοντας ένα πανίσχυρο triple-layer sequencer. Εκεί που το original MiniBrute έφερε την αναλογική σύνθεση στην 'μάζα', το MiniBrute 2 φέρνει τις τεράστιες δυνατότητες των Eurorack modular σε πολύ πιο ευρύ κοινό. Το MiniBrute 2S συνδυάζει αρκετά νέα χαρακτηριστικά δίχως να χάνει αυτό που έκανε το original τόσο σπέσιαλ: αναλογικός ήχος, πολύ δυνατά χαρακτηριστικά για την διαμόρφωση του ήχου, step-sequencer, και arpeggiator. Δύναμη Σύνθεσης Που Εμπνέει Διαθέτοντας δύο θρυλικούς πλέον Brute oscillators, φίλτρο Steiner-Parker , καινοτόμο looping envelope, και hands-on control για κάθε παράμετρο, το MiniBrute 2S είναι ένα υπερπλήρες μονοφωνικό συνθεσάιζερ . Το MiniBrute 2S έχει να κάνει με την ελευθερία: ελευθερία να δημιουργήσουμε κάτι το εντελώς μοναδικό , ήχους που εμπνέουν. Ελευθερία να χτίσουμε ένα σύστημα μοναδικό ανάλογα με τις ανάγκες μας. Η Modular Λύση Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του MiniBrute 2S είναι πόσο τέλεια ενσωματώνεται σε modular setups. Διαθέτει ένα προηγμένο modulation matrix με μια ντουζίνα από πηγές και δρομολογήσεις, επιτρέποντας τον πειραματισμό με τους ήχους του μηχανήματος, ή να το συνδέσουμε με κάποιο συνθεσάιζερ ή μονάδες εφέ. Διαθέτει επαναστατικό σύστημα σύνδεσης και είναι πλήρες συμβατό με το RackBrute module housing σύστημα. Δοκιμάστε κάποιους από τους ήχους που περιλαμβάνονται στο Preset Cookbook, εξελίξτε τα synth skills σας και αρχίστε να πατσάρετε με το RackBrute και τα αγαπημένα σας Eurorack modules. Οι δυνατότητες πλέον είναι άπειρες. Προηγμένο Sequencing Την θέση των πλήκτρων έχουν πάρει τα pads τα , το MiniBrute 2S διαθέτει ένα triple-layer μονοφωνικό sequencer το οποίο λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί το βραβευμένο KeyStep της Arturia Μπορείτε να ελέγξετε τις νότες σας σε ένα track, και να χρησιμοποιήσετε τα άλλα δύο για παραμέτρους του sequence όπως gates, CV, LFOs, και envelopes. Αυτά μπορείτε να τα πραγματοποιήστε σε πραγματικό χρόνο ή σε step-editing λειτουργία.

513 ,36 €
36 Δόσεις 17,72€ / μήνα
Διαθέσιμο στην αποθήκη

Η Αναγέννηση του Θρύλου Ο πνευματικός διάδοχος του θρυλικού πλέον, MiniBrute, το μουσικό όργανο όπου πρωτοπόρησε και ηγήθηκε στην επανάσταση των προσιτών αναλογικών συνθεσάιζερ . Το MiniBrute 2 κληρονομεί αυτή την δύναμη , ανοίγοντας το δρόμο σε νέες ενδιαφέρουσες δυνατότητες με ένα πρωτοποριακό σύστημα σύνδεσης και Eurorack συμβατότητα. Εκεί που το original MiniBrute έφερε την αναλογική σύνθεση στην 'μάζα', το MiniBrute 2 φέρνει τις τεράστιες δυνατότητες των Eurorack modular σε πολύ πιο ευρύ κοινό. Το MiniBrute 2 συνδυάζει αρκετά νέα χαρακτηριστικά δίχως να χάνει αυτό που έκανε το original τόσο σπέσιαλ: αναλογικός ήχος, πολύ δυνατά χαρακτηριστικά για την διαμόρφωση του ήχου, step-sequencer, και arpeggiator. Δύναμη Σύνθεσης που Εμπνέει Διαθέτοντας δύο θρυλικούς πλέον Brute oscillators, φίλτρο Steiner-Parker , καινοτόμο looping envelope, και hands-on control για κάθε παράμετρο, το MiniBrute 2 είναι ένα υπερπλήρες μονοφωνικό συνθεσάιζερ . Το MiniBrute 2 έχει να κάνει με την ελευθερία: ελευθερία να δημιουργήσουμε κάτι το εντελώς μοναδικό , ήχους που εμπνέουν. Ελευθερία να χτίσουμε ένα σύστημα μοναδικό ανάλογα με τις ανάγκες μας. Δημιουργικοτητα Οπως το MiniBrute έτσι και το MiniBrute 2 είναι γρήγορο, διασκεδαστικό και εύκολο στην χρήση. Ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για μουσικούς να μάθουν τα βασικά της αναλογικής σύνθεσης, και για τους synth experts να εξερευνήσουν τις συναρπαστικές δυνατότητες στην διαμόρφωση του ήχου μέσω του άμεσου έλεγχου χωρίς μενού και κρυμμένες λειτουργείες , του mod matrix και της Eurorack συμβατότητας. Συνδέστε μέσω CV, MIDI ή USB, συγχρονιστείτε με ένα DrumBrute, ένα Akai MPC Live ή ένα Korg Volca. Το MiniBrute 2 σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας ιδανικό ecosystem. Η Modular Λύση Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του MiniBrute 2 είναι πόσο τέλεια ενσωματόνεται σε modular setups. Διαθέτει ένα προηγμένο modulation matrix με μια ντουζίνα από πηγές και δρομολογήσεις, επιτρέποντας τον πειραματισμό με τους ήχους του μηχανήματος, ή να το συνδέσουμε με κάποιο συνθεσάιζερ ή μονάδες εφέ. Διαθέτει επαναστατικό σύστημα σύνδεσης και είναι πλήρες συμβατό με το RackBrute module housing system. Το MiniBrute 2 αντιπροσωπεύει την μουσική ελευθερία: την ελευθερία να δημιουργείς με Eurorack, την ελευθερία να δημιουργήσεις ένα σύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες σου και τα γούστα σου

513 ,36 €
36 Δόσεις 17,72€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Music workstation/sampler με δυναμικά βαρυκεντρισμένα πλήκτρα. Διαθέτει 9 μεθόδους σύνθεσης (SGX-2, Ep1, CX3, PolysixEX, AL1, MOD7, STR1, HD-1, MS-20), 7 push/pull περιστροφικούς διακόπτες για άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες, Expression Knob, Arpeggiator, 2560 user Programs, 1792 user combinations, (256 preload), 264 user drum kits, (104 preload), 2 GB PCM RAM( 760 mb Factory Free Space), ανάγνωση format AKAI S100/ S3000, sound font 2, AIFF και WAVE, 12 insert, 2 master και 2 total εφέ, 16 tracks sequencer + 16 Audio tracks εγγραφή στον δίσκο+1 Master Track με ανάλυση 1/480, 400.000 midi events, εξελιγμένη έγχρωμη οθόνη αφής touch view TFT πολλαπλών λειτουργιών 800 x 600, MIDI IN/OUT/THRU, 2 θύρες USB υψηλής ταχύτητας, Lmono/R Έξοδοι, 4 Outputs, 2 Line Inputs, Έξοδος ακουστικών ενσωματωμένος σκληρός δίσκος 60 Gb SSD. Βάρος: 23,1 kg.

2.439 €
36 Δόσεις 84,20€ / μήνα
Αναμένεται

Music workstation/sampler με 73 δυναμικά πλήκτρα. Διαθέτει 9 μεθόδους σύνθεσης (SGX-2, Ep1, CX3, PolysixEX, AL1, MOD7, STR1, HD-1, MS-20), 7 push/pull περιστροφικούς διακόπτες για άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες, Expression Knob, Arpeggiator, 2560 user Programs, 1792 user combinations, (256 preload), 264 user drum kits, (104 preload), 2 GB PCM RAM( 760 mb Factory Free Space), ανάγνωση format AKAI S100/ S3000, sound font 2, AIFF και WAVE, 12 insert, 2 master και 2 total εφέ, 16 tracks sequencer + 16 Audio tracks εγγραφή στον δίσκο+1 Master Track με ανάλυση 1/480, 400.000 midi events, εξελιγμένη έγχρωμη οθόνη αφής touch view TFT πολλαπλών λειτουργιών 800 x 600, MIDI IN/OUT/THRU, 2 θύρες USB υψηλής ταχύτητας, Lmono/R Έξοδοι,4 Outputs,2 Line Inputs. Έξοδος ακουστικών ενσωματωμένος σκληρός δίσκος 60 Gb SSD. Βάρος: 14,6 kg.

2.061 ,99 €
36 Δόσεις 71,19€ / μήνα
Αναμένεται

Music workstation/sampler με 61 δυναμικά πλήκτρα. Διαθέτει 9 μεθόδους σύνθεσης (SGX-2, Ep1, CX3, PolysixEX, AL1, MOD7, STR1, HD-1, MS-20), 7 push/pull περιστροφικούς διακόπτες για άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες, Expression Knob, Arpeggiator, 2560 user Programs, 1792 user combinations, (256 preload), 264 user drum kits, (104 preload), 2 GB PCM RAM (760 mb Factory Free Space), ανάγνωση format AKAI S100/ S3000, sound font 2, AIFF και WAVE, 12 insert, 2 master και 2 total εφέ, 16 tracks sequencer + 16 Audio tracks εγγραφή στον δίσκο+1 Master Track με ανάλυση 1/480, 400.000 midi events, εξελιγμένη έγχρωμη οθόνη αφής touch view TFT πολλαπλών λειτουργιών 800 x 600, MIDI IN/OUT/THRU, 2 θύρες USB υψηλής ταχύτητας, Lmono/R Έξοδοι, 4 Outputs, 2 Line Inputs, Έξοδος ακουστικών ενσωματωμένος σκληρός δίσκος 60 Gb SSD. Βάρος: 13 kg.

1.829 €
36 Δόσεις 63,14€ / μήνα
Αναμένεται

Αυτό είναι το drum machine που περιμένατε. Συνδυάζοντας δυνατούς, αναλογικούς ήχους, ένα ‘τεράστιο’ distortion στην έξοδο, φοβερό έλεγχο, εξαιρετική συνδεσιμότητα, και ένα πανίσχυρο sequencer, το DrumBrute Impact θα γεμίσει την μουσική σας με ενέργεια και ‘μυς’. Βάζοντας στο στόχο το “Brute”, το DrumBrute Impact διαθέτει 10 υψηλής ενέργειας αναλογικούς ήχους. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μοναδικό “Color” να διαμορφώσετε το κάθε ήχο σας δίνοντας ποικιλία στην παλέτα σας. Ενισχύστε τις αρμονικές , προσθέστε λίγη υπεροδήγηση, snap ή crack του ήχου με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε επίσης να κάνετε αυτοματισμούς σε τονικές αλλαγές δημιουργόντας “Color” sequence. Αν θέλετε τα drums σας να γίνουν ακόμα πιο άγρια , χρησιμοποιήστε το ενσωματομένο distortion στην έξοδο για άγριες καταστάσεις . Το DrumBrute Impact είναι ένα drum machine για μουσικούς και παραγωγούς όπου χρειάζονται ωμή δύναμη και τεράστιους ήχους. Φοβερά drums εύκολα φτιαγμένα Μοιράζοντας την ίδια αρχιτεκτονική sequencing με το original DrumBrute, θα λατρέψετε την απλότητα, την διασκέδαση, και αποδοτικότητα του sequencer στο DrumBrute Impact. Είτε θέλετε να δημιουργήσετε σύνθετους, πολυρυθμούς ή ακόμα και απλούς ρυθμούς, ηχογραφήστε μέσω finger-drumming ή μέσω step-sequenced εκτέλεσης. Χρησιμοποιήστε το touch strip και δημιουργήστε σε πραγματικό χρόνο, glitchy, beat-repeat breakdowns, σε ένα ήχο ή σε όλο το pattern σας, μέσω του ποτενσιόμετρου ‘Random’ , και προσθέστε λίγο groove με το ‘Swing’ . Μια πραγματική αναλογική εμπειρεία Συνδέστε το με τα άλλα μηχανήματα σας, συγχρονίστε το και δημιουργείστε μουσική με old-school τρόπο. Απομακρυνθείτε από οθόνες υπολογιστών, πείτε αντίο μενού και υπό μενού και βουτήξτε στο κόσμο της άμεσης διασκέδασης και ευχαρίστησης . Διαθέντοντας μεγάλη γκάμα από επιλογές sync και συνδεσιμότητας, θα έχετε την δυνατότητα να συνδεθείτε και να τζαμάρετε με οποιοδήτε synth, sequencer, ή MIDI-enabled όργανο. Μιξάρετε στο ‘φτερό’ με έλεγχο για κάθε λειτουργεία , multitrack, record, effect, και να μιξάρετε τον ήχο σας με τον τρόπο που θέλετε με πολλαπλές εξόδους . Σώστε τα patterns που αγαπάτε, στοιχίστε τα μαζί και δημιουργήστε full songs και live sets, και όλα αυτά χωρίς να κοιτάξετε ούτε μια οθόνη . ΤοDrumBrute Impact είναι ένα τέρας δημιουργικότητας με φοβερό ήχο, με εξαιρετικό workflow και απίστευτο έλεγχο performance.

299 €
36 Δόσεις 10,32€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Virtual analog Synthesizer με 37 δυναμικά mini πλήκτρα, VA μέθοδος σύνθεσης ήχων, 2 timbres (max,split/dual mode), 2 oscillators + γεννήτρια θορύβου, 256 programs (192 preset/64 user), 4 νότες πολυφωνία, 6 τύποι arpeggiator, step sequencer, vocoder, ψηφιακά εφέ, pitch-bend & modulation wheel, midi, audio input. Ενσωματωμένα ηχεία ( 3W - 4cm X 1.05 W/3.5 cm X 2).

533 ,14 €
36 Δόσεις 18,41€ / μήνα
Διαθέσιμο στην αποθήκη

Stage piano με 88 βαρυκεντρισμένα πλήκτρα τεχνολογίας RH3.5 επίπεδα ρύθμισης ευαισθησίας, 30 ήχοι, 120 νότες πολυφωνία, 3 ψηφιακά εφέ, μετρονόμο και 30 demo songs.

595 ,31 €
36 Δόσεις 20,55€ / μήνα
Διαθέσιμο στην αποθήκη

Synthesizer με Wave Sequencing μέθοδο σύνθεσης ήχων. 37 πλήκτρα με velocity, 64 νότες πολυφωνία, 240 performances, 740 programs και 1000 wave sequences. Διαθέτει φίλτρο πολλαπλών επιλογών προσομοίωσης (MS-20/Polysix/HPF κ.α), arpeggiator, pitch, modulation wheels, vector joystick και ενσωματωμένη μονάδα εφέ. 

615 €
36 Δόσεις 21,23€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Sampler σε compact μέγεθος νέας γενιάς. 31.25 kHz/ 16bit. Επανασχεδιασμένο αναλογικό κύκλωμα. 8 voices πολυφωνία, 8Μb μνήμη (130 sec), 150 presets+50empty slots, digital reverb. Δυνατότητα editing στα samples (Start point/Length και Hi cut). 10 Part sequenser με 16 steps. 

158 €
36 Δόσεις 5,45€ / μήνα
Άμεσα Διαθέσιμο

If Darth Vader and Batman's über-enemy Bane would form a band, this would be their ultimate stage synth. The industry Gun Metal style finish would make any Terminator's mom proud. Finally, the evil-eye style LEDs and the blood red logo light on the back scare king cobras away. The Gun Metal look, wood and aluminium are the main ingredients for the special edition. Perform with a Darkstar and you can be assured that your presence on stage will not fade into the void. The Darkstar is based on a Virus TI Polar. The technical specifications are identical to the Virus TI Polar 2009, the color scheme of the housing does differ, as you can see.

2.499 €
36 Δόσεις 86,27€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Your Essential Creative Companion Step up to the RC-5 and prime your pedalboard with maximum looping range. Capture sound with premium 32-bit quality, navigate parameters and monitor loop status with the backlit LCD, and tap into expanded operation via the control jack and TRS MIDI I/O. And with over 50 rhythms, 13 hours of stereo recording, 99 phrase memories, and more, the compact RC-5 puts a deep well of musical power at your feet. Features: Advanced BOSS looping features in a compact footprint Class-leading sound quality with 32-bit AD/DA and 32-bit floating-point processing Stereo looper engine with 13 hours of recording time LCD with multi-color backlight for viewing loop status and editing parameters Reverse function for infusing loops with interesting textures Seven different drum kits and 57 preset rhythms with A/B variations Support for expanded control via external footswitches, an expression pedal, or MIDI Full MIDI I/O provided with space-saving mini TRS jacks (BMIDI-5-35 adaptor cable available separately) Onboard storage for 99 phrase memories Back up and load WAV loops via USB Super Sound Quality Featuring best-in-class 32-bit AD/DA and 32-bit floating-point processing, the RC-5 captures your personal sound with full fidelity and keeps loops crystal clear, even with multiple overdubs. And with 13 hours of stereo recording time, there’s plenty of space for extended creative journeys. Window to Your World The RC-5 features the most advanced interface available in any compact looper pedal. The LCD lets you keep an eye on loop status as you perform, with a backlight that changes color to indicate recording, overdub, and playback states. And coupled with the multi-function parameter knob, it’s quick and easy to navigate rhythms, kits, system settings, and more in the heat of the moment. Deep Control The RC-5’s versatile pedal switch controls all looping functions—record, overdub, play, stop, and undo/redo. But deeper control is also supported if you need it. Connect up to two external footswitches for direct control of many assignable functions, or an expression pedal for continuous adjustments. Players with advanced systems will love the TRS MIDI I/O, which saves space and enables remote operation from MIDI switchers and foot controllers, plus MIDI sync with drum machines and DAWs. Move and Groove, Forward and Back With 57 preset rhythms and seven different drum kits, the RC-5 is ready to elevate loop and practice sessions with inspiring grooves for any style. For each rhythm, A/B variations can be selected from the panel or controlled via MIDI while performing. The RC-5’s looper engine also includes a cool reverse function that’s great for infusing your music with fresh sonic colors. Capture, Practice, and Perform The RC-5 provides 99 phrase memories, letting you store loops as fast as you create them. In addition to audio, a phrase memory includes the selected rhythm and kit, so it’s ready to go when you call it up. Loop audio can be backed up to a computer via USB. And with WAV import via BOSS Tone Studio, the RC-5 becomes a pedalboard playback hub for lesson material, jam tracks, or backing music for your next gig.

225 €
36 Δόσεις 7,77€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Dual-Track Powerhouse The RC-500 is an essential partner for guitarists, singer/songwriters, multi-instrumentalists, and anyone who wants to take their looping to the next level. Craft real-time compositions with two loop tracks, mic and stereo instrument inputs, rhythms, and inspiring Loop FX, all backed by premium 32-bit audio quality. Store loops in onboard memories, and explore expanded operation with external controls and MIDI. Filled with next-generation Loop Station features, the RC-500 gives serious creators the tools they need to develop new ideas and deliver impactful performances that will leave audiences wanting more. Features Advanced two-track looper with onboard mixing and deep control options Class-leading sound quality with 32-bit AD/DA and 32-bit floating-point processing Stereo looper engine with 13 hours of recording time LCD with multi-color backlight for viewing loop status and editing parameters Mono/stereo inputs for easy pedalboard integration, plus independent XLR mic input with phantom power Reverse function and Loop FX (repeat, scatter, shift, and vinyl flick) for dynamic and engaging loop performances 16 different drum kits and 57 preset rhythms with A/B variations Support for expanded control via external footswitches, an expression pedal, or MIDI Full MIDI I/O provided with space-saving mini TRS jacks (BMIDI-5-35 adaptor cable available separately) Onboard storage for 99 phrase memories Back up and load WAV loops via USB Runs on four AA batteries or optional AC adaptor Super Sound Quality Featuring best-in-class 32-bit AD/DA and 32-bit floating-point processing, the RC-500 captures your personal sound with full fidelity and keeps loops crystal clear, even with multiple overdubs. And with 13 hours of stereo recording time, there’s plenty of space for extended creative journeys. Connect, Loop, and Mix With its versatile I/O and free-flowing interface, the RC-500 is ready to support all your musical visions. Connect mono/stereo instruments and pedal effects, plus a mic to the dedicated XLR input—complete with phantom power if needed. Use the two tracks independently for song-style composition, or together for rich multi-track textures. The LCD backlight changes color to clearly show the current operation mode, while hands-on track faders and a mic level knob provide direct access to volume control as you loop. Flexible Creative Control Three onboard footswitches make it simple to control recording and playback, track switching, and more. For expanded operation, you can connect up to two external footswitches for direct control of many assignable functions, or an expression pedal for continuous adjustments. And for advanced rigs, the space-saving TRS MIDI I/O enables remote operation from MIDI switchers and foot controllers, plus MIDI sync with drum machines and DAWs. Personalize Your Setup The RC-500’s I/O and footswitches are configured for basic operations by default, but they can be reassigned in a variety of ways to meet your custom needs. Route left/right input sources to separate tracks, or send guitar and vocals to independent outputs. Use the footswitches to turn effects on/off, start/stop rhythms, and more. Custom assignments are saved along with phrase memories, letting you instantly reconfigure the RC-500 for any application. Energize Performances with Rhythms and Loop FX Loaded with inspiring rhythms and evocative loop processing, the RC-500 is primed to bring groove and color to all your looping adventures. Each of the 57 preset rhythms include A/B variations, while 16 different drum kits provide sounds to match any style. Designed for live performance, Loop FX like repeat, scatter, and more infuse your loops with instant sonic energy. There’s a cool reverse function too, perfect for creating unique sonic flavors on demand. Capture, Practice, and Perform The RC-500’s 99 phrase memories let you store loops as fast as you create them, complete with rhythm and kit selections, audio settings, and control assignments. Loop audio can be backed up to a computer via USB. And with WAV import via BOSS Tone Studio, the RC-500 becomes a central playback hub for lesson material, jam tracks, or backing music for your next gig.

335 €
36 Δόσεις 11,57€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Ξεχάστε τις μικροσκοπικές οθόνες LCD, τα πολλά μενού και υπο-μενού, τις πολύπλοκες λειτουργίες που πρέπει να θυμάστε και αφεθείτε στη χαρά της άμεσης δημιουργίας και σύνθεσης ήχων. Το PolyBrute της Arturia μας επιστρέφει στο μαγικό κόσμο των αναλογικών synthesizer. Το καθαρά αναλογικό PolyBrute 6 φωνών βασίζεται στη βραβευμένη τεχνολογία και τον ήχο, για να προσφέρει το polysynth που περιμένατε. Το PolyBrute διαθέτει μια εκτεταμένη αρχιτεκτονική μορφοποίησης και μια συμπαγή, εκφραστική σειρά 61 πλήκτρων που θα μεταφέρει τον ήχο σας όπου κανένα άλλο synth δε μπόρεσε. Ο πίνακας του PolyBrute διαθέτει κουμπιά και διακόπτες που παρέχουν την άμεση ικανοποίηση του ελέγχου αφής σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρο τον αναλογικό τομέα σας. Κάθε καθαρή αναλογική φωνή είναι ένα ηχητικό ηλεκτρικό εργαλείο που διαθέτει δύο εξαιρετικά ευπροσάρμοστες VCOs Brute waveshaping, μια γεννήτρια θορύβου πλήρους φάσματος, ένα ενισχυμένο φίλτρο πολλαπλών τρόπων Steiner, ένα προσαρμοσμένο φίλτρο κλίμακας χαμηλής διέλευσης, 3 LFO, 3 Envelope Generators και πολλά άλλα. Όλα συναντιούνται στο Matrix για να σας προσφέρουν ευελιξία patching, που συνήθως προορίζεται για αρθρωτά συστήματα. Φανταστείτε να μπορείτε να σαρώσετε ομαλά όλες τις παραμέτρους ταυτόχρονα. Το PolyBrute προχωρά ακόμη περισσότερο, με κάθε προεπιλογή να υπάρχει ταυτόχρονα σε δύο καταστάσεις - και ένα ειδικό κουμπί Morph που σας επιτρέπει να μεταμορφώνετε απρόσκοπτα μεταξύ τους, αποκαλύπτοντας συνεχώς εμπνευσμένους νέους ήχους. Στη λειτουργία Mods, το πλέγμα κουμπιών Matrix είναι ένα ψηφιακό patchbay, επιτρέποντάς σας να δρομολογήσετε εύκολα οποιαδήποτε από τις πηγές διαμόρφωσης και τους ελεγκτές σας για να επηρεάσετε οποιαδήποτε παράμετρο μπορείτε να σκεφτείτε. Με 64 συνδέσεις και έως και 32 προορισμούς διαμόρφωσης, είστε πλήρως εξουσιοδοτημένοι για μαγικά πράγματα. Στη λειτουργία Sequencer, το Matrix γίνεται μια οπτική διεπαφή που παρουσιάζει όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε πολυφωνικές ακολουθίες, arpeggios και υβρίδια. Εκτός από τα notes, μπορείτε επίσης να εγγράψετε και να επαναλάβετε τις αλλαγές των παραμέτρων synth, μετατρέποντας το Sequencer σε μια εντελώς νέα πηγή διαμόρφωσης για να δίνετε ενέργεια στα κομμάτια και τις παραστάσεις σας. Χαρακτηριστικά: 6-voice analog morphing polysynth 61 πλήκτρα, ευαίσθητα στην πίεση 2 ταλαντωτές κυματομορφής Brute ανά φωνή Γεννήτρια θορύβου από κόκκινο έως λευκό θόρυβο Σχεδίαση διπλού φίλτρου: Steiner multimode και 24db Ladder του Dr. Bob Moog Κεντρικός έλεγχος φίλτρου και φίλτρο FM 3 LFOs και 3 Envelope Generators Matrix interface για διαμόρφωση, sequencing και έλεγχο προκαθορισμένων ρυθμίσεων 64 σημεία Matrix για patching αρθρωτού τύπου Κάθε προεπιλογή έχει 2 καταστάσεις και αναμειγνύεται άψογα με τον έλεγχο Morph. Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας: Poly, Mono ή Unison για το keyboard Επαναστατικός ελεγκτής Morphee 3 αξόνων για πραγματική έκφραση αφής σε πραγματικό χρόνο Ρυθμιζόμενος ελεγκτής κορδέλας πάνω από το πληκτρολόγιο Pitch wheel και ρυθμιζόμενο πολλαπλών λειτουργιών mod wheel Sequencer 64 βημάτων με συσκευή εγγραφής κίνησης και αυτοματισμό Πολυλειτουργικό σύνθετο arpeggiator Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ψηφιακά εφέ, όπως reverb, chorus και delay Αριστερά και δεξιά unbalanced βύσματα εξόδου 1/4 " Συνδεσιμότητα MIDI In, Out και Thru DIN, καθώς και USB MIDI Λογισμικό PolyBrute Connect για Mac / PC για εύκολη διαχείριση βιβλιοθηκών και ροών εργασίας. Προαιρετικά ξύλινα πόδια (δεν περιλαμβάνονται). Περιλαμβάνεται το λογισμικό PolyBrute Connect Arturia MIDI Control Center

2.650 €
36 Δόσεις 91,49€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Ψηφιακό μονοφωνικό DIY Synthesizer. Ενσωματώνει την ίδια Multi Engine των Prologue και Minilogue XD. Πλήρως προγραμματιζόμενη user oscillator, multi mode φίλτρα, ψηsφιακή μονάδα εφέ, arpeggiator, 3LFOs, 1 envelope generator και ribbon keyboard. Λειτουργεί με τροφοδοσία USB. Διαθέτει MIDI IN με mini jack, Synch IN/OUT και AUDIO IN. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται καλώδιο USB και ένα Software Pack από την KORG. Χρώμα μαύρο μεταλλικό. Βάρος 125gr. Χαρακτηριστικά: Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ Μήνες Εγγύησης: 12 Depth (cm): 7.8 Recorder/Sequencer: No Height (cm): 3.9 Βάρος (Kg): 125.0 Audio Input: Yes Headphones: 1 Polyphony: Monophonic Type: DIGITAL Vocoder: No Split Function: No Speakers (y/n): Yes Ποσότητα Παραγγελίας: 1 Keyboard Type: Ribbon Sampler: No Line input: Yes Effects Processor: Yes Midi: Yes Arpeggiator: Yes Usb: Yes Line out: 1 Display: Yes Width (cm): 12.9

102 €
36 Δόσεις 3,52€ / μήνα
Αναμένεται

Βασισμένο γύρω από την επαναστατική νέα μηχανή wavetable synthesiser, το Argon8 ωφείλει μεγάλο μέρος της κληρονομιάς και του DNA του στο καταξιωμένο Modal 002. Πέντε χρόνια μετά την εισαγωγή του Modal 002, η Modal Electronics δημιούργησε ένα εντελώς νέο συνθεσάιζερ που χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος της δυνατότητας σχεδίασης ήχου και της λειτουργικότητας του Modal 002 και το τοποθετεί σε ένα απίστευτα συμπαγές και οικονομικά προσιτό πακέτο - το Modal Argon8. ARGON8 v2.0 Νέες δυνατότητες Το νέο πολυφωνικό Step Sequencer Η νέα λειτουργία Polyphonic Step Sequencer εισάγει περισσότερη δημιουργική ελευθερία όταν δημιουργείτε συναρπαστικά μελωδικά μοτίβα. Έως και οκτώ νότες ανά βήμα μπορούν να προγραμματιστούν με ακρίβεια για ταυτόχρονη αναπαραγωγή με τις τέσσερις στήλες Animation που προσφέρουν αυτοματοποίηση με κλείδωμα παραμέτρων. Η ολοκαίνουργια λειτουργία Step Seq θα οδηγήσει σε νέες συναρπαστικές διαμορφώσεις που δεν ήταν διαθέσιμες πριν. Πολλαπλά στυλ αναπαραγωγής και πολλές άλλες επιλογές ολοκληρώνουν αυτήν τη νέα λειτουργία. Επιλέξιμες καμπύλες Envelopment Τώρα έχουν προστεθεί επτά νέοι τύπους envelope με τρεις επιπλέον καμπύλες (Snappy, Soft, Linear) και παραλλαγές που διαθέτουν μέγιστο χρόνο απελευθέρωσης δέκα δευτερολέπτων. Αυτοί οι τύποι αποθηκεύονται ανά patch και κάθε τύπος envelope είναι ανεξάρτητος, ώστε να μπορείτε να έχετε διαφορετικό τύπο για τα MEG, FEG και AEG στο ίδιο patch. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις στο κάτω μέρος των σελίδων AEG, FEG και MEG στην οθόνη. Έξοδος ήχου και ενίσχυση στάθμης Το Firmware v2.0 διαθέτει μια αναθεωρημένη δομή στάθμης, για προηγμένες ρυθμίσεις επιπέδου εξόδου: Η νέα ρύθμιση Gain Boost προσθέτει αύξηση στάθμης σε όλα τα patches και αυξάνει το μέσο επίπεδο εξόδου. Έχει επίσης αυξηθεί το εύρος του ελέγχου Patch Gain, επιτρέποντάς σας να εξισορροπήσετε ακόμη και τα πιο αθόρυβα patches και βελτιώθηκε δραματικά η ποιότητα ήχου μειώνοντας ταυτόχρονα το δάπεδο θορύβου, οπότε η προσθήκη στάθμης από εξωτερικές πηγές δεν εισάγει ανεπιθύμητο θόρυβο. Υποστήριξη MPE Το MIDI Polyphonic Expression (MPE) είναι η πιο σημαντική νέα εξέλιξη του προτύπου MIDI τα τελευταία χρόνια. Τώρα διαθέσιμο στο ARGON8, το MPE ξεκλειδώνει τον πολυδιάστατο έλεγχο παραμέτρων και πιο εκφραστικές ευκαιρίες απόδοσης με συμβατούς ελεγκτές MPE. Αντιστροφή συγχορδιών Αυτή η λειτουργία προσθέτει μια εντυπωσιακή νέα λειτουργία απόδοσης με τη μορφή Chord Inversions στο ARGON8 έναν διαισθητικό και πειραματικό τρόπο για την ανάπτυξη αντιστροφών συγχορδιών και παραλλαγών σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας μια τεράστια ποικιλία επιλογών για εξερεύνηση και απλοποίηση πολύπλοκων φωνητικών συγχορδιών. Νέες λειτουργίες καθυστέρησης Ο έλεγχος λειτουργίας καθυστέρησης ξεκλειδώνει πολλές διαφορετικές παραλλαγές της ηχούς. Οι νέες ρυθμίσεις Clean and Long και μεγαλύτεροι χρόνοι καθυστέρησης προσθέτουν πιο ενδιαφέρουσες επιλογές για να βελτιώσουμε τους συνθετικούς ήχους μας. Νέο MODALapp Είναι διαθέθιμη η νέα έκδοση της εφαρμογής MODALapp για τον έλεγχο του ARGON8 v2.0 Νέα patches για το ARGON8 v2.0 Επιπλέον, έχει κυκλοφορήσει ένα ειδικό σετ ήχου. Αυτά τα νέα patches παρουσιάζουν πολλές από τις νέες δυνατότητες της έκδοσης v2.0. Διαθέσιμο από τον ιστότοπο Modal ως αρχείο SysEx, παρέχουν ένα τέλειο σημείο εκκίνησης για δημιουργικές μουσικές περιπέτειες με τις νέες λειτουργίες του ARGON8. Εγχειρίδιο ARGON8 v2.0 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες λειτουργίες, ανατρέξτε στο ενημερωμένο εγχειρίδιο χρήστη που διατίθεται από τη σελίδα υποστήριξης της modal-electronics, ή την ενότητα Λήψεις των αντίστοιχων ιστοσελίδων του προϊόντος Γενικά χαρακτηριστικά του Modal Argon8: Αληθινή πολυφωνία 8 φωνών, Σασί κατασκευασμένο από σίδερο και αλουμίνιο. 120 προσεκτικά επεξεργασμένα wavetables διαιρούμενα σε 24 τράπεζες με 5 μορφές κυματομορφών, που καλύπτουν τα κλασικά εικονικά αναλογικά έως το κορυφαίο EDM και πολλά από το αρχικό Modal 002 καθώς και μια ολόκληρη σειρά μαθηματικά δημιουργημένων πινάκων. Επιπλέον τράπεζα PWM και 4 τράπεζες θορύβου / διαμόρφωσης που είναι προσβάσιμες στον Ταλαντωτή 2. 28 static wavetable επεξεργαστές που περιλαμβάνουν de-rez, φακέλους κυμάτων, διαμορφωτές κύματος, διαμορφωτές φάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στα 120 wavetables για να δώσουν μια σειρά μεταλλάξεων και νέων κυμάτων. 32 εύκαμπτοι ταλαντωτές υψηλής ανάλυσης, 4 ανά φωνή, με 8 τύπους τροποποίησης, όπως: Φάση Mod (FM), Ring Mod, Amp Mod, Hard Sync και Windowed Sync. 37 πλήκτρα FATAR TP9 / S πλήρους μεγέθους με velocity και aftertouch. Μεγάλη οθόνη OLED 1,54 ιντσών - που παρέχει άμεση πληροφόρηση στον χρήστη ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής / επεξεργασίας. Διαθέτει συνεχείς περιστροφικούς κωδικοποιητές. Ένα χειριστήριο (joystick) 4 αξόνων που μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μια τεράστια γκάμα προορισμών διαμόρφωσης που μπορεί να μείνει κλειδωμένο όταν είναι επιθυμητό. Τρεις γενικές γεννήτριες envelope generators για AMP, MOD και FILTER που μπορούν να προσπελαστούν ανεξάρτητα ή και οι τρεις ταυτόχρονα. Δύο πόλοι μετασχηματισμού φίλτρου resonant. Παραμόρφωση κυματομορφής. Τρεις απίστευτα δυνατές ανεξάρτητες και ρυθμιζόμενες από το χρήστη στερεοφωνικές μηχανές FX που μπορούν να δημιουργήσουν εξελιγμένες καθυστερήσεις, πλούσια Reverbs, Flanging, Phasing και Rich Choruses. Glide / Portamento με λειτουργίες legato και staccato. Εξαιρετικά ισχυρό "Mod Matrix" με οκτώ επιτρεπόμενες υποδοχές με τέσσερις πρόσθετες σταθερές διαδρομές, 11 mod πηγές και 52 προορισμούς. 500 μνήμες patch, όλες είναι πλήρως επεξεργάσιμες και διαθέτουν 300 εργοστασιακά προγράμματα και 200 ??χώρους patch χρήστη. Ανεβάστε και κατεβάστε την ενημερωτική έκδοση μέσω του δωρεάν MODALapp. Δύο LFO με ρυθμό ήχου με συγχρονισμό τέμπο. Το πολυφωνικό LFO μπορεί να συγχρονιστεί σε διαχωρισμούς συχνότητας. Ενσωματωμένος προγραμματισμένος arpeggiator 32 βημάτων με δυνατότητα παύσης με έως 2048 βήματα πριν από την επανάληψη. sequencer πραγματικού χρόνου με αριθμό 512 βημάτων με quantise εισόδου και τέσσερα animations (κινούμενα γραφικά) που μπορούν να εγγραφούν / επεξεργαστούν. Πολλαπλές λειτουργίες πληκτρολογίου, Mono, Poly, Unison 2, Unison 4, Unison 8, Ομάδα 2 και Ομάδα 4, Όλα τα αρχεία FX, LFO και sequencer που βασίζονται στο χρόνο μπορούν να συγχρονιστούν εσωτερικά ή εξωτερικά. Sync in/out. Πλήρες μέγεθος MIDI (πρίζες DIN). Βύσματα 1 τετάρτου ίντσας τόσο για τον ήχο όσο και για τον εξωτερικό έλεγχο, όπως sustain και expression. 3,5 mm στερεοφωνική είσοδος με δυνατότητα δρομολόγησης εισερχόμενου ήχου μέσω του FX. Δωρεάν εφαρμογή ModalApp, για Mac, PC, iOS, Android (λειτουργεί υπό VST3 και AU).  Σύνδεση Class Compliant USB MIDI. Χαρακτηριστικά: Aftertouch: ΝΑΙ Manufacturer: Modal Electronics MIDI IN: NAI MIDI OUT: NAI Pitch Bender / Modulation: NAI Βύσμα Σύνδεσης: 1/4 TS Jack Διαστάσεις: 555x300x100 Είσοδος/Έξοδος MIDI: ΝΑΙ Έκταση (οκτάβες): 3 Ελεγκτές (faders, sliders κ.α.): ΝΑΙ Έξοδος Line: ΝΑΙ Έξοδος Ακουστικών: ΝΑΙ Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά: Analogue Clock Sync IN/OUT Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά: 3.5 mm Stereo In Μνήμες: 300 Προγράμματα και 200 Προγράμματα για αποθήκευση του χρήστη Οδηγοί Mac: ΝΑΙ Οδηγοί Windows: ΝΑΙ Οθόνη Ενδείξεων: ΝΑΙ Πρωτόκολλο Σύνδεσης: USB Συμβατό με Mac: ΝΑΙ Συμβατό με PC: ΝΑΙ Τροφοδοσία: Εξωτερική DC 9V-1.5A Τύπος Σύνδεσης με Υπολογιστή: USB Υποδοχή Πεταλιού: NAI Sustain, Expression Φορητό: ΟΧΙ

527 €
36 Δόσεις 18,19€ / μήνα
Διαθέσιμο στην αποθήκη

Τροφοδοτικό KORG 9v-1,7A για όλα τα Korg VOLCA

27 ,52 €
36 Δόσεις 0,95€ / μήνα
Άμεσα Διαθέσιμο

Αναλογικό bass synthesizer σε compact μέγεθος τεχνολογίας NuTube. Tube και SubTube oscilators. Επανασχεδιασμένο αναλογικό κύκλωμα, αναλογικό drive με tube distortion, ladder φίλτρο 16 step sequenser με motion sequencing, φίλτρα VCF, VCA, LFO, EG και overdrive.Διαθέτει synch in/out και MIDI IN.Λειτουργία με μπαταρίες και εξωτερικό τροφοδοτικό.Βάρος 370gr.

152 ,9 €
36 Δόσεις 5,28€ / μήνα
Διαθέσιμο στην αποθήκη

Αναλογικό modular synth.  Χαρακτηριστικά: Keyboard Multi touch Keyboard / Step key Synthesizer  Type: Analog synthesis Maximum Polyphony: 1 Structure: 2 VCO (Triangle), 2 EG, 2 LPG, digital effect Sequencer Number of parts:1 Number of Steps: 16 (pattern chain is available) Number of Recording Patterns: 16 Connectors Audio Output: Headphones (3.5mm stereo mini jack) Sync: Sync In (3.5mm monaural mini jack, Maximum input level: 20V,Sync Out (3.5mm monaural mini jack, Maximum Output level: 5V) Control In: CV-IN jack (TRS mini phone jack) Power Battery Life: Approximately 10 hours (using alkaline batteries) Power supply: AA alkaline battery ×6, AA nickel-metal hydride battery ×6 or AC adapter “KA-350” (optional) Others Included Items: AA alkaline battery ×6 (for verifying operation), Sync cable, Pin cable for patching 1 set, Module reference sheet Dimensions (W x D x H): 193 × 115 × 39 mm / 7.61 x 4.54 x 1.54 inches Weight 377 g / 0.83 lbs (Excluding batteries)

152 ,58 €
36 Δόσεις 5,27€ / μήνα
Άμεσα Διαθέσιμο

Digital drum synth.  Χαρακτηριστικά:   Keyboard Multi touch trigger pads / Step keys Synthesizer Type: Digital synthesis Maximum Polyphony: 6 Structure: 6 parts (For each part, 2 oscillators, pitch modulator, and amp EG), waveguide resonator effect. Kits: 16 (Settings for 6 parts + Settings for waveguide resonator) Kit No.1 – No.10 are factory preset.Program16 (Sequence pattern, Motion sequence, Kit No.) Program: No.1 – No. 10 are factory preset. Sequencer Number of parts: 6 Number of steps: 16 (pattern chain is available) Number of recording patterns: 16 Connectors Audio: Output Headphones: jack (3.5mm stereo mini jack) Sync: Sync In jack (3.5mm monaural mini jack, Maximum input level: 20V),Sync Out jack (3.5mm monaural mini jack, Maximum Output level: 5V) MIDI: MIDI IN Power Battery Life: Approximately 10 hours (using alkaline batteries) Power supply: AA alkaline battery × 6, AA nickel-metal hydride battery × 6, or KA-350 AC adapter (sold separately) Others Included Items: AA alkaline battery × 6 (for verifying operation),Sync cable Dimensions (W x D x H): 193 × 115 × 39 mm / 7.61 x 4.54 x 1.54 inches Weight: 370 g / 0.75 lbs. (Excluding batteries)

144 €
36 Δόσεις 4,97€ / μήνα
Άμεσα Διαθέσιμο

Αναλογικό synthesizer με Analog generator και Multi Digital Sound generator (Noise/VPM/User). Διαθέτει 37 δυναμικά slim πλήκτρα, 4 νότες πολυφωνία, 500 programs (200 presets και 300 user), Voice mode (Poly, Unison, Chord, Arp, Latch), VCO1 και VCO2 - octave, Pitch, Shape. Modulation (Sync/Ring/Cross/Mod Depth),Multi Engine (Noise/Vpm/User/Shape), Φίλτρα Cutoff, Resonance, Drive, Keytrack, Velocity, Amp Eq και EQ με Attack, Decay, Sustain, Release,ενσωματωμένη μονάδα εφέ (Modulation/reverb/Delay/Time depth) καθώς και MOD Effects(5 Types). Πολυφωνικό Sequencer με 16 Steps και 41 αναθέσιμα panel controls. Διαθέτει οθόνη OLED με απεικόνηση κυματομορφών και μια LED Display για τη Multi Engine. Συνδέσεις: Ακουστικά, L/mono/R/ JACK,CV In 1 και 2, Audio In, Synch In/Out, MIDI IN/OUT, USB Type B. Περιλαμβάνει τροφοδοτικό KA-350, βάρος 2,8Kg.

685 €
36 Δόσεις 23,65€ / μήνα
Άμεσα Διαθέσιμο

Keyboard 88 key (A0–C8), RH3 (Real Weighted Hammer Action 3) Keyboard Touch control Five types PitchTranspose Fine tuning Temperament 9 types Sound generation  Stereo PCM Maximum polyphony 120 voices (max) Sounds30  (10 x 3 Banks) Effects Brilliance, Reverb and Chorus (3 levels each) Demo Songs 30 (Sound Demo song x 10, Piano Demo Song x 20) Metronome Tempo, Time signature, Accent, Sound and Volume controls Pedals Damper (Half-pedaling supported) Connections LINE OUT (L/MONO, R), MIDI (IN, OUT), Headphones, DAMPER Controls Power, Volume, PIANO SONG, TRANSPOSE, FUNCTION, TOUCH, BRILLIANCE, REVERB, CHORUS, BANK, Sound x 10, +, -, Metronome Power supply DC 9 V, AC adapter (included) Power Consumption 1.5W Dimensions  1327 x 263 x 128 mm / 52.24" x 10.35" x 5.04" (without music stand) (W x D x H) 1327 x 375 x 328 mm / 52.24" x 14.76" x12.91" (with music stand) Weight 16 kg / 35.27 lbs. (including Stand) Included Items AC adapter, music rest, damper pedal

615 €
36 Δόσεις 21,23€ / μήνα
Αναμένεται

Αναλογικό synthesizer 16voices (Oxford Oscillators) με 61 δυναμικά πλήκτρα. Διαθέτει οθόνη πολλαπλών ενδείξεων, aftertouch, Layer-split-dual mode, Ring modulator,3 Oscillators, Αναλογικά VCA και multimode φίλτρα 12/24dB, ενσωματωμένα εφέ, 3 oscillators (subtractive/wavetable/FM) και arpeggiator. Διαθέτει 2 εισόδους 6,3mm, CV input 3.5mm, 2Line out 6.3mm, 2 AUX Output 6.3mm. έξοδο ακουστικών, 2 pedal input, MIDI IN/OUT/THRU και θύρα USB. Χρώμα μαύρο. Βάρος 11Kg. Χαρακτηριστικά: Synth Engine 16 note polyphony (dependent on voices used per note) 2-part-timbral Layered, Split, Dual Bi-Timbral Modes 5 Voice Modes - Mono, MonoLG, Mono2, Poly, Poly2 Per Voice 3 oscillators 1 noise generator with HP filter control 1 ring modulator 2 LFOs 1 amp envelope and 2 mod envelopes (ADHSR + looping) 1 filter Waveforms Include Sine, tri, sawtooth, square / pulse, plus 43 wavetables of 5 waveforms per row Modulation 16 modulation slots per patch 2 sources per destination per slot Effects FX are per part Analogue distortion 3 chorus types Delay with 16 types of delay sync, LP and HP damping, slew and stereo Product Hardware Specifications 50 control knobs  8 45mm sliders 1 volume knob 1 data encoder knob Rubberised knob caps with spun metal discs 55 function buttons 2 Animate buttons plus hold button OLED display Kensington Lock Power switch IEC power supply connector USB socket for system (MIDI comms only, no bus power) MIDI In / Out / Thru 2 1/4" jack sockets for continuous or switched pedals 1 3.5mm jack socket for CV in 2 1/4" jack sockets for left and right outputs 2 1/4" jack sockets for left and right auxiliary outputs 2 1/4" jack sockets for left and right inputs 1/4" jack socket for headphone output Metal chassis with American walnut wooden end cheeks

1.945 ,4 €
36 Δόσεις 67,16€ / μήνα
Διαθέσιμο στην αποθήκη

Features : General 88-note Kawai Hammer Action with advanced triple sensors Ivory touch keys Seamless Transitions when changing programs Layer and Split with Split Point crossfades OLED display for excellent overview Support for Nord Piano Monitor Piano Section 2 GB memory for Nord Piano Library 120 Voice Polyphony Dedicated Piano Filters for Acoustic and Electric Pianos 3 Dynamic Curves Dynamic Pedal Noise with Nord Triple Pedal (included) Advanced String Resonance Soft Release Sample Synth 512 MB Memory for Nord Sample Library 3.0 Dedicated Sample Synth section with Attack, Decay/Release and dynamic controls Effects High quality stereo effects modelled after classic stomp boxes Reverb with three modes - Room, Stage and Hall Specifications : GLOBAL OLED Display Seamless Transitions Split Point Crossfades 16 banks with 25 programs - 400 locations Organize functionality for programs Live Mode - 5 Live programs Global Transpose: +/- 6 semitones Program Transpose: +/- 6 semitones Fine-tune: +/- 50 Cents Kbd Touch: 3 velocity response curves 88-note Kawai Responsive Hammer keybed with Advanced Triple Sensors Split functionality with selectable split point and LED indication Optional Split crossfade Layer functionality Panel Lock option Mono Output option Dynamic Sustain Pedal action with the included Nord Triple Pedal USB-MIDI Free OS updates PIANO SECTION 6 types - Grand, Upright, Electric Pianos, Clavinet, Digital and Misc. Each category can contain up to 20 different models. 120 Voice Polyphony (stereo/mono pianos) Piano Timbre/EQ settings (Soft, Mid, Bright) with dedicated Electric Piano filters (Soft, Mid, Bright, Dyno 1 and Dyno 2). Advanced String Resonance (Generation 2) - adjustable amount Selectable Soft Release for Grand, Upright, Electric Pianos and Harpsichord Selectable Pedal Noise for Grand, Upright and Electric Pianos 1 - adjustable amount Octave transpose: -1/+1 (-6/+6 in Split mode, depending on Split position) SAMPLE SYNTH SECTION 46 Voice Polyphony Amp envelope with Attack and Decay/Release Selectable velocity sensitive low pass filter and dynamic range Octave transpose: -1/+1 (-6/+6 in Split mode, depending on Split position) Volume controllable with Volume Pedal (not included) MEMORY Approx. 2 GB dedicated to the Nord Piano Library Approx. 512 MB dedicated to the Nord Sample Library 3.0 EFFECTS SECTION Effect 1 Pan, Tremolo, Wah and Ring Modulator Three selectable depths for the Pan and Tremolo, rate controlled with the Effect 1 Rate knob Tremolo, Pan, Ring-Mod and Wah can be controlled with Control Pedal Effect 2 Phaser 1, Phaser 2, Flanger, Chorus 1, Chorus 2 and Vibe Two selectable depths for each effect Amp Simulations, Comp and EQ Comp/Amp - three amp/speaker simulations, Tube Overdrive Drive/Compression amount controlled with the Drive knob Three band EQ, with sweepable mid. +/- 15 dB gain/attenuation Master Effects Dedicated Reverb with Room, Stage and Hall algorithms, each with an additional Bright mode Dedicated Delay Effect - Rate, Amount and Tap-tempo function CONNECTIONS 2 Audio outputs L & R - ¼", 6,35 mm jacks, unbalanced 1 Monitor input - 1/8", 3,5 mm stereo jack 1 Headphone output - ¼", 6,35 mm stereo jack 1 Piano pedal input - ¼", 6,35 mm jack. Use the included Nord Triple Pedal or a momentary pedal, like e.g, Roland DP-2, DP-6, Yamaha FC-4, FC-5, Fatar VFP1-25 etc 1 Volume Pedal input - ¼", 6,35 mm TRS stereo jack. Use a Control/Expression pedal like e.g. Yamaha FC-7, Roland EV-5 etc. MIDI In, MIDI Out - 5 pin DIN connectors USB - type B connector - for transferring sounds and USB MIDI IEC C14 power connector Nord Piano 2 Connections DIMENSIONS Nord Grand: 1286 mm (50.7"), 168 mm (6.6"), 387 mm (15,2") Nord Triple Pedal: 264 mm (10.4"), 224 mm (8.8"), 70 mm (2.8") WEIGHT Nord Grand: 20,9 kg (46.0 lbs) Pedal: 2 kg (4.4 lbs) INCLUDED ACCESSORIES Nord Triple Pedal User Manual Power cord OPTIONAL ACCESSORIES Nord Piano Monitor Nord Keyboard Stand V2 Nord Soft Case Nord Music Stand Dust Cover

3.599 €
36 Δόσεις 124,25€ / μήνα
Αναμένεται

Μια πραγματική εξέλιξη, το Modal CRAFTsynth 2.0 διαθέτει την δύναμη σύνθεσης του αυθεντικού CRAFTsynth αλλά με την προσθήκη πολλών νέων χαρακτηριστικών, ανεβάζοντας ξανά τον πήχη του τι είναι ικανό να κάνει ένα μικρό, φορητό και τροφοδοτούμενο από μπαταρίες synth. Η σχεδίαση και η φιλοσοφία του είναι πολύ κοντά σε αυτή του Modal SKULPTsynthesiser. Tο CRAFTsynth 2.0 διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες sound design, σε ένα άκρως φορητό πακέτο. Το Modal CRAFTsynth 2.0 έχει διαστάσεις 150 x 135 x 68mm (6”x5 1/2”x 3”) και ζυγίζει περίπου 300γρ και μπορεί να τροφοδοτηθεί είτε από 3 μπαταρίες AA ή μέσω USB δίνοντας σας την ελευθερία, έμπνευση και δημιουργικότητα στο στούντιο, στον δρόμο ή πάνω στην σκηνή. Η σύνδεση USB δεν είναι μόνο για τροφοδοσία, το Modal CRAFTsynth 2.0 δίνει την δυνατότητα σύνδεσης Class Compliant USB MIDI, επιτρέποντας στο CRAFTsynth 2.0 την χρήση σε περιβάλον MacOSX, Windows , iOS & Android tablets και κινητά τηλέφωνα. Το MODALapp editor παρέχει πλήρη οπτική πρόσβαση αλλά και έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών του CRAFTsynth 2.0, καθώς και πλήρες συνεργασία με την πρώτη γενιά της Modal, όπως οι συσκευές CRAFT (CRAFTsynth 1.0 και CRAFTrhythm), καθώς και το Modal SKULPTsynthesiser σε ένα ενιαίο υψηλής ποιότητας περιβάλον για συσκευές MacOSX, Windows ή iOS & Android . Το CRAFTsynth 2.0 διαθέτει εξαιρετικές επιλογές εισόδων & εξόδων, περιλαμβάνοντας DIN MIDI είσοδο και έξοδο (με επιλογή ‘THRU’), και SYNC in και out μέσω 3.5mm jacks. Το CRAFTsynth 2.0 διατηρεί αρκετά από τα βασικά χαρακτηριστικά του original όπως : 8 oscillators ανά φωνή 2 επιλέξιμες κυματομορφές Μεταβλητή κατάσταση φίλτρου Multi- επιλογές unison / spread Waveshaping distortion Touch pad κλίμακες Η επόμενη γενιά διαθέτει εκτός από τα ήδη υπάρχοντα και νέα χαρακτηριστικά. Με μια γρήγορη ματιά στα χαρακτηριστικά του CRAFTsynth v2.0 θα καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό στο μέγεθος: 8 oscillators με 2 επιλέξιμες κυματομορφές και mixer stage 40 διαθέσιμες κυματομορφές Virtual Analogue κυματομορφές Digital κυματομορφές Generative κυματομορφή Μια επιλογή από κυματομορφές από το Modal 002 NCO Επεξεργαστείτε κυματομορφές με 1 από τους 16 oscillator modifiers Frequency / Phase Modulation Hard / Window Sync, Ring / Amp Modulation, Derez / Bitcrush, Wavefolders και Waveshapers Multi option Unison / spread για detune των 8 oscillators για μεγάλο ήχο 3 x ξεχωριστά envelope generators για Filter, Amplitude και Modulation 2 x ξεχωριστά audio rate LFOs 8 πηγές με αυτόνομη κατεύθυνση Αναθέσιμα από το front panel του CRAFTsynth LFO1 LFO2 MOD-EG Αναθέσιμα από το MODALapp Velo Note ModW AftT Expression Ενσωματωμένο sequenced arpeggiator με transpose σε πραγματικό χρόνο 2-pole resonant φίλτρο με δυνατότητα εναλλαγής από Low Pass, Band Pass και High Pass Delay και distortion (waveshaping overdrive) εφέ Προεραιτικό MIDI clock sync για LFOs και Delay 64 θέσεις για αποθήκευση ήχων 8 πλήκτρα αφής MIDI keyboard με 8 custom κλίμακες και root note επιλογή MIDI DIN είσοδο και έξοδο Αναλογικό clock sync είσοδο και έξοδο (στις προδιαγραφές των KORG και Teenage Engineering) Class compliant MIDI παρέχεται μέσω USB σύνδεσης με υπολογιστή ή tablet Εξοδος ακουστικών και line Τροφοδοσία μέσω USB ή από 3 x μπαταρίες AA Προεραιτικό editor λογισμικό διαθέσιμο για macOS, Windows, iOS και Android 12 endless περιστροφικά encoders – όπου το καθένα στέλνει πληροφορία MIDI CC’s καθιστόντας το CRAFTsynth 2.0 ακόμα πιο χρήσιμο ως επιφάνεια ελέγχου για apps κτλ. Φορητή σχεδίαση Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Class Compliant: ΝΑΙ MIDI IN: 1 MIDI OUT: 1 Pitch Bender / Modulation: ΝΑΙ Διαστάσεις: 150mm x 135mm x 68mm Είσοδος/Έξοδος MIDI: ΝΑΙ Έξοδος Line: 1 Έξοδος Ακουστικών: 1 Πρωτόκολλο Σύνδεσης: USB Συμβατό με Mac: ΝΑΙ Συμβατό με PC: ΝΑΙ Τροφοδοσία: USB η 3 x AA ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Υποδοχή Πεταλιού: ΟΧΙ Φορητό: ΝΑΙ Χρόνος Εγγύησης: 2

119 €
36 Δόσεις 4,11€ / μήνα
Διαθέσιμο στην αποθήκη

The Prophet Rev2 from Dave Smith Instruments is a reenvisioning of the Prophet ’08 poly synth that  retains and expands upon all of the main features of the original. It has the same polyphony - 8 voices, as well as twice the mod matrix. Also included is waveshape modulation on all waveforms and digital effects per layer in split or stacked voice mode including delays (bucket-brigade and standard), reverb, distortion, phase shift, chorus, and ring modulation.The Desktop module version is for those looking to save a bit of space in their studio. It contains all the features of the keyboard version minus the actual keyboard. The polyphonic step sequencer allows one to sequence up to 6 notes per step for a length of 64 steps. Different sequences can be used for each layer when working in split or stacked voice mode, aiding in composition or performance.Προδιαγραφές:Desktop Module Version2 DCOs per voiceAnalog VCAsMulti-slope VCF3 envelope generators4 LFOs8-Voice PolyphonyWaveshape ModulationPoly Step SequencingProgrammable arpeggiator512 Factory Programs (4 banks of 128) and 512 fully editable User Programs with 2 layers (2 separate sounds) in each ProgramΧαρακτηριστικά:4x Line outputs: 6.3 mm jack unbalanced (A / BL / R stereo)MIDI in/out/thruSustain pedal inputPedal/CV input - for expression pedal or CV of 0-5 V DCUSBHeadphone output 6.3 mm stereo jack 

1.798 ,99 €
36 Δόσεις 62,11€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Ηλεκτρικό/stage piano με 88 βαρυκεντρισμένα πλήκτρα.Χαρακτηριστικά:88 πλήκτρα NWX (Natural Wood X και συνθετικό υλικό από έβενο με ivory keytops)Ήχος πιάνου από το Bösendorfer (Imperial) Yamaha CFXSmooth release256 νότες πολυφωνία500 ήχοιDual, Duo και Split Voice ModeΕφέ: 6 Reverb, 3 ChorusΠροεπιλεγμένα τραγούδια: 21 (voice demo) 50 (piano)16-Track recording (250 τραγούδια)Εσωτερική flash μνήμη: περίπου 1.4 MBΜετρονόμοςΟθόνη LCD (128 x 64 dots)TransposeBluetoothUSB to host, USB to device2 Συνδέσεις ακουστικώνMidi (In / Out)Aux InAux out (L / L + R, R)Ηχεία: 15W + 5WAcoustic OptimiserIntelligent Acoustic Control (IAC)Περιλαμβάνει τροφοδοτικό (PA-300C), FC4A sustain πετάλι και αναλόγιο​​

1.599 €
36 Δόσεις 55,20€ / μήνα
Διαθέσιμο στην αποθήκη

Συνδυάζοντας δυνατούς, αναλογικούς ήχους, ένα ‘τεράστιο’ distortion στην έξοδο, φοβερό έλεγχο, εξαιρετική συνδεσιμότητα, και ένα πανίσχυρο sequencer, το DrumBrute Impact θα γεμίσει την μουσική σας με ενέργεια και ‘μυς’.Βάζοντας στο στόχο το “Brute”, το DrumBrute Impact διαθέτει 10 υψηλής ενέργειας αναλογικούς ήχους.Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μοναδικό “Color” να διαμορφώσετε το κάθε ήχο σας δίνοντας ποικιλία στην παλέτα σας. Ενισχύστε τις αρμονικές , προσθέστε λίγη υπεροδήγηση, snap ή crack του ήχου με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε επίσης να κάνετε αυτοματισμούς σε τονικές αλλαγές δημιουργόντας “Color” sequence. Αν θέλετε τα drums σας να γίνουν ακόμα πιο άγρια , χρησιμοποιήστε το ενσωματομένο distortion στην έξοδο για άγριες καταστάσεις.Φοβερά drums εύκολα φτιαγμέναΜοιράζοντας την ίδια αρχιτεκτονική sequencing με το original DrumBrute, θα λατρέψετε την απλότητα, την διασκέδαση, και αποδοτικότητα του sequencer στο DrumBrute Impact.Είτε θέλετε να δημιουργήσετε σύνθετους, πολυρυθμούς ή ακόμα και απλούς ρυθμούς, ηχογραφήστε μέσω finger-drumming ή μέσω step-sequenced εκτέλεσης. Χρησιμοποιήστε το touch strip και δημιουργήστε σε πραγματικό χρόνο, glitchy, beat-repeat breakdowns, σε ένα ήχο ή σε όλο το pattern σας, μέσω του ποτενσιόμετρου ‘Random’ , και προσθέστε λίγο groove με το ‘Swing’ .Συνδέστε το με τα άλλα μηχανήματα σας, συγχρονίστε το και δημιουργείστε μουσική με old-school τρόπο.Απομακρυνθείτε από οθόνες υπολογιστών, πείτε αντίο μενού και υπό μενού και βουτήξτε στο κόσμο της άμεσης διασκέδασης και ευχαρίστησης . Διαθέντοντας μεγάλη γκάμα από επιλογές sync και συνδεσιμότητας, θα έχετε την δυνατότητα να συνδεθείτε και να τζαμάρετε με οποιοδήτε synth, sequencer, ή MIDI-enabled όργανο. Μιξάρετε στο ‘φτερό’ με έλεγχο για κάθε λειτουργεία , multitrack, record, effect, και να μιξάρετε τον ήχο σας με τον τρόπο που θέλετε με πολλαπλές εξόδους . Σώστε τα patterns που αγαπάτε, στοιχίστε τα μαζί και δημιουργήστε full songs και live sets, και όλα αυτά χωρίς να κοιτάξετε ούτε μια οθόνη .Χαρακτηριστικά:10 αναλογικούς ήχους: Kick, Snare 1, Snare 2, Tom Hi, Tom Low, Cowbell, Cymbal, Closed Hat, Open Hat, και FM ήχο64 patterns με μέχρι και 64 steps στο καθέναΞεχωριστό accent ανά drumΕπιλογή Color σε όλα τα instruments (εκτός Cowbell)Song mode για τα patternsPolyrhythm δυνατότητες: κάθε drum track μπορεί να έχει το δικό του μήκοςSwing: global ή ανά instrumentRandomness: δημιουργήστε pattern variationsPattern Looper για επαναλήψεις beatRoller για rolls στα instruments σε πραγματικό χρόνοDistortion στην έξοδο με bypassΕξυπνος μετρονόμος με headphone overrideΠολλαπλές sync επιλογές: Internal / MIDI / Clock, συμπεριλαμβανομένου 1PPS, 2PPQ, DIN24, and DIN48USB MIDI interfaceMaster έξοδο, και δυνατότητα ξεχωριστής εξόδου για Kick, Snares, Hats και FM ήχου3.5mm headphone έξοδος 

299 €
36 Δόσεις 10,32€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Υβριδικό Multitimbral Synth της Waldorf με 61 πλήκτρα και 8 νότες πολυφωνία. Χαρακτηριστικά:61 Πλήκτρα Fatar TP85 Master Εφέ με ξεχωριστή κατηγορία για το καθέναΚομπρέσορας για την κύρια έξοδο3 ψηφιακοί oscillators ανα φωνήΕπιλογή μεταξύ: Wavetable, Classic Waveforms, Granular Sampler, Resonator6 LFOs σε πολυφωνικό και global mode.2 αναλογικά lowpass φίλτρα and 1 ψηφιακό φίλτρο ανα φωνή.Οθόνη αφής6 EnvelopesModulation matrix με 40 θέσειςLoad και save presets μέσω USB και κάρτας SD4 GB εσωτερική μνήμηΕπιλογή import Nave presetsΚύρια έξοδος 2x 6.3 mm jackAUX έξοδος 2x 6.3 mm jackLine είσοδος 2x 6.3 mm jackΈξοδος ακουστικών 6.3 mm jack stereoΣύνδεση για expression και sustain pedalUSB host connectionUSB (MIDI)MIDI In/out/ThruEνσωματωμένη παροχή ρεύματος 

4.389 €
36 Δόσεις 151,52€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Percussion/Drrum Machine με λειτουργία recorder. 24 Ρυθμικά στυλ, 2 παραλλαγές Basic / Fill 1 / Fill 2 / Ending. Tempo 48-240 Bpm. Διαθέτει ενσωματωμένο εφέ βάθους και EQ. Λειτουργία Multitrack 16bit/24kHz και αποθήκευση σε SD. Δυνατότητα σύνδεσης με foot switch για απομακρυσμένο έλεγχο. Διαθέτει είσοδο XLR για μικρόφωνο, 2 Line Out, AUX in (mini jack) και έξοδο ακουστικών. Λειτουργεί με 6 μπαταρίες ΑΑ και τροφοδοτικό. (περιλαμβάνεται). Βάρος 1,4kg. 

305 ,6 €
36 Δόσεις 10,55€ / μήνα
Διαθέσιμο στην αποθήκη

Grandmother is a semi-modular analog synthesizer with a built-in arpeggiator, sequencer and spring reverb tank. Start playing immediately with “no patching required”, and then explore an infinite sonic playground with Grandmother’s reconfigurable front panel. Grandmother’s circuits, spring reverb, and spirit are inspired by the classic Moog Modular Synthesizers, making this instrument a powerful addition to a Mother-32, DFAM or any Eurorack modular system. Χαρακτηριστικά:Hardware Spring Reverb can be used to process external sounds¼” External audio input for guitars, drum machines, and more.Semi-modular - no patching is requiredEasy to use Arpeggiator and Sequencer Store up to 3 sequences with up to 256 notes each2 Analog Oscillators with selectable waveshape and hard syncClassic 4-Pole 10Hz-20kHz Ladder filter Patchable 1-Pole High Pass filterAnalog ADSR Envelope GeneratorAnalog LFO with audio-rate capabilities32-note Fatar keyboard with velocity All normalized connections can be interrupted for full modularityDIN MIDI In/Out/Thru and USB MIDIPatchable bipolar attenuatorWorks with Mother-32, DFAM, Eurorack modular systems and more41 patch points with 21 inputs, 16 outputs and a Parallel-Wired 4-jack MultModule Provenance:Oscillators based on Moog Minimoog Mixer based on Moog CP3Filter based on Moog 904Envelope Generator Based on Moog 911VCA Based on Moog 902Spring Reverb based on Moog 905​​

1.359 €
36 Δόσεις 46,92€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Αναλογικό mixer για τη σειρά Volca. Διαθέτει 2 μονοφωνικές εισόδους και μια stereo είσοδο mini jack, Lo/Hi Cut, Send Level, mute, volume και ενσωματωμένο ηχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει 2 εφέ (Analog stereo width expander και Analog Dynamic Range Compressor), LED vu meters, Audio output L/R RCA,Sync out και έξοδο ακουστικών. Περιλαμβάνει το τροφοδοτικό λειτουργίας,DC-DC και Audio καλώδιο.Χαρακτηριστικά:2 x Mono channel and 1x stereo channelChannel controls: Lo / Hi Cut, Send Level, Mute, Volume (to gain +6 dB)4-Channel analogue mix bus, mono mix send bus, stereo AUX in / return busMaster Effects: Analogue Stereo Width Expander (Stereo Width), Analogue Dynamic Range Compressor (Dynamic, Speed)Sync controllerIntegrated speaker3 x Line input 3.5mm mini jack stereoAUX input 3.5 mm mini jack stereoSend 3.5mm mini-jack stereoBalanced output 3.5 mm mini-jack stereo2 x line output RCA (L / R)Stereo headphone output 3.5mm mini-jackDimensions (W x H x D): 193 x 45 x 115 mmWeight: 350 gIncludes power supply, 3 x DC-DC cable and 3 x audio cable 

132 ,93 €
36 Δόσεις 4,59€ / μήνα
Διαθέσιμο στην αποθήκη

DFAM is the first addition to the Mother ecosystem of synthesizers and presents an expressive hands-on approach to percussive pattern creation. It requires no patching, and absolutely no experience is needed for human-beings of any age to quickly begin synthesizing new and unique rhythmic compositions.Activated by an easy-to-use analog sequencer, DFAM’s emotive sound begins with a white noise generator and two wide-range analog oscillators - effortlessly transitioning between rhythmic pulsations, resounding bass and resonant bells in an instant. DFAM’s distinctive voice is then shaped by a classic Moog Ladder filter with two selectable modes: Low Pass mode imparts impact and dimension to each sound it touches, while High Pass mode opens the door to naturally expressive strikes, spikes and clangorous accentuations.DFAM behaves much like a living organism, reacting in different ways to different individuals. 3 dedicated analog envelopes work dynamically with the sequencer to ensure that tribal toms breathe, industrial impacts evolve, and sonic chaos can be created or subdued at the turn of a knob.Each DFAM ships with a package of Moog patch cables that unlock access to the 24-point modular patchbay. Use it to create new sounds or bizarre behaviors, synchronize an unlimited number of DFAM and Mother-32 units together, or fully integrate your analog instrument into a modular Eurorack production environment. Through exploration and experimentation, the vast potential of this expressive analog instrument is realized.Χαρακτηριστικά:Sound Engine: AnalogAnalog Sequencer: 8-steps With Pitch And Velocity Per-stepSequencer Panel Controls: Tempo, Run/stop, Trigger, AdvanceSound Sources: 2 Oscillators With Square And Triangle Waveforms, 1 White Noise Generator, 1 External Audio InputFrequency Control: +/- 5 Octaves (10 Octave Range)Mixer: Level Controls For Oscillator 1, Oscillator 2 And White Noise/external Audio InputFilter: 20hz-20khz Switchable Low Pass / High Pass 4-pole Transistor Ladder FilterEnvelopes: Vco Eg W/ Voltage Controlled Decay And Bipolar Amount Control, Vcf Eg W/ Voltage Controlled Decay And Bipolar Amount Control, Vca Eg W/ Voltage Controlled Decay And Selectable Fast/slow Attack TimePatchbay: 24x 3.5mm JacksPatchbay Inputs: Trigger, Vca Cv, Velocity, Vca Decay, External Audio, Vcf Decay, Noise Level, Vco Decay, Vcf Mod, Vco 1 Cv, 1→2 Fm Amount, Vco 2 Cv, Tempo, Run/stop, Advance/clock. 

848 €
36 Δόσεις 29,28€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

NORD Electro 6HP Stage Piano and Synth Χαρακτηριστικά:73 Nord Hammer Action Portable πλήκτρα Διαθέτει Splitting και layering 6 split points με οθόνη LEDΜνήμη 1 GB για τις βιβλιοθήκες πιάνου της NordΜνήμη 512 MB για τη βιβλιοθήκη δειγμάτων της NordΠροσομοίωση του Nord C2D B3 tone wheel Principal pipe organ model B3 tone wheel για τα μπάσα  Προσομοίωση του Nord C2D για Leslie 122  Advanced πολυφωνία Επιλογή προγράμματος με λειτουργία set list Organize mode για αναδιάταξη των προγραμμάτων και δειγμάτων Διαθέτει transition functionΝέα dual-organ mode , που επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε dual-manual setups9 faders Υποδοχή για προαιρετικό half-moon switch από τη NordΣτερεοφωνικά εφέ Προσομοίωση Tube overdriveVibe effect​​

2.699 €
36 Δόσεις 93,18€ / μήνα
Αναμένεται