. go to top icon

Κεφαλές MΜ Moving Magnet

Φίλτρα
65  Προϊόντα
Σελ
από 2

Platinum BlondeThe first step-up from the Opus3, the Platinum3 puts Jarrah wood and a twin magnet system to work for your favorite music.Hear MoreThe Platinum3 is a great example of what the Timbre Series is made for: to start listening to your music with more clarity and depth than you’ve heard before. The MaterialsTo make the Timbre Series work as a whole, we created a way for Jarrah, diamonds, and a twin magnet system to integrate with our Flux-Bridge™. We modified our four piece OTL cantilever technology to achieve a 10% tip mass reduction over the Prestige Series and use ultra-high purity long crystal (UHPLC) oxygen free copper wire in the coils. The Platinum3 uses a specially Grado designed elliptical diamond.Extreme PrecisionGrado has combined newly developed coil winding techniques with decades-old disciplines. A new two-step shielding process brings not only exact unison between the four coils but an unobstructed path for a cleaner signal. The music is allowed to travel undistorted through the coils, greatly reducing mechanical noise while improving tracking. There is an extreme clarity over the full frequency range, with absolutely no stridency or shrillness. Precisely hand tipped with a diamond, a great amount of care go into each cartridge we assemble.House of JarrahAfter the Platinum3 cartridge is crafted, it is then placed inside an Australian Jarrah housing. Jarrah is necessary for the majority of Timbre Series with its ability to produce surgically precise clarity without losing any depth. Through a variation of thermal aging processes, the housing gains the ability to better dampen and control the resonant frequencies.Hand Assembled in BrooklynEach Platinum3 is hand assembled by our team in Brooklyn, as it has been for decades. Fine tuned for everything from entry-level turntables up to the highest-end stereo systems, the solid mass of the wood helps keep the Platinum3 steady and producing the Grado signature sound.

520 €
36 Δόσεις 17,95€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Your Heart's DesireAfter hearing the sound of the new Statement3, we had to reclassify it. Meet the newest member of the Lineage Series.Sound PlacementThe Statement3 is a classic Grado cartridge, and thanks to new techniques brought from the Epoch3 and Aeon3, it’s better than ever before. An intricate curing procedure during production helps achieve optimal sonic quality and image accuracy. The top-end seems to be endless with remarkable delicacy and speed, while the mid-range is rich and complex. Portrayal of low frequency information and bass dynamics are powerful yet engaging.The MaterialsThe design of the Statement3 has the diamond, boron cantilever, and jarrah wood work in harmony to bring this cartridge to life. Housed inside the jarrah wood is a special generator/stylus module that allows for a twin magnet system, reducing the chassis’ resonant frequencies. The Statement3 features a unique generating system that has the lowest effective moving mass of any cartridge, providing outstanding tracking on your turntable.Extreme PrecisionCombining newly developed coil winding techniques with decades-old disciplines, the four reconfigured coils find exact unison to create a precise balance between channels and true stereo imaging. A new four-step shielding process allows the isolation of the wire turns in the coils, and creates an unrivaled clear path for the signal to travel. The diamonds are cut to strict specifications to accurately ride the grooves on vinyl.House of JarrahThe Statement3 is the only cartridge in the Lineage Series assembled from Australian jarrah wood. Each wood has specific tonal qualities, giving the Statement3 its own unique characteristics while presenting precise harmonic tones. The jarrah housing is shaped in such a way that optimizes and evenly distributes mass across the cartridge.Hand Assembled in BrooklynEach Statement3 sees final assembly by John Grado himself on his workbench. Every experience in our history has led to the creation of the Lineage Series. The Statement3 represents the craftsmanship and unwavering dedication to sound that has been Grado’s main focus since 1953.

4.550 €
36 Δόσεις 157,08€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The Crown JewelsThe flagship Grado Epoch3 produces a dimensional sound field giving it a truly believable presentation, and combines sapphire, gold, diamond, and cocobolo wood to produce the finest hand assembled cartridge ever.The Summit of SoundThe Epoch3 brings to life an exceptional reproduction of vocals and instruments, with superlative tonal balance, dynamics, imaging, and realism. The Epoch3’s reproduction of low frequency pitch information is second-to-none, while the bass dynamics are solid and authoritative. Harmonics are extremely faithful giving the recording the correct color, and the mid-range is plush with resolutionThe MaterialsA major step forward in phono cartridge design, the sapphire, gold, diamond, and cocobolo work in harmony to bring this cartridge to life. The specially designed diamondstylus, for the first time in a Grado, is mounted on a sapphire cantilever that connects to the stylus generating system. The Epoch3 features a unique generating system that hasthe lowest effective moving mass of any cartridge, tracking accurately on vinyl. Our patented Flux-Bridger generator design creates a superior balance throughout the full frequency spectrum with superb resolution and clarity, which produces an overall truer picture of the music.Extreme PrecisionGrado has combined newly developed coil winding techniques with decades-old disciplines. All of the internal magnetic circuit parts are Swiss screw machined or molded metal, which have tolerances on the order of the best Swiss-made watches. A new four-step shielding process brings not only exact unison between the four coils but an unobstructed path for the cleanest signal in any phono cartridge. This creates precise balance between channels and accurate stereo imaging. The Epoch3 is wound with the finest properly sized and annealed 24-karat solid gold wire, which is the ultimate conductor for the transmission of the music from your record.House of CocoboloThe flagship Grado cartridge is nestled inside a cocobolo housing, adding solid mass and a bold yet revealing signature sound. Cocobolo, known for fine instruments and those chess sets that look too nice to touch, is some of the most beautiful and tonally pleasing woods we have ever used. This specially selected species of cocobolo goes through a variation of thermal aging processes and enhances its ability to better dampen and control the resonant frequencies throughout the cartridge. Its denseness and grain is a primary reason why it produces such a unique sound.Hand Assembled in BrooklynEach Epoch3 sees final assembly by John Grado himself on his workbench, fine tuning them for the best turntable and hi-fi setups. Every experience in our history has led to the creation of the Lineage Series. The Epoch3 represents the craftsmanship and unwavering dedication to sound that has been Grado’s main focus since 1953.

15.600 €
36 Δόσεις 538,57€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The PrinceThe younger sibling to the Epoch3, the Aeon3 unites new shielding techniques with sapphire, diamond, and wood in a major step forward for phono cartridge design.Worthy SoundThe Lineage Series brings a higher level of listening to your vinyl, and the Aeon3 sole purpose is just that. Inspired by the Grado Epoch3, the Aeon3 brings to life an exceptional reproduction of vocals and instruments, with superlative tonal balance, dynamics, imaging, and realism. The Aeon3 marries color-correct harmonics with extremely detailed low frequency pitch information. Our patented Flux-Bridger generator design creates a superior balance throughout the full frequency spectrum with superb resolution and clarity, which produces an overall truer picture of the music.The MaterialsA major step forward in phono cartridge design, the sapphire, diamond, and cocobolo work in harmony to bring this cartridge to life. The specially designed diamond stylus, for the first time in a Grado, is mounted on a sapphire cantilever that connects to the stylus generating system. The Aeon3 features a unique system that has the lowest effective moving mass of any cartridge, providing wonderful tracking on your turntable.Extreme PrecisionAll of the internal magnetic circuit parts are Swiss screw machined or moldedmetal, which have tolerances on the order of the best Swiss-made watches. Combining newly developed coil winding techniques with decades-old disciplines bring exact unison between the four coils in each phono cartridge.This creates precise balance between channels and accurate stereo imaging.A new four-step shielding process allows the isolation of the wire turns in the coils, and creates an unrivaled clear path for the signal to travel.House of CocoboloThe Aeon3 is nestled inside a cocobolo housing, adding solid mass and a boldyet revealing signature sound. Cocobolo, known for fine instruments and those chess sets that look too nice to touch, is some of the most beautiful and tonally pleasing woods we have ever used. This specially selected species ofcocobolo goes through a variation of thermal aging processes and enhances its ability to better dampen and control the resonant frequencies throughout the cartridge. Its denseness and grain is a primary reason why it produces such a unique sound.Hand Assembled in BrooklynEach Aeon3 sees final assembly by John Grado himself on his workbench. Every experience in our history has led to the creation of the Lineage Series. The Aeon3 represents the craftsmanship and unwavering dedication to sound that has been Grado’s main focus since 1953.

7.800 €
36 Δόσεις 269,28€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Cured Jarrah For The CureNearing the top of the Timbre Series, the Master3 achieves optimal sonic quality due to an intricate curing process and specialized materials reserved for our best cartridges.On Reserve.Some practices we reserve for cartridges near the top of the line, and it starts here. To achieve our desired sound, we experimented with multiple longer curing processes that differ from the Opus3, Platinum3, and Sonata3 while using more modified materials. Each Master3 is individually calibrated after being assembled.The MaterialsTo make the Timbre Series work as a whole, we created a way for Jarrah, diamonds, and a twin magnet system to integrate with our Flux-Bridge™. Unlike the cartridges before it, we modified our five piece OTL cantilever technology to achieve a 5% tip mass reduction over the Prestige Series and use ultra-high purity long crystal (UHPLC) oxygen free copper wire in the coils. The Master3 uses a specially Grado designed nude elliptical diamond.Extreme PrecisionGrado has combined newly developed coil winding techniques with decades-old disciplines. A new two-step shielding process brings not only exact unison between the four coils but an unobstructed path for a cleaner signal. The music is allowed to travel undistorted through the coils, greatly reducing mechanical noise while improving tracking. There is an extreme clarity over the full frequency range, with absolutely no stridency or shrillness. Precisely hand tipped with a diamond, a great amount of care go into each cartridge we assemble.House of JarrahAfter the Platinum3 cartridge is crafted, it is then placed inside a Australian Jarrah housing. Jarrah is necessary for the majority of Timbre Series with its ability to produce surgically precise clarity without losing any depth. Through a variation of thermal aging processes, the housing gains the ability to better dampen and control the resonant frequencies. Hand Assembled in BrooklynEach Master3 is hand assembled by our team in Brooklyn. Fine tuned for everything from entry-level turntables up to the highest-end stereo systems, the solid mass of the wood helps keep the Master3 steady and producing the Grado signature sound. We started with cartridges on a kitchen table in 1953, and every experience since then has led to the creation of the Master3.

1.300 €
36 Δόσεις 44,88€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Into the Woods‬Achieving fantastic accuracy and control, the Reference3 does everything the Master3 can do - but does it better thanks to specialized intricate processes while being crafted.Top of the TimbreWhile similar to its younger sibling in a few aspects, the Reference3 has a much longer build time since it undergoes extremely unique processes only a few of our cartridges go through. This longer, more intricate practice produces a more colorful and deeper sound. When working in tandem with the special curing process and individual calibrations, we have the best cartridge in the Timbre Series.The MaterialsTo make the Timbre Series work as a whole, we created a way for Jarrah, diamonds, and a twin magnet system to integrate with our Flux-Bridge™. We modified our four piece OTL cantilever technology to achieve a 5% tip mass reduction over the Prestige Series and use ultra-high purity long crystal (UHPLC) oxygen free copper wire in the coils. The Reference3 uses a specially Grado designed true ellipsoid diamond.Extreme PrecisionGrado has combined newly developed coil winding techniques with decades-old disciplines. A new two-step shielding process brings not only exact unison between the four coils but an unobstructed path for a cleaner signal. The music is allowed to travel undistorted through the coils, greatly reducing mechanical noise while improving tracking. There is an extreme clarity over the full frequency range, with absolutely no stridency or shrillness. Precisely hand tipped with a diamond, a great amount of care go into each cartridge we build.Built from JarrahAfter the Reference3 cartridge is crafted, it is then placed inside a Australian Jarrah housing. Jarrah is necessary for the majority of Timbre Series with its ability to produce surgically precise clarity without losing any depth. Through a variation of thermal aging processes, the housing gains the ability to better dampen and control the resonant frequencies. Hand-Built in BrooklynEach Reference3 is hand-built by our team in Brooklyn, as it has been for decades. After a specialized process that brings it to life, they are fine tuned for everything from entry-level turntables up to the highest-end stereo systems, the solid mass of the wood helps keep the Sonata3 steady and producing the Grado signature sound. We started building cartridges on a kitchen table in 1953, and every experience since then has led to the creation of the Reference3.

1.950 €
36 Δόσεις 67,32€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Platinum BlondeThe first step-up from the Opus3, the Platinum3 puts Jarrah wood and a twin magnet system to work for your favorite music.Hear MoreThe Platinum3 is a great example of what the Timbre Series is made for: to start listening to your music with more clarity and depth than you’ve heard before. The MaterialsTo make the Timbre Series work as a whole, we created a way for Jarrah, diamonds, and a twin magnet system to integrate with our Flux-Bridge™. We modified our four piece OTL cantilever technology to achieve a 10% tip mass reduction over the Prestige Series and use ultra-high purity long crystal (UHPLC) oxygen free copper wire in the coils. The Platinum3 uses a specially Grado designed elliptical diamond.Extreme PrecisionGrado has combined newly developed coil winding techniques with decades-old disciplines. A new two-step shielding process brings not only exact unison between the four coils but an unobstructed path for a cleaner signal. The music is allowed to travel undistorted through the coils, greatly reducing mechanical noise while improving tracking. There is an extreme clarity over the full frequency range, with absolutely no stridency or shrillness. Precisely hand tipped with a diamond, a great amount of care go into each cartridge we assemble.House of JarrahAfter the Platinum3 cartridge is crafted, it is then placed inside an Australian Jarrah housing. Jarrah is necessary for the majority of Timbre Series with its ability to produce surgically precise clarity without losing any depth. Through a variation of thermal aging processes, the housing gains the ability to better dampen and control the resonant frequencies.Hand Assembled in BrooklynEach Platinum3 is hand assembled by our team in Brooklyn, as it has been for decades. Fine tuned for everything from entry-level turntables up to the highest-end stereo systems, the solid mass of the wood helps keep the Platinum3 steady and producing the Grado signature sound.

520 €
36 Δόσεις 17,95€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Into the WoodsThe Sonata3 does everything the Platinum3 can do - but does it better thanks to an intricate processes while being crafted.A Step UpWhile similar to its younger sibling in a few aspects, the Sonata3 has a much longer build time since it undergoes extremely unique processes only a few of our cartridges go through. This longer, more intricate practice produces a more colorful and deeper sound. The MaterialsTo make the Timbre Series work as a whole, we created a way for Jarrah, diamonds, and a twin magnet system to integrate with our Flux-Bridge™. We modified our four piece OTL cantilever technology to achieve a 10% tip mass reduction over the Prestige Series and use ultra-high purity long crystal (UHPLC) oxygen free copper wire in the coils. The Sonata3 uses a specially Grado designed nude elliptical diamond.Extreme PrecisionGrado has combined newly developed coil winding techniques with decades-old disciplines. A new two-step shielding process brings not only exact unison between the four coils but an unobstructed path for a cleaner signal. The music is allowed to travel undistorted through the coils, greatly reducing mechanical noise while improving tracking. There is an extreme clarity over the full frequency range, with absolutely no stridency or shrillness. Precisely hand tipped with a diamond, a great amount of care go into each cartridge we build.Built from JarrahAfter the Sonata3 cartridge is crafted, it is then placed inside a Australian Jarrah housing. Jarrah is necessary for the majority of Timbre Series with its ability to produce surgically precise clarity without losing any depth. Through a variation of thermal aging processes, the housing gains the ability to better dampen and control the resonant frequencies. Hand-Built in BrooklynEach Sonata3 is hand-built by our team in Brooklyn, as it has been for decades. After a specialized process that brings it to life, they are fine tuned for everything from entry-level turntables up to the highest-end stereo systems, the solid mass of the wood helps keep the Sonata3 steady and producing the Grado signature sound. We started building cartridges on a kitchen table in 1953, and every experience since then has led to the creation of the Sonata3.

780 €
36 Δόσεις 26,93€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

A Grand EntranceBringing extreme levels of clarity over the full frequency range, the Opus3 bridges together entry-level and mid-range. The Opus3 is the easiest way to enter the family of our wooden cartridges.Bridging the GapThe Opus3 exists specifically to bring the entry-level and the mid-range phono cartridges closer together, creating an even tighter ecosystem of cartridges. We worked on the Opus3 knowing we wanted to have a cost-effective wooden cartridge while at the same time taking advantage of the techniques and processes used in the higher-end models. If taking a step up in your turntable setup is on your to-do list, start here.First of its KindWhen it comes to the Opus3, there are a few “firsts”. This is the first cartridge with a maple wood housing, as well as the first to use what we learned with our high-end cartridges at such an entry-level price. The housing is a new shape but still keeps the wood working in tandem with the cartridge inside. This is also the first cartridge assembled specifically with the Timbre Series in mind.Extreme PrecisionGado has combined newly developed coil winding techniques with decades-old disciplines. A new two-step shielding process brings not only exact unison between the four coils but an unobstructed path for a cleaner signal. The music is allowed to travel undistorted through the coils, greatly reducing mechanical noise. There is an extreme clarity over the full frequency range, with absolutely no stridency or shrillness. Precisely hand tipped with a diamond, a great amount of care go into each cartridge we assemble.House of MapleThe Opus3 is nestled inside a maple housing, something a cartridge has never done before. After years of working with maple from our Heritage and Statement Series headphones, we knew it was time to bring it to a turntable. Maple produces a vibrant and luscious sound, while staying consistent and clear. Through a variation of thermal aging processes, the housing gains the ability to better dampen and control the resonant frequencies.Hand Assembled in BrooklynEach Opus3 is hand assembled by our team in Brooklyn. Fine tuned for everything from entry-level turntables up to the highest-end stereo systems, the solid mass of the wood helps keep the Opus3 steady and producing the Grado signature sound. We started with cartridges on a kitchen table in 1953, and every experience since then has led to the creation of the Opus3.

358 €
36 Δόσεις 12,36€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Disc Jockey Two HundredThe Prestige model DJ200 uses a modified four piece OTL cantilever technology, oxygen free wire in the coils and a specially designed, high polished, diamond mounted in a brass bushing.

242 €
36 Δόσεις 8,35€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Mellow YellowBoth the Silver3 and Gold3 use a four piece OTL cantilever with a Grado specific elliptical diamond stylus mounted on a brass bushing. With the Silver3 and Gold3, a machined turned generator is used to achieve a lower distortion and greater transparency. The Gold3 are hand selected from Silver3 production runs which meet higher test specifications. Approximately 5% of the run usually exhibits these specs and become a Gold3.Grado’s OTL, or optimized transmission line, technology provides an ideal transfer of signal from the surface of the LP to the generator of the system.This technology rejects unwanted resonances and lowers distortion preserving the fundamental and harmonic frequencies of the music. This also helps keep noise generated by the motor system in the cartridge to a minimum.Grado’s OTL stylus/cantilever design makes records sound quieter, improves the height, width, and depth of the soundstage, and present more detail than previously obtainable.The Silver3 & Gold3 are all hand assembled by our team in Brooklyn, with some builders having over 25 years of experience. With the recent development of the highly received Lineage Series of cartridges, we were able to have a trickle down of technology and bring a new technique to the Silver3 & Gold3. This updated series of cartridges offers excellent tonal balance, dynamics, and realism, for a most rewarding reproduction of vocals and instruments. Our coil winding techniques, using ultra high purity copper wire which were honed during the development of the Lineage Series, have let the electrical circuits achieve unison between the four coils in each phono cartridge. This allows for a precise balance between channels and accurate stereo imaging.As in all Grado phono cartridges the Silver3 & Gold3 are powered by a twin magnet system that optimizes the balance between stereo channels. All internal magnetic circuit parts are held to extremely high tolerances creating the desired stereo imaging. Grado’s patented Flux-Bridger design allows the Silver3 & Gold3 to have one of the lowest effective moving mass generating systems while creating an excellent balance throughout the full frequency range.The development of the Epoch in the Lineage Series gave us an in-depth experience with using an outer housing as a damping device. This led to the creation of a process which de-stresses the chassis and dissipates unwanted energy & resonant frequencies, allowing the desired signal to travel freely.

312 €
36 Δόσεις 10,77€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Mellow YellowBoth the Silver3 and Gold3 use a four piece OTL cantilever with a Grado specific elliptical diamond stylus mounted on a brass bushing. With the Silver3 and Gold3, a machined turned generator is used to achieve a lower distortion and greater transparency. The Gold3 are hand selected from Silver3 production runs which meet higher test specifications. Approximately 5% of the run usually exhibits these specs and become a Gold3.Grado’s OTL, or optimized transmission line, technology provides an ideal transfer of signal from the surface of the LP to the generator of the system.This technology rejects unwanted resonances and lowers distortion preserving the fundamental and harmonic frequencies of the music. This also helps keep noise generated by the motor system in the cartridge to a minimum.Grado’s OTL stylus/cantilever design makes records sound quieter, improves the height, width, and depth of the soundstage, and present more detail than previously obtainable.The Silver3 & Gold3 are all hand assembled by our team in Brooklyn, with some builders having over 25 years of experience. With the recent development of the highly received Lineage Series of cartridges, we were able to have a trickle down of technology and bring a new technique to the Silver3 & Gold3. This updated series of cartridges offers excellent tonal balance, dynamics, and realism, for a most rewarding reproduction of vocals and instruments. Our coil winding techniques, using ultra high purity copper wire which were honed during the development of the Lineage Series, have let the electrical circuits achieve unison between the four coils in each phono cartridge. This allows for a precise balance between channels and accurate stereo imaging.As in all Grado phono cartridges the Silver3 & Gold3 are powered by a twin magnet system that optimizes the balance between stereo channels. All internal magnetic circuit parts are held to extremely high tolerances creating the desired stereo imaging. Grado’s patented Flux-Bridger design allows the Silver3 & Gold3 to have one of the lowest effective moving mass generating systems while creating an excellent balance throughout the full frequency range.The development of the Epoch in the Lineage Series gave us an in-depth experience with using an outer housing as a damping device. This led to the creation of a process which de-stresses the chassis and dissipates unwanted energy & resonant frequencies, allowing the desired signal to travel freely.

338 €
36 Δόσεις 11,67€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Color me awesomeBoth the Black3 and Green3 use a three piece OTL cantilever that has a Grado specific diamond mounted on a brass bushing. The Green3 are hand selected from Black3 production runs which meet higher test specifications. Approximately 15% of the run usually exhibits these specs and become a Green3.Grado’s OTL, or optimized transmission line, technology provides an ideal transfer of signal from the surface of the LP to the generator of the system. This technology rejects unwanted resonances and lowers distortion preserving the fundamental and harmonic frequencies of the music. This also helps keep noise generated by the motor system in the cartridge to a minimum.Grado’s OTL stylus/cantilever design makes records sound quieter, improves the height, width, and depth of the soundstage, and present more detail than previously obtainable.The Black3 & Green3 are all hand assembled by our team in Brooklyn, with some builders having over 25 years of experience. With the recent development of the highly received Lineage Series of cartridges, we were able to have a trickle down of technology and bring a new technique to the Black3 & Green3. This updated series of cartridges offers excellent tonal balance, dynamics, and realism, for a most rewarding reproduction of vocals and instruments. Our coil winding techniques, using ultra high purity copper wire which were honed during the development of the Lineage Series, have let the electrical circuits achieve unison between the four coils in each phono cartridge. This allows for a precise balance between channels and accurate stereo imaging.As in all Grado phono cartridges the Black3 & Green3 are powered by a twin magnet system that optimizes the balance between stereo channels. All internal magnetic circuit parts are held to extremely high tolerances creating the desired stereo imaging. Grado’s patented Flux-Bridger design allows the Black3 & Green3 to have one of the lowest effective moving mass generating systems while creating an excellent balance throughout the full frequency range.The development of the Epoch in the Lineage Series gave us an in-depth experience with using an outer housing as a damping device. This led to the creation of a process which de-stresses the chassis and dissipates unwanted energy & resonant frequencies, allowing the desired signal to travel freely.

163 €
36 Δόσεις 5,63€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Color me awesomeBoth the Black3 and Green3 use a three piece OTL cantilever that has a Grado specific diamond mounted on a brass bushing. The Green3 are hand selected from Black3 production runs which meet higher test specifications. Approximately 15% of the run usually exhibits these specs and become a Green3.Grado’s OTL, or optimized transmission line, technology provides an ideal transfer of signal from the surface of the LP to the generator of the system. This technology rejects unwanted resonances and lowers distortion preserving the fundamental and harmonic frequencies of the music. This also helps keep noise generated by the motor system in the cartridge to a minimum.Grado’s OTL stylus/cantilever design makes records sound quieter, improves the height, width, and depth of the soundstage, and present more detail than previously obtainable.The Black3 & Green3 are all hand assembled by our team in Brooklyn, with some builders having over 25 years of experience. With the recent development of the highly received Lineage Series of cartridges, we were able to have a trickle down of technology and bring a new technique to the Black3 & Green3. This updated series of cartridges offers excellent tonal balance, dynamics, and realism, for a most rewarding reproduction of vocals and instruments. Our coil winding techniques, using ultra high purity copper wire which were honed during the development of the Lineage Series, have let the electrical circuits achieve unison between the four coils in each phono cartridge. This allows for a precise balance between channels and accurate stereo imaging.As in all Grado phono cartridges the Black3 & Green3 are powered by a twin magnet system that optimizes the balance between stereo channels. All internal magnetic circuit parts are held to extremely high tolerances creating the desired stereo imaging. Grado’s patented Flux-Bridger design allows the Black3 & Green3 to have one of the lowest effective moving mass generating systems while creating an excellent balance throughout the full frequency range.The development of the Epoch in the Lineage Series gave us an in-depth experience with using an outer housing as a damping device. This led to the creation of a process which de-stresses the chassis and dissipates unwanted energy & resonant frequencies, allowing the desired signal to travel freely.

129 €
36 Δόσεις 4,45€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Awesome sound in red states and blue statesBoth the Blue3 and Red3 use a four piece OTL cantilever that has a Grado specific diamond mounted on a brass bushing. The Red3 are hand selected from Blue3 production runs which meet higher test specifications. Approximately 10% of the run usually exhibits these specs and become a Red3.Grado’s OTL, or optimized transmission line, technology provides an ideal transfer of signal from the surface of the LP to the generator of the system. This technology rejects unwanted resonances and lowers distortion preserving the fundamental and harmonic frequencies of the music. This also helps keep noise generated by the motor system in the cartridge to a minimum.Grado’s OTL stylus/cantilever design makes records sound quieter, improves the height, width, and depth of the soundstage, and present more detail than previously obtainable.The Red3 & Blue3 are all hand assembled by our team in Brooklyn, with some builders having over 25 years of experience. With the recent development of the highly received Lineage Series of cartridges, we were able to have a trickle down of technology and bring a new technique to the Red3 & Blue3. This updated series of cartridges offers excellent tonal balance, dynamics, and realism, for a most rewarding reproduction of vocals and instruments. Our coil winding techniques, using ultra high purity copper wire which were honed during the development of the Lineage Series, have let the electrical circuits achieve unison between the four coils in each phono cartridge. This allows for a precise balance between channels and accurate stereo imaging.As in all Grado phono cartridges the Red3 & Blue3 are powered by a twin magnet system that optimizes the balance between stereo channels. All internal magnetic circuit parts are held to extremely high tolerances creating the desired stereo imaging. Grado’s patented Flux-Bridger design allows the Red3 & Blue3 to have one of the lowest effective moving mass generating systems while creating an excellent balance throughout the full frequency range.The development of the Epoch in the Lineage Series gave us an in-depth experience with using an outer housing as a damping device. This led to the creation of a process which de-stresses the chassis and dissipates unwanted energy & resonant frequencies, allowing the desired signal to travel freely.

208 €
36 Δόσεις 7,18€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Awesome sound in red states and blue statesBoth the Blue3 and Red3 use a four piece OTL cantilever that has a Grado specific diamond mounted on a brass bushing. The Red3 are hand selected from Blue3 production runs which meet higher test specifications. Approximately 10% of the run usually exhibits these specs and become a Red3.Grado’s OTL, or optimized transmission line, technology provides an ideal transfer of signal from the surface of the LP to the generator of the system. This technology rejects unwanted resonances and lowers distortion preserving the fundamental and harmonic frequencies of the music. This also helps keep noise generated by the motor system in the cartridge to a minimum.Grado’s OTL stylus/cantilever design makes records sound quieter, improves the height, width, and depth of the soundstage, and present more detail than previously obtainable.The Red3 & Blue3 are all hand assembled by our team in Brooklyn, with some builders having over 25 years of experience. With the recent development of the highly received Lineage Series of cartridges, we were able to have a trickle down of technology and bring a new technique to the Red3 & Blue3. This updated series of cartridges offers excellent tonal balance, dynamics, and realism, for a most rewarding reproduction of vocals and instruments. Our coil winding techniques, using ultra high purity copper wire which were honed during the development of the Lineage Series, have let the electrical circuits achieve unison between the four coils in each phono cartridge. This allows for a precise balance between channels and accurate stereo imaging.As in all Grado phono cartridges the Red3 & Blue3 are powered by a twin magnet system that optimizes the balance between stereo channels. All internal magnetic circuit parts are held to extremely high tolerances creating the desired stereo imaging. Grado’s patented Flux-Bridger design allows the Red3 & Blue3 to have one of the lowest effective moving mass generating systems while creating an excellent balance throughout the full frequency range.The development of the Epoch in the Lineage Series gave us an in-depth experience with using an outer housing as a damping device. This led to the creation of a process which de-stresses the chassis and dissipates unwanted energy & resonant frequencies, allowing the desired signal to travel freely.

247 €
36 Δόσεις 8,53€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Με την 2M Red η μουσική ζωντανεύει και γίνεται αληθινή σαν να παίζουν οι μουσικοί στο δωμάτιο σου!Προσφέρει ελλειπτική κεφαλή, μεγάλη έξοδο 5.5 mv ώστε να είναι συμβατή με όλους τους προενισχυτές phono και σχήμα που της επιτρέπει να προσαρμόζεται σε όλα τα πικάπ της αγοράς. Παρά την προσιτή τιμή, χαρακτηρίζεται απο έναν ήχο με μεγάλη ακρίβεια, ανοικτό, δυναμικό και με ζεστασιά!

109 €
36 Δόσεις 3,76€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Η Music Hall Spirit είναι μία εξαιρετικά μουσική κεφαλή κινητού μαγνήτη σε προσιτή τιμή.Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδικά για την Music Hall από την Audio Technica, αυτή η κεφαλή ενσωματώνει ένα μικρής μάζας cantilever και μία ελλειπτική βελόνα για τέλεια ανάγνωση των βινυλίων με ακρίβεια στην κάθε λεπτομέρεια που θα απελευθερώσει την μουσική σας! Η Spirit είναι τόσο εύχρηστη όσο και συμβατή με τους περισσότερους βραχίονες και πικάπ της αγοράς, αποδίδοντας θαυμάσια ποιότητα ήχου.Υπάρχει ανταλλακτική βελόνα που μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα από τον κάθε χρήστη. 

89 €
36 Δόσεις 3,07€ / μήνα
Άμεσα Διαθέσιμο

Dual Moving Magnet Stereo Cartridge A high-end model featuring a MicroLine™ stylus in an aluminium die-cast alloy body. In addition to outstanding high-frequency reproduction, this model enables clear sound image localisation. Aluminium tapered cantilever Para-toroidal coils improve generating efficiency Centre shield plate between the left and right channels reduces crosstalk Die-cast aluminium alloy housing reduces vibration and adds a natural electrical shield Audio-Technica’s internationally-patented Dual Magnet design replicates the structure of the cutter head. Instead of using a single, large magnet, the two magnets are arranged in the shape of a "V". The two magnets are positioned precisely to match the positions of the left and right channels in the stereo groove walls. Consequently, the VM design ensures outstanding channel separation, extended frequency response and superb tracking. Para-toroidal generating system Para-toroidal coils improve generating efficiency and offer superb linearity since leakage of magnetic flux in this continuous and unitised magnetic circuit is low. Permeability of the cores is also optimised through the use of laminated cores. Centre shield plate reduces crosstalk A permalloy centre shield plate enables the effective separation of left and right channels, suppressing electrical crosstalk to below 40dB. This is similar to the actual crosstalk value found in the grooves of the record itself. Χαρακτηριστικά : Τύπος: VM Dual Magnet Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC Cantilever: Aluminium Tapered Pipe Τύπος ακίδας: Nude MicroLine® 2.2 x 0.12 mil Έξοδος: 4.0mV Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -27KHz Διαχωρισμός καναλιών: 28 dB Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard) Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ Στατική Ενδοτικότητα: 40 x 10-6 cm/dyne Δυναμική Ενδοτικότητα: 10 x 10-6 cm/dyne Βάρος: 8.0 gr Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου. Made in Japan

379 €
36 Δόσεις 13,08€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

A solid upgrade over entry-level cartridges…Developed and built specially for Music Hall by Audio Technica, the Melody offers exceptional performance at an affordable price.The cartridge incorporates a low-mass aluminum cantilever which responds more quickly and accurately to undulations in the record groove thus producing a clean clear distortion-free sound.The Melody is easy to use and is compatible with a wide range of tonearms and turntables. Built for longevity, it features a user-replaceable stylus.

59 €
Άτοκες Δόσεις 19,67€ / μήνα
Άμεσα Διαθέσιμο

The Super OM 5E major improvements: 1. By means of computer simulations it has been possible to define the natural pivot point of the system with unprecedented accuracy while achieving an optimum oscillation balance. The result: improved linearity, higher channel separation and reduced distortion. 2. Slit less than 1 mm dia. hollow pole pins significantly reduces eddy current losses caused by magnetic hysteresis. This technology extends the frequency range and improves phase linearity. 3. OM Super 5 cartridge body is manufactured from a Noryl (plastic & glass compound) which ensures high rigidity and freedom from resonances. Optimal fit and sound reproductionIf your tonearm has a standard headshell or a cartridge mount, then step up to optimal sound reproduction with OM’s. A glance at anyone of these cartridges will reveal Ortofon's answer to perfect tonearm matching. Ingeniously tucked into the top of the mounting bracket is a tiny, removable weight-plate. If your tonearm is an standard tonearm, just leave the weight-plate. If your tonearm is one of the low mass types, then simply remove the weight. The mass of your OM cartridge is now a mere 2.5g. Super OM 5E features Elliptical stylus that provides balanced and distortion-free playback. Elliptical diamonds are able to follow the groove oscillations more accurately than spherical diamonds due to their contoured shape. This results in better tracking and less distortion. Styli types and interchangeabilityThe OM 5s features a Spherical diamond. Spherical diamonds are the simplest and most robust diamonds. The OM 5E and Super OM 5E feature an Elliptical diamond. In the development of OM cartridges, a major objective was to provide the music lover with the opportunity to optimize sound reproduction without having to replace the entire cartridge. Instead of being merely intended for replacement purposes following wear or damage, the OM 5 Series allows you to step up to better sound by simply upgrading the stylus. Specifications : Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. - 4 mV Channel balance at 1 kHz - 1.5 dB Channel separation at 1 kHz - 22 dB Channel separation at 15 kHz - 15 dB Frequency range at - 3dB - 20-25.000 Hz Frequency response - 20-20.000 Hz ± 2 dB Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force - 65 µm Compliance, dynamic, lateral - 20 µm/mN Stylus type - Elliptical Stylus tip radius - r/R 8/18 µm Tracking force range - 1.5-2.0 g (15-20 mN) Tracking force, recommended - 1.75 g (17.5 mN) Tracking angle - 20° Internal impedance, DC resistance - 1 kOhm Internal inductance - 580 mH Recommended load resistance - 47 kOhm Recommended load capacitance - 200-500 pF Cartridge colour, body/stylus - Black/Black Cartridge weight incl. extra weight - 5 g Cartridge weight excl. extra weight - 2.5 g

89 €
36 Δόσεις 3,07€ / μήνα
Άμεσα Διαθέσιμο

Nagaoka is a world-renowned manufacturer of record needles, celebrating its 80th anniversary this year. The MP cartridge, which has been used around the world for many years, has been redesigned and the new MM cartridges JT-80/JT-1210 have been released. We will continue to support the analog record culture that will be loved by record lovers all over the world.Design Points1. Continuous design from tonearm to the stylus tip. The slanted front panel allows for easy viewing of the tip and easy stylus replacement.2. The small cylinder on the mounting surface makes it easy to put the stylus on and the light body plays sound as it slides on the board.3. The upper part is blocky to match with the tonearm, contrasting with the columnar shape of the stylus.The slim and simple design gives a sense of continuity from the tonearm to the stylus tip. Reducing the number of parts leads to a reduction in vibration. In addition, the bare screws that join the head shell on previous products have been integrated inside the body to reduce exposure and resonance. Besides traditional listeners, these evolutions are also oriented well towards modern pop and jazz, supported by a wide range of genres.Size:Width 18.1mm X Length 26.2mm (Terminal Pin included)X Height 18.5mm、Weight 6.7g Materials: ABS resin, Comparing with our long seller, MP (Moving Permalloy) type cartridge 8g weight Reducing weight by using cylindrical structure、as a MM (Moving Magnet) cartridge , succeeded in improving the sound quality.With a worldwide following, this product combines ease of use and design at a high level. Designed to enhance the visibility of the stylus and ease of operation when replacing The thin handle designed for dropping the stylus on the record gently and the simple construction of the body were highly praised. The functional design and the high perfection of each component will satisfy the users as well.In order to get closer as possible to the ideal frequenxy response, Nagaoka adjusted the hardnss of the damper rubber and core materials. You can feel the difference between the MP and MM. While the MP and MM have the same power generator, the structues of the cantilever are different. Also by selecting and adjusting the damper rubber and stylus tip, Nagaoka found the best balance.

639 €
Άτοκες Δόσεις 213,00€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας
Deal

Η Nagaoka Mp-110 αποτελέι το διάδοχο της άκρως επιτυχημένης κεφαλής, Mp-11. Η νέα αυτή βελτιωμένη έκδοση προσφέρει καλύτερη ποιότητα στον ήχο και μεγαλύτερη λεπτομέρεια κατά την αναπαραγωγή. Παράλληλα η ποιότητα κατασκευής της είναι τέτοια ώστε να διαρκεί σε βάθος χρόνου χωρίς να προκαλούνται εύκολα φθορές.Χαρακτηριστικά:Τύπος: Κινητού ΜαγνήτηCantilever: αλουμινίουStylus type: Superfine polished elliptical bonded diamond with 0.4 x 0.7 mil radiiΒάρος: 6.5 gOutput voltage: 1kHz,5cm/sec: 5mVΣυχνοτική απόκριση: 20Hz-20kHzChannel ισορροπία: 1kHz: > 1.5dBChannel διαχωρισμός: 1kHz: > 23dBΕνδεικτική αντίσταση: 47k ohmsDynamic compliance: 6.0 x 10-6 cm/dyneStatic compliance: 18 x 10-6 cm/dyneTracking force range: 1.5 - 2.0 g

165 €
Άτοκες Δόσεις 55,00€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας
Deal

The 2M Black is an amazing cartridge and by many considered the ultimate in moving magnet. So, why would we attempt to create something even better? Because perfection runs in our blood. The 2M Black LVB 250 upgrades the great build of the 2M Black with a boron cantilever and our very own Nano Tube suspension system. The result is a sound so precise and so detailed that you feel like you have let the artist into your house and have them playing right in your living room.Features:
The 2M Black LVB 250 uses a Nude Shibata diamond on a Boron cantilever, the combination known from the acclaimed MC Cadenza Black cartridge. The use of an extremely stiff and lightweight Boron cantilever adds remarkable transparency, speed and responsiveness. The Nude Shibata stylus’ slim, highly polished profile allows an exceedingly wide contact area to the groove walls and ensures notably detailed reproduction throughout the spectrum, including even the highest frequencies. The 2M Black LVB was released to commemorate the 250th anniversary of the birth of Ludwig van Beethoven in December 2020.

1.059 €
36 Δόσεις 36,56€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The 2M Black is an amazing cartridge and by many considered the ultimate in moving magnet. So, why would we attempt to create something even better? Because perfection runs in our blood. The 2M Black LVB 250 upgrades the great build of the 2M Black with a boron cantilever and our very own Nano Tube suspension system. The result is a sound so precise and so detailed that you feel like you have let the artist into your house and have them playing right in your living room.Features:
The 2M Black LVB 250 uses a Nude Shibata diamond on a Boron cantilever, the combination known from the acclaimed MC Cadenza Black cartridge. The use of an extremely stiff and lightweight Boron cantilever adds remarkable transparency, speed and responsiveness. The Nude Shibata stylus’ slim, highly polished profile allows an exceedingly wide contact area to the groove walls and ensures notably detailed reproduction throughout the spectrum, including even the highest frequencies. The 2M Black LVB was released to commemorate the 250th anniversary of the birth of Ludwig van Beethoven in December 2020.

999 €
36 Δόσεις 34,49€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Κεφαλή ΜΜ(κινητού μαγνήτη)Προδιαγραφές:Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec.5 mVChannel balance at 1 kHz1 dBChannel separation at 1 kHz26 dBChannel separation at 15 kHz15 dBFrequency range at - 3dB20-31.000 HzFrequency response20-20.000 + 2 / - 0 dBTracking ability at 315Hz at recommended tracking force80 µmCompliance, dynamic, lateral22 µm/mNStylus typeNude ShibataStylus tip radiusr/R 6/50 µmTracking force range1,4-1,7g (14-17 mN)Tracking force, recommended1,5 g (15 mN)Tracking angle20°Internal impedance, DC resistance1,2 kOhmInternal inductance630 mHRecommended load resistance47 kOhmRecommended load capacitance150-300 pFCartridge colour, body/stylusBlack/BlackCartridge weight7,2 g 

579 €
36 Δόσεις 19,99€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The CLUB boasts the best specifications and best sound, making it an ideal choice for Club DJs in any environment: studio, broadcast or club.The CLUB features a Special-Elliptic stylus that allows for detailed sound quality: Special-Elliptic stylus fits better in the groove and therefore has more contact area with the groove itself, extracting more intricate details, than is possible with a spherical diamond.The CLUB’s 8 mV output voltage requires less gain from the preamps, providing cleaner sound reproduction and less susceptibility to feedback in live environments.The CLUB offers an outstanding platform for archival and sampling.

310 €
36 Δόσεις 10,70€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Η Ortofon Concorde MkII Club διαθέτει τις καλύτερες προδιαγραφές και τον καλύτερο ήχο, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για DJ σε οποιοδήποτε περιβάλλον: στούντιο, εκπομπή ή club. Η ειδικά ελλειπτική γραφίδα ταιριάζει καλύτερα στην αυλάκωση και επομένως έχει περισσότερη περιοχή επαφής με την αυλάκωση, εξάγοντας πιο περίπλοκες λεπτομέρειες. Η τάση εξόδου 8 mV της CLUB απαιτεί μικρότερο κέρδος από τους προενισχυτές, παρέχοντας καθαρότερη αναπαραγωγή ήχου και λιγότερη ευαισθησία στην ανάδραση σε ζωντανό περιβάλλοντα.

169 €
36 Δόσεις 5,83€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The Concorde ELITE is a premium Moving Magnet cartridge, based on the legacy of the Ortofon Concorde MkII Series. Owing to the number of components' upgrades, the ELITE achieves a new level of sound quality, not previously found in the DJ categorized cartridges.

449 €
36 Δόσεις 15,50€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

DescriptionThe AT-XP5 is specially designed for the needs of DJs. This cartridge features a highly-rigid polyphenylene sulfide (PPS)/glass fiber body and a tracking force of 2 to 4 grams. It also offers a powerful output level of 5.5 mV, and its 0.3 x 0.7 mil elliptical bonded stylus tracks the record groove with high accuracy for outstanding audio reproduction. Plus, the cartridge is specifically designed to provide maximum visibility of the stylus tip.

109 €
36 Δόσεις 3,76€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

DescriptionThe AT-XP3 cartridge is specially designed for DJs. It features a highly-rigid polyphenylene sulfide (PPS)/glass fiber body, has a tracking force of 2 to 4 grams, and offers a powerful output level of 5.5 mV. Its 0.6 mil conical bonded stylus tracks the center of the record groove for reliable performance and excellent fidelity. And the cartridge design provides maximum visibility of the stylus tip. The AT-XP3 cartridge is compatible with any XP or VM95 Series replacement stylus, offering a wide choice of options for every budget and application.

69 €
36 Δόσεις 2,38€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

DescriptionThe AT-XP7 is specially designed for the needs of DJs. This cartridge features a highly-rigid polyphenylene sulfide (PPS)/glass fiber body and a tracking force of 2 to 4 grams. It also offers a powerful output level of 6.0 mV, and its 0.3 x 0.7 mil elliptical bonded stylus tracks the record groove with high accuracy for outstanding audio reproduction. Plus, the cartridge is specifically designed to provide maximum visibility of the stylus tip.

199 €
36 Δόσεις 6,87€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Η σειρά Goldring E Series χρησιμοποιεί διπλούς μαγνήτες χαμηλής μάζας (Magnetic Duplex) οι οποίοι επιδρούν σε ένα πηνίο που είναι τοποθετημένο κατά 45 μοίρες και αυξάνουν τον διαχωρισμό των καναλιών. Μαγνητική τεχνολογία Duplex ™ Όλες οι κεφαλές της σειράς διαθέτουν μαγνητική τεχνολογία Duplex ™ - μια γεννήτρια διπλού μαγνήτη, η οποία ανιχνεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια την αυλάκωση εγγραφής, παρέχοντας καλύτερο στερεοφωνικό διαχωρισμό και ένα πιο συναρπαστικό και μουσικό στάδιο ήχου. Εξειδικευμένη ρύθμιση Οι κεφαλές της σειράς E έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν μικρές ρυθμίσεις κατά την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας μια ειδική βίδα ρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι η κεφαλή μπορεί να εγκατασταθεί με ασφάλεια ακομα και σε ένα τυπικό πικάπ επειδή έχει προκαθοριστεί η γωνία που κάνει η βελόνα με την επιφάνεια εγγραφής. Το αποτέλεσμα είναι μια βελτιστοποιημένη ισορροπία καναλιών με την απαιτούμενη ρύθμιση οριζόντιας παρακολούθησης. Αυτό εξασφαλίζει συνεπή και ήσυχη απόδοση για τη διάρκεια Το μοντέλο E3 με την εκλεπτυσμένη σούπερ ελλειπτική γραφίδα της βελόνας του είναι μια αξιόλογη αναβάθμιση για όσους επιθυμούν να "πάρουν" ακόμα περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες από το αυλάκι του δίσκου.

149 €
36 Δόσεις 5,14€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Η σειρά Goldring E Series χρησιμοποιεί διπλούς μαγνήτες χαμηλής μάζας (Magnetic Duplex) οι οποίοι επιδρούν σε ένα πηνίο που είναι τοποθετημένο κατά 45 μοίρες και αυξάνουν τον διαχωρισμό των καναλιών. Μαγνητική τεχνολογία Duplex ™ Όλες οι κεφαλές της σειράς διαθέτουν μαγνητική τεχνολογία Duplex ™ - μια γεννήτρια διπλού μαγνήτη, η οποία ανιχνεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια την αυλάκωση εγγραφής, παρέχοντας καλύτερο στερεοφωνικό διαχωρισμό και ένα πιο συναρπαστικό και μουσικό στάδιο ήχου. Εξειδικευμένη ρύθμιση Οι κεφαλές της σειράς E έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν μικρές ρυθμίσεις κατά την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας μια ειδική βίδα ρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι η κεφαλή μπορεί να εγκατασταθεί με ασφάλεια ακομα και σε ένα τυπικό πικάπ επειδή έχει προκαθοριστεί η γωνία που κάνει η βελόνα με την επιφάνεια εγγραφής. Το αποτέλεσμα είναι μια βελτιστοποιημένη ισορροπία καναλιών με την απαιτούμενη ρύθμιση οριζόντιας παρακολούθησης. Αυτό εξασφαλίζει συνεπή και ήσυχη απόδοση για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Με σφαιρικό στυλ της βελόνας , τα μοντέλα E1 και E2 είναι ιδανικά για αναβάθμιση σε οποιοδήποτε προϋπολογισμό.

99 ,95 €
36 Δόσεις 3,45€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Η σειρά Goldring E Series χρησιμοποιεί διπλούς μαγνήτες χαμηλής μάζας (Magnetic Duplex) οι οποίοι επιδρούν σε ένα πηνίο που είναι τοποθετημένο κατά 45 μοίρες και αυξάνουν τον διαχωρισμό των καναλιών. Μαγνητική τεχνολογία Duplex ™ Όλες οι κεφαλές της σειράς διαθέτουν μαγνητική τεχνολογία Duplex ™ - μια γεννήτρια διπλού μαγνήτη, η οποία ανιχνεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια την αυλάκωση εγγραφής, παρέχοντας καλύτερο στερεοφωνικό διαχωρισμό και ένα πιο συναρπαστικό και μουσικό στάδιο ήχου. Εξειδικευμένη ρύθμιση Οι κεφαλές της σειράς E έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν μικρές ρυθμίσεις κατά την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας μια ειδική βίδα ρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι η κεφαλή μπορεί να εγκατασταθεί με ασφάλεια ακομα και σε ένα τυπικό πικάπ επειδή έχει προκαθοριστεί η γωνία που κάνει η βελόνα με την επιφάνεια εγγραφής. Το αποτέλεσμα είναι μια βελτιστοποιημένη ισορροπία καναλιών με την απαιτούμενη ρύθμιση οριζόντιας παρακολούθησης. Αυτό εξασφαλίζει συνεπή και ήσυχη απόδοση για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Με σφαιρικό στυλ της βελόνας , τα μοντέλα E1 και E2 είναι ιδανικά για αναβάθμιση σε οποιοδήποτε προϋπολογισμό.

69 ,95 €
36 Δόσεις 2,42€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Βελόνα κεφαλής πικάπ DP-300F.

84 ,21 €
36 Δόσεις 2,91€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Ανταλλακτική βελόνα για DP-200F.

61 ,05 €
36 Δόσεις 2,11€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Αντί να χρησιμοποιούν ένα μόνο μεγάλο μαγνήτη, οι δύο μαγνήτες είναι διατεταγμένοι σε σχήμα "V". Οι δύο μαγνήτες τοποθετούνται ακριβώς έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις θέσεις του αριστερού και του δεξιού καναλιού στα τοιχώματα των στερεοφωνικών αυλάκων. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός VM εξασφαλίζει εξαιρετικό διαχωρισμό καναλιών, εκτεταμένη απόκριση συχνότητας και εκπληκτική παρακολούθηση.Σύστημα παραγωγής παρα-τοροειδούς.Οι παρατοροειδείς πηνία βελτιώνουν την απόδοση και προσφέρουν εξαιρετική γραμμικότητα, καθώς η διαρροή μαγνητικής ροής σε αυτό το συνεχές και ενιαίο μαγνητικό κύκλωμα είναι χαμηλή. Η διαπερατότητα των πυρήνων βελτιστοποιείται επίσης με τη χρήση πλαστικοποιημένων πυρήνων.Η κεντρική πλάκα θωράκισης μειώνει την παρεμβολή Μια κεντρική πλάκα προστασίας permalloy επιτρέπει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των αριστερών και δεξιών καναλιών, καταστέλλοντας τις ηλεκτρικές παρεμβολές κάτω από 40dB. Αυτό είναι παρόμοιο με την πραγματική τιμή διαύγειας που βρίσκεται στις αυλακώσεις του ίδιου του δίσκου.

489 €
36 Δόσεις 16,88€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Χειροποίητη κεφαλή,Τύπος: VM Stereo Dual Magnet

249 €
36 Δόσεις 8,60€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Η AT-VM95EN, διαθέτει "γυμνό" ελλειπτικό διαμάντι. Η κατασκευή της είναι ένα διαμάντι ενός τεμαχίου με ένα στρογγυλό κορμό που εισάγεται στο πρόβολο δημιουργεί ένα ελαφρύτερο και πιο άκαμπτο σύστημα μετάδοσης από ένα άκρο διαμαντιού συνδεδεμένο σε στρογγυλό κορμό τιτανίου όπως στην AT-VM95E. Επίσης, η χρήση "γυμνού" διαμαντιού αποκαλύπτει σημαντική διαφορά στην ποιότητα της αναπαραγωγής που θα παρατηρηθεί αμέσως, συγκεκριμένα στην πιστότητα των υψηλών συχνοτήτων και στην ποιότητα των γρήγορων εναλλαγών.Τάση εξόδου 3,5 mV.

149 €
36 Δόσεις 5,14€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Η AT-VM95C με Έξοδο 4.0 mV. Το νέο μοντέλο Audio-Technica Conical cartridge αντικατάστησε τα θρυλικά μοντέλα της σειράς AT90 όπως τα AT91, AT91R και CN5625AL Η AT-VM95C είναι μια κεφαλή "χαμηλού προϋπολογισμού" που διαθέτει μια κωνική βελόνα , διαθέτει βελτιωμένο και ξεχωριστό σχεδιασμό που έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο άκαμπτο περίβλημα, και δύο βιδωτά ένθετα στο σώμα της κεφαλής που επιτρέπουν την τοποθέτησή της στο Shell με δύο μόνο βίδες, χωρίς παξιμάδια. Η συμβατότητα της θα επιτρέψει την αναβάθμιση με οποιοδήποτε βελόνα από τις άλλες 4 της σειράς, όπως η Elliptical, η Elliptical Nude, η Microlinear και η Shibata.

45 €
36 Δόσεις 1,55€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The VM760SLC special line contact stylus cartridge is the flagship model in Audio-Technica’s new VM cartridge line – a line that harks back to A-T’s early days as a manufacturer primarily of high-end phono cartridges, while also incorporating today’s advanced technology. Like all VM cartridges, the VM760SLC is equipped with dual magnets that are positioned to match the left and right channels in the stereo record groove for outstanding channel separation and extended frequency response. The cartridge’s ultra-lightweight special line contact stylus allows it to trace the record groove with incredible accuracy and minimum abrasion, resulting in nuanced audio reproduction, low distortion and low record wear. Includes mounting hardware.

789 €
36 Δόσεις 27,24€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

Χειροποίητη κεφαλή για πικάπ με κεφαλές P-MOUNT Dual Moving Magnet με κωνική ακίδα της βελόνας. Η AT85 επιτρέπει στους κατόχους των Technics ™, Hitachi ™, Pioneer ™ * και παρόμοιων πικάπ με υποδοχές T4P να απολαμβάνουν τον ήχο υψηλής πιστότητας που μπορεί να προσφέρει μόνο η Audio-Technica. Συμπεριλαμβάνεται και ο αντάπτορας P/U mount.

60 €
36 Δόσεις 2,07€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The OM 5S is a moving magnet cartridge for general purpose applicationIf your tonearm has a standard headshell or a cartridge mount, then step up to optimal sound reproduction with OM’s. A glance at anyone of these cartridges will reveal Ortofon's answer to perfect tonearm matching. Ingeniously tucked into the top of the mounting bracket is a tiny, removable weight-plate. If your tonearm is an standard tonearm, just leave the weight-plate. If your tonearm is one of the low mass types, then simply remove the weight. The mass of your OM cartridge is now a mere 2.5 g. Styli types and interchangeabilityBy adopting a wide range of replacement styli, the OM 5 Series can provide an optimum match for your home system, application and budget. In the development of OM cartridges, a major objective was to provide the music lover with the opportunity to optimize sound reproduction without having to replace the entire cartridge. Instead of being merely intended for replacement purposes following wear or damage, the OM 5 Series allows you to step up to better sound by simply upgrading the stylus. Specifications : Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. - 4.5 mV Channel balance at 1 kHz - 2 dB Channel separation at 1 kHz - 20 dB Channel separation at 15 kHz - 12 dB Frequency range at - 3dB - 20-20.000 Hz Frequency response - 20-22.000 Hz Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) - 60 µm Compliance, dynamic, lateral - 20 µm/mN Stylus type - Spherical Stylus tip radius - R 18 µm Tracking force range - 1.5-2.0 g (15-20 mN) Tracking force, recommended - 1.75 g (17.5 mN) Tracking angle - 20° Internal impedance, DC resistance - 750 Ohm Internal inductance - 450 mH Recommended load resistance - 47 kOhm Recommended load capacitance - 200-500 pF Cartridge colour, body/stylus - Black/Black Cartridge weight incl. extra weight - 5 g Cartridge weight excl. extra weight - 2.5 g

59 €
36 Δόσεις 2,04€ / μήνα
Κατόπιν Παραγγελίας

The AT-VM95E, the new Audio-Technica entry model Elliptical cartridge will replace the legendary AT95E and take advantage of the developments of the AT95EX introduced in 2015. The AT-VM95E features an improved and distinctive design resulting in a more rigid low resonance housing, and two threaded inserts in the cartridge body enabling it to be mounted to the headshell or on an integral tonearm with just two screws, no nuts.   Features: Aluminium cantilever 4.0mV output voltage Compatible body with all VM95 Series stylus assemblies Replacement for AT95E and AT95EX 20 to 22,000Hz frequency response

69 €
36 Δόσεις 2,38€ / μήνα
Άμεσα Διαθέσιμο