Ο Γιώργος Μπουσούνης και ο Γιώργος Γκίνης μιλούν για το studio Μορφική Ροή, το δημιουργικό τους όχημα των τελευταίων ετών, για το γκρούπ Άμμος, αλλά και τις μεθόδους και μηχανήματα που χρησιμοποιούν.